Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF Deutschland

WECF France

WECF Nederland

Facebook

Twitter

YouTube

PGL

Partners voor een Gezond Leefmilieu

Country: The Netherlands
Home page: Partners voor een Gezond Leefmilieu - PGL

27.02.2017
<<>>

De Vereniging Partners voor een Gezond Leefmilieu

De Vereniging Partners voor een Gezond Leefmilieu (PGL) zet zich in voor de bevordering van een gezond milieu en daarmee de bescherming van de gezondheid van mensen. PGL zet verschillende middelen in om dit doel te bereiken; van het informeren en mobiliseren van relevante doelgroepen tot het stimuleren van discussies tussen experts, maatschappelijke organisaties, overheden, politici en derden. Via verschillende wegen levert PGL een belangrijke bijdrage aan het bereiken van een leefmilieu waarin iedereen veilig en gezond kan leven, zowel nu als in de toekomst.