WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Pesticideresiduen en hormoonverstorende stoffen in voeding - wie garandeert de veiligheid?

In vele groenten en fruit aangeboden in de supermarkt worden te veel pesticidenresiduen en vooral te veel pesticiden met hormoonverstorende werking gevonden. WECF pleit bij land- en tuinbouw en politiek om (zwangere) vrouwen en kinderen hier niet langer aan bloot te stellen

06.11.2012 | Chantal van den Bossche


Pesticide vrije producten komen vooral uit de biologische landbouw. Maar ook gangbare landbouwproducten zouden voor alle groepen van de bevolking  veilig moeten zijn. Alleen een land- en tuinbouw, die geen gebruik maakt van pesticides, zoals biologische landbouw, biedt dus de meeste bescherming aan kwetsbare groepen als kinderen en zwangere vrouwen. En dat kan alleen via strengere wet- en regelgeving

PAN-Europe heeft een lijst van hormoon verstorende (endocrine  disrupting of EDC) bestrijdingsmiddelen samengesteld  op basis van beschikbare wetenschappelijke literatuur.  Met deze lijst heeft PAN-Europe resten (residuen) van hormoon verstorende bestrijdingsmiddelen gezocht in voedingsmiddelen in de Europese Unie, op basis van het jaarlijks rapport van de European Food Safety Agency (EFSA), waarin voedselmonsters uit de EU (waaronder fruit, groente, granen, melk en eieren) geanalyseerd en gepubliceerd worden. De resultaten en tips met de focus op de 10 meest 'verstorende' voedingsmiddelen in de EU zijn in de consumentengids "Verstoord Voedsel" gepubliceerd. WECF heeft de vertaling van de consumentengids en deze lijst van met ED besmette producten op zich genomen.

Ook Nederland neemt deel aan de jaarlijkse residuen analyses in voedingsmiddelen. De resultaten van het Nederlandse voedsel onderzoek worden door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit in een rapport gepubliceerd. Gebaseerd op het NVWA rapport van 2012 heeft WECF vooral de aanwezigheid van hormoon verstorende pesticide residuen in landbouwproducten, aangeboden in Nederlandse supermarkten, onder de loep genomen.

Vele in Nederland geproduceerde producten zoals aardbeien, bessen, appels of kropsla bevatten te veel synthetische pesticideresten waaronder verschillende met hormoonverstorende werking. De aangetoonde residuen overschrijden vele malen de wettelijke norm voor residuen vastgelegd voor zuigelingen- en peutervoeding.

De top van de ijsberg werdgevonden in Nederlandse aardbeien monsters, gekocht bij Albert Hein en C1000 met een pesticide cocktail van respectievelijk 15 en 11 verschillende residuen. In beide monsters waren ook twee verschillende residuen met hormoon verstorende werking. In Nederlandse aalbessen (zwart en rood) werden in alle monsters 4 tot 8 verschillende residuen aangetoond en alle monster bevatten hormoonverstorende stoffen. Met een enkele uitzondering waren de Nederlandse supermarkt appels met gemiddeld 3 verschillende residuen vervuild, waarbij de meeste appels  hormoon verstorende residuen bevatten.

Pesticides met hormoon verstorende stoffen en de meest kwetsbare groepen
Het NVWA rapport vermeldt „ Het aantal overschrijdingen van de maximaal toegestane gehalten van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland en de EU is zeer gering.“. Bij  deze beoordeling wordt echter geen rekening gehouden met de meest kwetsbare groepen zoals zwangeren, baby´s en jonge kinderen en ook niet met combinatie-effecten. Immers, op een groente of vrucht komen vaak een aantal verschillende residuen tegelijk voor, waarvan de uitwerking niet bekend is.

De risico's van blootstelling aan synthetische pesticide residuen met hormoon verstorende of kankerverwekkende eigenschappen worden door veel wetenschappers  zeer groot geacht voor ongeborenen en jonge kinderen. Daarom bestaat er eigenlijk voor deze synthetische chemicaliën geen veilige lage dosis  voor de meest kwetsbare groep.   Residuen van hormoonverstorende pesticiden zouden daarom niet mogen voorkomen in onze groenten en fruitWECF is dan ook blij dat ook de meeste producenten van babyvoeding inmiddels die mening zijn toegedaan, en het overgrote deel van de potjes babyvoeding tegenwoordig producten van biologische landbouw bevat. Meer Nieuws

Laatste kans om NEE te zeggen tegen hormoonverstorende stoffen!
WECF, Wemos en PAN Europe slaan de handen ineen om publiek te attenderen op publieke consultatie tegen hormoonverstorende stoffen
13.01.2015 | WECF, Wemos en PAN Europe


Monsanto-maïs rattenstudie opnieuw gepubliceerd na nieuwe wetenschappelijke analyses
Franse onderzoeker Séralini waarschuwt voor giftige effecten van GGO's
18.04.2014


EDC’s: de onomkeerbare gezondheidseffecten van hormoonverstorende stoffen
WECF Beleidsadvies met 9 aanbevelingen voor een preventief gezondheidsbeleid ten aanzien van EDC's
13.03.2014


WECF conferentie in Brussel: ChildProtect - Time to act!
Naar een EU beleid om kinderen te beschermen tegen hormoonverstorende stoffen, met die boodschap organiseert WECF 19 februari, morgen, een bijeenkomst in Brussel als officiele start van het Life+ Project ChildProtect.
18.02.2014 | Chantal van den Bossche


CHILDPROTECT: WECF start LIFE+ project over hormoonverstorende stoffen met Gezinsbond en PAN Europe
WECF start samen met de Vlaamse Gezinsbond, PAN-Europe (Pesticides Action Network Europa) een LIFE+ project, genaamd CHILDPROTECT. LIFE+ projecten worden gefinancierd door het Directoraat Generaal Milieu van de Europese Commissie. De komende drie jaar zal WECF samen met haar partners beleidsmakers, bedrijven, en consumenten bewust maken van de problematiek van hormoonverstorende stoffen voor kinderen in onze leefomgeving.
18.02.2014 | WECF Project


Bescherm kinderen; vermijd hormoonverstorende stoffen!
Hormoonverstorende stoffen(EDC’s) in alledaagse producten - een overzicht voor de consument
20.12.2013 | WECF


Appel aan Nederlandse overheid: nu stappen nodig tegen zorgwekkende stoffen!
Zembla toont: Buurlanden nemen wel wettelijke stappen om kinderen te beschermen tegen hormoonverstorende stoffen – waarom Nederland niet?
19.12.2013 | WECF Pers


WECF & Een Veilig Nest blij met aandacht voor hormoonverstorende stoffen in Zembla.
WECF vraagt al jarenlang aandacht voor een thema dat in heel Europa serieus genomen lijkt te worden, behalve in Nederland: de schadelijke invloed van hormoonverstorende stoffen op de gezondheid van zwangere vrouwen en kleine kinderen.
19.12.2013 | WECF


Uitstel EDC-wetgeving verspilt mogelijkheden voor preventie en aanpak stijgende zorgkosten
Vijftien leden van de de EDC-Free Europe coalitie, waar WECF deel van uitmaakt, stuurden Jose Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, vandaag een enorme EDC Vrij poster met een dringende oproep tot actie tegen hormoonverstorende stoffen in producten om ons heen
13.11.2013 | EDC Free Coalition


Nieuwe publicatie over NCD’s door NGOs samen met UNEP: Milieufactoren een van de belangrijkste oorzaken van te voorkomen sterfgevallen
Niet-overdraagbare ziekten (NCD) zijn nu de belangrijkste oorzaak van te voorkomen ziektes en arbeidsongeschiktheid, en daardoor van significante invloed op het welzijn en dagelijks leven van vele individuen en werknemers.
27.08.2013


Een giftige plas
‘s Werelds bestverkochte onkruidverdelger gevonden in menselijke urine door heel Europa
24.06.2013


Veranderen van eigen voedselpatronen is de oplossing voor de mensheid
Deze week, op 5 juni, was het World Environment Day (WED). Deze dag is door de VN ingesteld om jaarlijks stil te staan bij ons milieu.
10.06.2013 | WECF


Onderzoek NCDO: Veertig procent van de Nederlandse consumenten laat WEL leuke dingen staan om milieu te sparen
Uit een onderzoek van NCDO is gebleken dat de meerderheid van de Nederlanders weinig doet om duurzamer te leven. Milieucentraal denkt dat dit komt doordat consumenten vaak informatie missen, waardoor duurzaam kiezen moeilijker of duurder lijkt dan het is.
21.02.2013 | Chantal van den Bossche


Europees Milieu Agentschap: Gezondheidsrisico’s BPA ontkend door industrie
Door middel van bevooroordeelde wetenschappelijke onderzoeken probeert de BPA industrie de gezondheidsrisico’s van deze hormoonverstorende stof te bagetalliseren
01.02.2013 | Chantal van den Bossche


Hormoonverstorende fruithap? Ga lekker bio!
Veel groenten en fruit niet veilig voor zwangere vrouw en jonge kind!
18.12.2012 | Chantal van den Bossche


Verstorend voedsel - WECF publiceert consumentengids PAN Europe in het Nederlands
Wat zit er in Europees groente en fruit? Wat krijgen Europese consumenten elke dag binnen? Wat zit er in onze sla, tomaten en druiven?...
14.11.2012 | Chantal van den Bossche


Verstorend voedsel - WECF publiceert consumentengids PAN Europe in het Nederlands
Wat zit er in Europees groente en fruit? Wat krijgen Europese consumenten elke dag binnen? Wat zit er in onze sla, tomaten en druiven?...
14.11.2012 | Chantal van den Bossche


Vlaams Actieplan Pesticiden: betere informatie naar zwangere vrouwen noodzakelijk!
In 2009 heeft Europa de pesticidenrichtlijn aangenomen om tot duurzaam gebruik te komen. Deze wetgeving bepaalt dat iedere lidstaat een actieplan moet opstellen zodat schadelijke effecten voor menselijke gezondheid en milieu verminderen
14.11.2012 | Gezinsbond (partner WECF)


MamaGreen: Bezorgde ouders doen oproep aan politici! Kom naar Den Haag op 21 november!
“Politiek, zorg dat ik goed voor mijn kind kan zorgen. Geef me als ouder een veilige en gezonde keus.” Met deze vraag aan politici gaat op 21 november een groep bezorgde (groot)ouders op weg naar Den Haag om groen en gifvrij speelgoed aan te bieden aan Tweede Kamerleden van verschillende partijen en aan de creche van de Tweede Kamer.
13.11.2012 | Chantal van den Bossche


Geen Hormoonverstoorders (EDCs) in consumentenproducten
Steeds meer onderzoek toont een mogelijk verband aan tussen de toename van deze chronische ziekten en aandoeningen en de toegenomen blootstelling aan hormoonverstorende chemicaliën. WECF start daarom een informatiecampagne om het grote publiek te informeren over de huidige internationale discussie inzake blootstelling van met name kinderen en vrouwen aan lage doses hormoonverstorende stoffen
08.11.2012 | Chantal van den Bossche


Pesticideresiduen en hormoonverstorende stoffen in voeding - wie garandeert de veiligheid?
In vele groenten en fruit aangeboden in de supermarkt worden te veel pesticidenresiduen en vooral te veel pesticiden met hormoonverstorende werking gevonden. WECF pleit bij land- en tuinbouw en politiek om (zwangere) vrouwen en kinderen hier niet langer aan bloot te stellen
06.11.2012 | Chantal van den Bossche


Hoeveel gif staat er in uw tuin- of keukenkast?
Een Veilig Nest aanwezig op speciale thema avond rond film SILENT SNOW
07.02.2012 | Chantal van den Bossche