Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Nieuws van de Nederlandse Vrouwenraad: "Vrouwenvertegenwoordiger in regeringsdelegatie naar VN duurzaamheidstop Rio+20"

WECF is verheugd dat Jolein Baidenmann uiteindelijk toch present is in Rio als Vrouwenvertegenwoordiger in de regeringsdelegatie voor de conferentie van de Verenigde Naties over duurzaamheid die van 20 tot 22 juni plaatsvindt in Rio de Janeiro

19.06.2012 |
Na veel lobby en een uitdrukkelijk pleidooi van verschillende kamerleden tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer is er dan eindelijk besloten een Vrouwenvertegenwoordiger op te emen in regeringsdelegatie naar VN duurzaamheidstop Rio+20.

Lees hier het verslag van de vrouwenvertegenwoordiger met daarin ook melding van het werk van WECF en de Women's Major Group

Lees hieronder het persbericht van de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR)

18 juni 2012 – Jolein Baidenmann gaat als Vrouwenvertegenwoordiger mee in de regeringsdelegatie naar de conferentie van de Verenigde Naties over duurzaamheid die van 20 tot 22 juni in Rio de Janeiro wordt gehouden. De Nederlandse Vrouwen Raad heeft Jolein voor die functie geselecteerd en voorgedragen.

De Nederlandse Vrouwen Raad heeft Jolein Baidenmann een aantal inhoudelijke punten meegegeven die zij in haar functie als Vrouwenvertegenwoordiger kan gebruiken. Hierin wordt benadrukt dat, hoewel er wereldwijd een bottom up-beweging groeiende is die duurzame initiatieven ontplooit, het ook de taak van de overheid is om de samenleving te stimuleren tot duurzaam leven. Vrouwen als opvoeders en grootste aankopers in gezinnen, dus belangrijke ‘agents of change’, moeten hierin een rol krijgen. Vrouwenorganisaties kunnen een bijdrage leveren o.a. in het bevorderen van de bewustwording.
Bevordering door de overheid van vrouwelijk leiderschap in sectoren die zich met duurzame ontwikkeling bezighouden, is essentieel, evenals de bevordering van actieve participatie van vrouwen en vrouwenorganisaties in de beleids- en besluitvorming over voedsel, voedselzekerheid, en voedselsoevereiniteit.
Zowel hier als in ontwikkelingslanden moeten  vrouwen in staat worden gesteld om zichzelf en hun familie te onderhouden, met gelijkwaardige rechten en posities als mannen.

De Vrouwenvertegenwoordiger heeft in de regeringsdelegatie de status van adviseur. Zij voegt haar genderdeskundigheid en kennis van de praktijk, speciaal van de gevolgen van beleid voor vrouwen, toe aan de delegatie die namens Nederland de onderhandelingen voert. Zij is een belangrijke intermediair naar het NGO-veld en houdt de delegatie bij de les aangaande eerdere afspraken die voor vrouwen van belang zijn.
Na afloop koppelt de Vrouwenvertegenwoordiger haar ervaring en resultaten terug naar vrouwen en hun organisaties in Nederland.

Jolein Baidenmann (38) studeerde af in internationaal en Europees recht. Sinds 2002 werkt ze als adviseur op het gebied van duurzaamheid en internationale samenwerking, en inmiddels is ze is mede-directeur van adviesbureau ISDuurzaam.
Jolein heeft ervaring als Vrouwenvertegenwoordiger bij de voorbereiding van de Commission on Sustainable Development van de Verenigde Naties in februari 2009, en begeleidde in december van dat jaar de Vrouwenvertegenwoordiger naar de Klimaattopconferentie in Kopenhagen.

Jolein Baidenmann zal tijdens haar verblijf in Rio de Janeiro als Vrouwenvertegenwoordiger een weblog bijhouden op de website van de Nederlandse Vrouwen Raad: www.nederlandsevrouwenraad.nl/vrouwenvertegenwoordiger.

De Nederlandse Vrouwen Raad, koepel van 50 vrouwenorganisaties met een gezamenlijke achterban van ca. 1 miljoen vrouwen, werft, selecteert en begeleidt sinds 1946 de Vrouwenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en naar andere VN-wereldconferenties, zoals de duurzaamheidstop van deze week in Rio de Janeiro.

Rio+20 is een vervolg op de Earth Summit die in 1992 in Rio plaatsvond. In de tussenliggende periode vond in Johannesburg in 2002 de World Summit on Sustainable Development plaats. Nu, 20 jaar na de Earth Summit, komen wereldleiders opnieuw in Rio de Janeiro bij elkaar voor nieuwe afspraken.

Slogan van Rio+20 is: ‘The future we want’. Hoofdthema’s zijn: het creëren van een groene economie, en de versterking of vernieuwing van de internationale instituties voor duurzame ontwikkeling. Doel van de conferentie is om afspraken te maken over: eerlijke banen, duurzame energie, groene steden, voedselzekerheid, veilig water, schone oceanen en een goede voorbereiding op rampen.

----------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jolein Baidenmann, 06-23920404.
 
Nederlandse Vrouwen Raad, Zeestraat 100, 2518 AD Den Haag, 070-3469304, info@de-nvr.nl; Sandra Boes, communicatiemedewerker NVR: 06-30145863; s.boes@de-nvr.nl.
 


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019