Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Kom in actie op Wereld Toilet Dag en ook daarna: Teken het Europees Burgerinitiatief!!

Wereldwijd sterven dagelijks 3000 kinderen omdat ze geen toegang tot veilig water, sanitaire voorzieningen en hygiene hebben. Zelfs in de Europese regio hebben we het dan over 11.500 kinderen die jaarlijks stereven omdat ze geen toegang hebben tot veilig water, sanitaire voorzieningen en fatsoenlijke hygiene.

18.11.2012 | WECF
Droog Ecosan Toilet gebouwd door WECF partner in Kirgizie

Wereldwijd sterven dagelijks 3000 kinderen omdat ze geen toegang tot veilig water, sanitaire voorzieningen en hygiene hebben. Zelfs in de Europese regio hebben we het dan over 11.500 kinderen die jaarlijks stereven omdat ze geen toegang hebben tot veilig water, sanitaire voorzieningen en fatsoenlijke hygiene.

De Verenigde Naties hebben het universele mensenrecht op veilig water en sanitaire voorzieningen in 2010 erkend, maar toch kunnen veel mensen nog niet genieten van dit recht. Dit recht moet worden geïmplementeerd in de EU.

Sinds 1 april 2012 kunnen Europese burgers een onderwerp op de politieke agenda van Europa zetten door middel van een EBI, waarvoor één miljoen handtekeningen moeten worden verzameld in ten minste zeven verschillende lidstaten van de Europese Unie. Deze eerste EBI " Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht!  Water is een publiek goed, geen handelswaar" is een initiatief van de Europese Federatie van ambtenarenbonden (EPSU) en wordt door WECF ondersteund.

We verzoeken de Europese Commissie om een voorstel voor wetgeving te doen waarin het recht op water en sanitaire voorzieningen, zoals erkend door de Verenigde Naties, is opgenomen en de voorziening van water en sanitatie als essentiële publieke diensten voor iedereen wordt bevorderd. De EU-wetgeving moet eisen dat overheden garanderen dat alle burgers kunnen beschikken over voldoende en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.

We dringen er op aan dat:
  1. De EU-instellingen en Lidstaten worden verplicht om er voor te zorgen dat alle inwoners kunnen genieten van het recht op water en sanitaire voorzieningen.
  2. De watervoorziening en het beheer van de watervoorraden niet aan ‘interne marktregels’ worden onderworpen en dat de waterdiensten van liberalisering worden uitgesloten.
  3. De EU zich nog meer inspant om universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen te bereiken.
Voor midden juli 2013 moeten er 1 miljoen handtekeningen verzamelt worden en alle EU burgens kunnen voor deze EBI actief worden door het initiatief te ondertekenen, te promoten en door het verzamelen van handtekeningen.

Uitvoerige informatie over dit initiatief, logo´s en formulieren zijn verkrijgbaar in 27 Europese talen op http://www.right2water.eu/ en/of http://www.right2water.eu/nl/node/37

Steunbetuigingen kunnen geplaatst op de campagne website worden: http://www.right2water.eu/nl

Formulieren voor het verzamelen van papieren handtekeningen zijn verkrijgbaar op: http://www.right2water.eu/nl/node/37


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019