WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Kalender

International calendar27.09.2018 | 27 september, 13:00 - 17:00, In het Koorenhuis Den Haag
NL in de volgende versnelling - Adopteer een SDG Live'

Vier jij samen met ons op 27 september de derde verjaardag van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)? Én de eerste verjaardag van de campagne ‘Adopteer een SDG’? Over 12 jaar is 2030 bereikt, maar het behalen van de doelen voor die tijd is een grote uitdaging. Nederland moet in de volgende versnelling om SDG’s te kunnen bereiken. Op 27 september nodigen Building Change en WECF jou uit om hierover in gesprek te gaan samen met maatschappelijke organisaties, politieke jongerenorganisaties en Tweede Kamerleden.


Building Change heeft een coalitie gebouwd van zo’n veertig maatschappelijke organisaties, waaronder WECF. WECF, een internationaal netwerk van 150 vrouwen- en milieuorganisaties in 50 landen, zet zich in voor versterking van de positie van vrouwen en duurzaamheid, ook binnen de Adopteer een SDG campagne. De deelnemende organisaties volgen meer dan 25 Tweede Kamerleden die meedoen aan de succesvolle campagne en voorzien hen waar mogelijk van waardevolle informatie en adviezen. Deze Kamerleden, afkomstig uit acht politieke partijen van zeer uiteenlopende kleur, zetten zich in voor één of meerdere SDG(‘s).Via sociale media, events, persoonlijke gesprekken en brieven zijn deze organisaties in contact met de zogenoemde ‘adoptieouders’.

Wat is de tussenstand van  de Nederlandse inzet op de SDG’s? Wat kan er vanuit Nederland gedaan worden om de volgende versnelling in te schakelen voor duurzame ontwikkeling in Nederland en daarbuiten? Laat jouw stem horen en luister naar de visies van maatschappelijke organisaties, politieke jongerenorganisaties én Tweede Kamerleden tijdens deze motiverende middag.

Wees erbij, 27 september van 13:00 tot 17:00 in In het Koorenhuis, Den Haag! Entree is gratis. Schrijf je hier in!

 Het programma:

 13:30   Opening en debat “Nederland in actie voor de SDG’s” met
 politieke jongerenorganisaties

14:30   Deelsessies van:

  • ActionAid: 'TaxJustice 4 Gender Equality' - over de invloed van oneerlijke belastingen op vrouwen
  • Both Ends: 'Gelijkheid bevorderen binnen planetaire grenzen' - over de impact van ons handelen op ontwikkeling
  • Wo=Men & WECF (English): 'Fighting the shrinking civil space' - about the current state of affairs for women human rights defenders
  • Building Change: 'Fail or pass? Wetten, regels, beleid en duurzame ontwikkeling' - over de uitwerking van de SDG-toets 


15:30   Pauze

16:00   ‘Adopteer een SDG’ - een jaar later! Wat hebben de Kamerleden het afgelopen jaar met hun SDG’s gedaan en hoe gaan ze zich de komende tijd inzetten voor hun SDG’s?

17:00   Borrel!Inschrijven kan hier!

 Op de hoogte blijven van updates over het programma, de sprekers en verschillende deelsessies? Houd dan zeker deze facebookpagina in de gaten!

De deelsessies:

ActionAid: ‘TaxJustice 4 Gender Equality’ 
Wat heeft straatverlichting met eerlijke belastingen en vrouwenrechten te maken? Een kwestie van een paar straatlantaarns, lijkt het. En daar komen de belastingen in beeld. Wereldwijd lopen ontwikkelingslanden zo’n 200 miljard dollar aan inkomsten mis. Inkomsten die zij hard nodig hebben voor bijvoorbeeld infrastructuur, gezondheidszorg en scholen. Wat heeft dit alles met NL te maken? En wat kunnen we eraan doen? Belastingen staan al jaren hoog op de agenda en de eerste stappen om belastingontwijking tegen te gaan lijken gezet te worden: de vraag is echter gaat dit het verschil maken? Over deze vragen (en meer!) gaan we in gesprek tijdens deze workshop.

BothEnds: 'Gelijkheid bevorderen binnen plenetaire grenzen'
Onze buitenlandse economische activiteiten en handel leveren veel op. Maar tegen welke kosten? Waar moeten we als Nederland de grens trekken om zowel binnen de planetaire grenzen te blijven als gelijkheid te bevorderen? In deze sessie zullen verschillende beleidsvelden de revue passeren met als doel om binnen deze beleidsvelden een concreet actiepunt mee te geven aan Kamerleden. De workshop kijkt bewust over de grenzen van ontwikkelingssamenwerking heen; de Nederlandse sociale en milieu-afdruk ligt namelijk ook in andere beleidsterreinen, waaronder landbouw en een falend klimaatbeleid. De Nederlandse ecologische voetafdruk in de wereld gaat namelijk alleen verbeteren als we coherent beleid gaan voeren!

WECF & WO=MEN: 'Fighting the shrinking civil space'
Wist jij dat in 2017 197 activisten hun leven verloren in de strijd voor meer vrouwen(mensen)rechten? Het dodelijkste jaar voor vrouwenrechtenactivisten in de recente geschiedenis. WECF en Wo=Men (Dutch Gender Platform) zullen tijdens hun sessie aandacht vragen voor de groeiende druk waaronder vrouwenrechtenactivisten hun strijd voor gelijkheid in blijven uitoefenen. Wat kan en moet Nederland doen voor vrouwen wereldwijd in hun strijd voor gelijke rechten en voor het behalen van SDG 5: gendergelijkheid en empowerment van vrouwen? Luister naar de persoonlijke ervaringen van vrouwenrechtenactivisten en discussieer mee! (N.B. deze sessie zal in het Engels worden gehouden)

Building Change: 'Fail or pass? Wetten, regels, beleid en duurzame ontwikkeling'
In deze sessie gaan we door middel van een panel discussie met elkaar in gesprek over de zogenaamde SDG-toets. Deze toets is door Minister Kaag toegezegd en wordt nu ontwikkeld door verschillende ministeries. Het doel? Ervoor zorgen dat alle beleid- en regelgeving bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. Door tijdens de ontwikkelfase van beleid- en regelgeving al te controleren in hoeverre de plannen wel of juist niet bijdragen aan de SDG’s kunnen er tijdig maatregelen genomen worden om negatieve effecten te minimaliseren en positieve effecten te maximaliseren. Met verschillende experts denken we na over hoe zo’n toets er uit kan zien en hoe de uitkomsten van die toets goed gebruikt kunnen worden in de Tweede Kamer.

Inschrijven kan hier!

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Europese Commissie in het kader van het project 'Make Europe Sustainable for All'

 


10.10.2018 | VNO-NCW, Den Haag
Minisymposium REACH: Veilig en Gezond Werken met Gevaarlijke Stoffen

Minisymposium REACH:

Veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen

Datum: 10 oktober 2018 van 13.00 tot 17.00 uur

Locatie: VNO-NCW, Bezuidenhoutseweg 12 in Den Haag

Het minisymposium wordt dit keer georganiseerd door het Ministerie van IenW en het Ministerie van SZW tezamen met VNO-NCW, de VNCI en de WECF. De voorzitter van de dag is deze keer Colette Alma van de VNCI. 

Programma:

13.30 uur Opening 

Het minisymposium wordt geopend door Colette Alma (Directeur VNCI), Joris van der Voet (MT Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s van Min IenW) en Heidi Boussen (Directeur Gezond en Veilig Werken van Min SZW).

13.45 uurPresentaties

Programma Preventie Beroepsziekten: veilig werken met gevaarlijke stoffenNicolette Damen-van Daalen (programmamanager Preventie Beroepsziekten bij SZW)

De praktijk van veilig werken met gevaarlijke stoffen, Dirk van Well (VNCI) i.s.m. Fuji 

Omgaan met gevaarlijke stoffen en veilig werk: er is meer nodig dan bewustwording en good practice, Wim van Veelen (FNV) 

Aanpak van gevaarlijke stoffen op de werkvloer, Diana Martens (projectleider Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen ISZW) en 

Nathan Kuper (Inspectiebreed Kenniscentrum ISZW) 

14.45 uur Intermezzo en pauze

Tijdens de pauze is een stand van de REACH en CLP Helpdesk van het RIVM geopend. Verder is er een stand van ISZW met inspectietools (VIB-check.nl en zelfinspectie.nl) en een stand vanuit het Programma Preventie Beroepsziekten van het ministerie van SZW.

15.30 uur Paneldiscussie

Aan de hand van stellingen wordt met de zaal gediscussieerd met de sprekers (zie hierboven). 

16.30 uur Napraten en borrel

Rond 16.30 is het tijd voor napraten met een drankje.

Aanmeldingen bij  Minisymposiumstoffen@minienm.nl . Meer informatie over het minisymposium: mieke.klooswijk@minienm.nl  en jochem.vander.waals@minienm.nl

 


11.10.2018 - 14.10.2018 | Amersfoort
Keistad Fietsfestival

In de week van 11 t/m 14 oktober 2018 vindt Het Keistad Fietsfestival plaats, het eerste fietsfestival in Amersfoort voor en door bewoners uit de regio Amersfoort.

Het doel is om de bewoners uit Amersfoort en omgeving met elkaar te verbinden. De Amersfoortse fiets community in beeld te brengen en een feestje voor en met elkaar te organiseren met de fiets in de hoofdrol.

Naast een fietsmarkt, lezingen en een fietsfilmfestival organiseert het Fietsfestival ook kinder- en gezinsactiviteiten, financieel ondersteund door WECF.  Keistad Fietsfestival is een van de twee initiatieven die een subsidie ontvangt van WECF, om actieve mobiliteit te ondersteunen onder vrouwen en kinderen. 

Meer informatie op: https://www.keistadfietsfestival.nl/ 


15.10.2018 | Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden
Ideecafé op 15 oktober, van Goede Wijkpraktijken Energietransitie in Leiden (Goed WEL) en inspiratiesessie voor energiegesprekken met de buren

Woon je in Leiden, praat dan mee tijdens het Ideecafé op 15 oktober, van Goede Wijkpraktijken Energietransitie in Leiden (Goed WEL) en inspiratiesessie voor energiegesprekken met de buren

Lokatie: Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden, https://www.scheltemaleiden.nl 

Sinds 2005 is Stichting Ideewinkel hét informatiepunt voor duurzame ontwikkeling en burgerinitiatieven in en rond Leiden. De Stichting wil initiatiefnemers van duurzame projecten op gebieden zoals milieu, biodiversiteit, voeding, en leefomgeving op weg helpen en ondersteunen.  Ze fungeert als paraplu voor projecten, zoals inspiratietuin Vrij Groen en het Groene Ideecafé. Het Groene Ideecafé biedt sinds 2009 een platform en ontmoetingsplaats aan mensen met duurzame ideeën en initiatieven. Het Ideecafé werkt daarbij samen met maatschappelijke organisaties in de regio.

Lagere inkomens profiteren niet van stimuleringsregelingen

Goed. Wijkbijeenkomsten en burengroepen worden door mensen met een migratieachtergrond en lagere inkomens tot nu toe nog spaarzaam bezocht.  Bewoners van huurhuizen profiteren daardoor vaak minder van stimuleringsregelingen om de woning te besparen op energie en te verduurzamen. Voor het succes van de energietransitie en klimaatadaptatie is echter ook hun deelname aan verduurzaming van energieconsumptie (besparing) en -productie essentieel. 

In de Leidse GaGoed Energiecampagne ondersteunen de wijkambassadeurs de eigenaren van particuliere woningen om hun huizen energiezuinig en comfortabel te maken. Met de activiteiten wordt echter nog niet de hele stad goed bereikt. Het EU-project Maak Europa duurzaam voor iedereen, ondersteunt initiatieven van wijkambassadeurs om de doelgroep te verbreden en actiever te betrekken bij de energietransitie in Leiden. Op 15 oktober worden in het Groene Ideecafé de ervaringen met Goede Wijkpraktijken in Energietransitie Leiden gedeeld en worden aanwezigen uitgenodigd voor inspiratiesessies in energiegesprekken met de buren. 

Energiegesprekken met je buren 

Dit Groene Ideecafé biedt de gelegenheid in een inspiratiesessie kennis te maken met het organiseren van energiegesprekken met de buren in een huiselijke omgeving. Behalve om bewustwording van de urgentie van energietransitie (en kansen die dit biedt) gaat het daarbij om uitwisseling van de interesse en behoefte van de burengroepen. Het doel hiervan is om makkelijker keuzes te maken en anderen daarbij te betrekken. Onder de deelnemers worden een aantal duurzame producten verloot, waarmee u je direct energie mee bespaard.

Meer Informatie:

Deze avond wordt georganiseerd in het kader van het project Maak Europa Duurzaam Voor Iedereen en heeft als doel om meer mensen te betrekken bij de energietransitie. De activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van de Europese Commissie, Europaid.