Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


WECF lobbyt bij Tweede Kamer voor belang Gender in aanloop naar Rio

Donderdag 31 mei vond Algemeen Overleg plaats over Rio+20 in de Tweede Kamer

02.06.2012 | Chantal van den Bossche
Donderdag 31 mei vond een  Algemeen Overleg in de Tweede Kamer plaats over de inzet van de Nederlandse Regering op de RIO +20 VN conferentie. WECF is , in de persoon van Internationaal Directeur Sascha Gabizon, als organising partner van de Women’s Major Group, nauw betrokken bij de onderhandelingen. Op dit moment is Gabizon in New York aanwezig bij de laatste sessie van vijf dagen op het hoofdkantoor van de VN in New York.

BRIEF VAN WECF AAN DE TWEEDE KAMER - PDF

BRIEF AAN TWEEDE KAMER VAN MINISTERIE I&M EN BUZA

Een aantal kamerleden toonden zich zeer betrokken bij het onderwerp Gender & Rio. Met name Liesbeth van Tongeren (Groen Links) ijverde voor het opnemen van een vrouwenvertegenwoordiger in de Nederlandse delegatie. Marieke van der Werf van het CDA stemde hiermee in. Zoals altijd toonde Wassila Hachchi (D66) zich een vurig pleitbezorger van het hoog op de agenda zetten van Gender. Knapen gaf dan ook als belofte mee dat gender een van de peilers zou zijn van het in Rio uitgedragen Nederlandse beleid.

WAT STAAT ER OP HET SPEL IN RIO?
In juni 2012 zal de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling worden gehouden in Rio de Janeiro, Brazilië. Rio +20 komt 20 jaar na de historische Earth Summit van 1992, waar een basis werd gelegd voor duurzame ontwikkeling, op het gebied van zowel milieu, als sociale- en economische ontwikkeling.  
Sinds de grote conferentie in Rio in 1992 zijn vrouwen een belangrijke groep voor duurzame ontwikkeling met eigen prioriteiten. Vrouwenvertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties nemen deel aan de onderhandelingen als de "Women's Major Group". 

WAAROM IS RIO BELANGRIJK VOOR VROUWEN?
Vrouwenrechten vormen de kern van de mensenrechten. Slechts een klein deel van de mensheid profiteert van het huidige economische systeem, en met name vrouwen worden vaak aan hun lot overgelaten. Onbetaalde arbeid van vrouwen in de vorm van zorg en voedselvoorziening vormt voor vele landen de ruggengraat van hun economie. In sommige landen maakt onbetaalde arbeid van vrouwen tot 50% van het BNP uit. Sinds 1992 is duidelijk dat duurzame ontwikkeling alleen mogelijk is als vrouwen meedoen op grond van gelijkheid en met volledige participatie. Een van de belangrijkste thema's van de Rio +20- top is dan ook de "groene economie" in de context van duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding.

"Vrouwen moeten niet worden buitengesloten: we willen dat overheden ambitieuze doelstellingen vaststellen voor groene banen voor vrouwen", zegt Sascha Gabizon, directeur van WECF "een streefcijfer van 40% is een goed begin!" Maar al te vaak worden vrouwen vergeten bij investeringen, met name in ontwikkelingslanden. De Wereldbank bevestigt in het "World Development Report" van 2010, dat investeren in vrouwen meer aan ontwikkeling bijdraagt dan alleen investeren in mannen.

WECF en de WMG zijn van mening dat de 'groene economie' het welzijn van iedereen moet ondersteunen. De kwetsbaren en armen hebben rechten nodig om hun levens en bestaansmiddelen te beschermen. Ze kunnen niet alleen vertrouwen op marktwerking – want op de markt wint de kapitaalkrachtigste. Een ‘Groene Economie' moet zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen.
De overgang naar een “Groene Economie”  is een van de agendapunten van de Rio+20 conferentie, met name binnen de context van armoedebestrijding.  Ook hierin hebben vrouwen een eigen rol  en andere prioriteiten. Wereldwijd  bestaat 70% van de allerarmsten uit vrouwen. Minder dan 16% van alle parlementszetels worden bezet door vrouwen. De Wereld Bank kwam eerder dit jaar al met de conclusie dat genderdiscriminatie slecht is voor economische ontwikkeling. Bedrijven met veel vrouwen in de top doen het uitstekend. Bedrijfsleven en vakbonden spelen daarom een belangrijke rol in de transitie naar een 'groene' en 'rechtvaardige' economische ontwikkeling.


De Women’s Major Group en WECF vragen dan ook  regeringsonderhandelaars om zich op de Rio +20- top in te zetten voor het volgende:

  1. Ambitieuze doelstellingen van ten minste 40% van de nieuwe "groene banen" voor vrouwen. Gender Equality wordt genoemd in het Rio draft outcome document zoals dat nu op tafel ligt.  Dit stond er 20 jaar geleden ook al in, maar we willen op dit moment meer dan alleen een vage ondersteuning van gender equality. We willen concrete targets: wanneer en hoe gender equality moet worden bereikt.  Tot twee keer toe heeft IJsland een voorstel gedaan voor concrete targets (een streefcijfer van  40% in private en publieke sector groene banen voor vrouwen). Behalve de VS is er geen een land geweest dat TEGEN het voorstel van IJsland was, toch hebben de co-chairs het voorstel van IJsland er weer uitgehaald in de nieuwe versie van hun co-chairs proposal dat we 23 mei hebben ontvangen. Wij willen graag dat Nederland de tekst van IJsland ondersteunt (zie paragraaf CST 102 bis).
  2. De G77 en China hebben een intern compromis gesloten met een aantal landen in het Midden-Oosten dat alle teksten over gender wordt samengebracht in het sub-hoofdstuk over gender equality and women's empowerment. Dat was ook het argument waarmee ze de paragraaf op het recht van vrouwen op land tenure uit het sub-hoofdstuk over voedselveiligheid hebben gehaald. In de nieuwe tekst van de co-chairs is dit NIET teruggekomen in de sub-sectie over gender equality. Nederland moet helpen dit essentiële recht weer terug te krijgen in de tekst. Daarnaast ijvert de WMG voor een wereldwijd "basisinkomen voor vrouwen", (social protection floor) van ten minste 1 dollar per dag, zodat op deze manier het Millennium Development Goal 1 direct kan worden bereikt!
  3. In de nieuw onderhandelde tekst ontbreekt gender met name in het hoofdstuk over ‘disaster risk reduction’ .  Maar niet alleen in dat hoofdstuk ontbreekt de aandacht voor gender, maar ook in de hoofdstukken over duurzaam toerisme, duurzaam transport, bossen, biodiversiteit, bergen, chemicaliën en afval, duurzame consumptie en productie en mining/grondstofwinning. Op het gebied van grondstoffenwinnig is vanuit de VS een voorstel voor safeguards gekomen, dat belangrijk is voor vrouwen en ook ondersteund zou moeten worden vanuit Nederland. Ook in het hoofdstuk over bossen staat een voorstel voor gebruik van REDD+ dat ook aangevuld zou moeten worden met safeguards.
  4. Gezondheid en gender: Er ligt een nieuw sub-hoofdstuk over gezondheid, maar daar moet nog beter het recht op een gezond leefmilieu, met specifieke benaming van het uitfaseren van Substances of Very High Concern, inclusief EDCs en chrysotile asbestos in worden verwoord. In het gezondheidshoofdstuk staat ook het fel bediscussieerde SRGR . Nederland moet haar voortrekkersrol in blijven nemen en garanderen dat SRGR in dit hoofdstuk blijft staan.

Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019