Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF Deutschland

WECF France

WECF Nederland

Facebook

Twitter

YouTube


Minisymposium ism Ministerie IenW, VNO-NCW en VNCI

10.04.2019 | VNO-NCW, Den Haag


WECF organiseert iedere half jaar samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de VNCI en VNO-NCW een minisymposium over Schadelijke Stoffen en het Europese chemicaliënbeleid (REACH) . De voorzitter van deze dag is deze keer Joris van der Voet (MT Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s. 

Het thema van dit symposium is Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) oftwel internationaal Substances of Very High Concern (SVHC) genoemd. Namens WECF & het maatschappelijk middenveld zal professor Greet Schoeters ingaan op de gevolgen van blootsetelling aan deze ZZS op onze gezondheid . 

Presentaties:

Laatste beleidsontwikkelingen betreffende zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) Heddy Lindeijer-Schoof van de Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s, Min IenW

Gevolgen van ZZS voor de gezondheid: human biomonitoring Greet Schoeters, coördinator HBM4EU programma VITO. 

Praktijkervaringen met ZZS-beleid en omgaan met pZZS Raúl Zweevel van ExxonMobil

ZZS in relatie tot afvalstromen -Loek Knijff van de Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie, Min IenW 

Dilemma’s bij ZZS in afvalstromen Jakob Huisman van SUEZ Recycling and Recovery Netherlands<<Calendar Overview>>>