WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Schoon water voor Georgie

Met steun van WECF zorgt Friends of the Earth Georgia voor schoon water en fatsoenlijke duurzame sanitaire voorzieningen op het Georgische platteland

25.10.2013 | Friends of the Earth Europe
Georgische kinderen feestelijk aangekleed voor de opening van nieuwe schooltoiletten

David Heller, van ‘Friends of the Earth Europe’, bracht een bezoek aan het dorp Sepieti, aan de Zwarte Zee in Georgie. Hij sprak hier met de lokale bevolking die in samenwerking met ‘Friends of the Earth Georgie/Greens en met steun van WECF drinkwatervoorzieningen en sanitatie in hun dorp proberen te verbeteren - een snapshot van de landelijke campagne die zich hard maakt voor het recht op veilig water en fatsoenlijke sanitaire voorzieningen voor iedereen in Georgie.

De  Kolkheti regio van Georgie wordt bij haar kustgedeelte aan de Zwarte Zee doorsneden door rivieren en bedekt met moerassen en zoetwatermeren. Water – en het leven dat dit biedt – zou in deze regio de meest waardevolle bron moeten zijn. Dit is echter niet het geval, veel van de lokale bevolking heeft geen toegang tot schoon water of fatsoenlijke sanitaire voorzieningen. Dit zijn problemen die  ‘Friends of the Earth Georgia’ probeert aan te pakken door met lokale gemeenschappen samen te werken.

Veel landelijke gebieden zijn niet aangesloten op het centrale watersysteem, en zelfs in stedelijke centra zoals Poti (de grootste stad binnen de Kolkheti regio) is de toegang tot water schaars. Het water bevindt zich slechts zo’n 20cm onder het aardoppervlak. Hierdoor graven veel lokale gemeenschappen hun eigen waterputten, waarvan sommige slechts 2 meter diep zijn.

Dit lijkt misschien een goede oplossing, maar het gebrek aan fatsoenlijke sanitaire voorzieningen voor huishoudens en openbare gebouwen, gecombineerd met lokale vee-begrazing, betekent dat menselijk en dierlijk afval vaak rechtstreeks in het oppervlaktewater en grondwater vloeit en zo terecht komt in de drinkwatervoorzieningen. Het resultaat is een alarmerend nitraatgehalte en bacteriën in de waterputten en frequente uitbraken van ziekten overgebracht via het water, zoals diarree. ‘Friends of the Earth Georgia’,  werkt samen met WECF (Women in Europe for a Common Future) aan een  verbeterde toegang tot schoon water en fatsoenlijke sanitaire voorzieningen in deze regio, door verschillende projecten met lokale scholen en bewoners en helpen 46 lokale coördinatoren door het hele land.

In het dorp Sepieti, in de Abasha regio, werkt de lokale coordinator Velodi Ochigava met leerlingen van de basisschool. Zij waren erg geshockeerd toen zij hoorden dat de waterput van de school vervuild was en vol nitraten zat. In plaats van het buitentoilet (wat een gat in de grond was) heeft de school nu een composttoilet met deur. Het project heeft ook douches voor de school gebouwd, die verwarmd worden met zonnecollectoren.

In hetzelfde dorp heeft de plaatselijke kleinschalige boer Jambuli Melia een nieuwe composttoilet, die vervuiling van de lokale watervoorziening voorkomt en compost levert gebouwd. Hij heeft ook een biogas vergister, die zijn koeienmest omzet in methaan gas om te koken en zorgt voor een betere kwaliteit meststof voor zijn land. Het anaerobe vergisting proces wordt gebruikt om mest te maken met een verbeterde stikstofopname van gewassen, het vermindert de afspoeling van stikstof in de watervoorziening en de behoefte aan kunstmest. Het project heeft ook gezorgd voor een dieper boorgat voor schoon en gezond drinkwater, die gedeeld wordt andere families in de buurt.

Lokale coordinatoren, zoals Velodi Ochigava, zijn cruciaal voor het werk van  ‘Friends of the Earth Georgia’. Zij zorgen voor het eerste contact met de lokale bevolking, organiseren bewustmakingsevenementen en zorgen ervoor dat de tijdens de projecten geleverde materialen goed onderhouden worden. Zij kunnen technische problemen oplossen en de technologie verbeteren. De lokale bevolking moet altijd zelf iets aan het project bijdragen - in de vorm van materiaal, arbeid of financiele middelen- dit om ervoor te zorgen dat ze het als hun eigendom beschouwen en zich verantwoordelijk voelen voor het onderhoud.

Het project startte in 2007 en de vraag naar composttoiletten neemt gestaag toe. Deze toiletten betekenen een enorme stap voorwaarts op het gebied van sanitaire voorzieningen in lokale dorpjes zoals Sepieti en zijn met name gunstig voor vrouwen.

Anna Samwel, coordinator van de Kaukasus bij WECF zei: "Deze toiletten dragen bij aan het recht van de mens op toegang tot schoon water en fatsoenlijke sanitaire voorzieningen. In gebieden zonder gemeentelijk riool is de aanleg van gewone toiletten niet mogelijk. Compost toiletten zijn een toegankelijke, schone en veilige oplossing en zijn vooral gunstig voor zwangere vrouwen."

De afgelopen zes jaar hebben Friends of the Earth Georgië en WECF aangetoond dat het verstrekken van water en sanitaire voorzieningen voor scholen en huishoudens, die ver van gecentraliseerd water en riool verwijderd zijn, is mogelijk. Deze organisaties proberen nu Georgië - verankerd in de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling -  te zorgen voor een wetgeving op nationaal niveau, die iedereen het recht verleent op toegang tot veilig water en fatsoenlijke sanitaire voorzieningen.
Meer Nieuws

Engaging with Women for a Gender-Just and Sustainable Future!
WECF is op zoek naar een directeur voor haar kantoor in Utrecht die samen met ons wil werken aan een rechtvaardige, gezonde en duurzame toekomst
27.07.2017

WECF Event in Brussel: “CLEEN Energy has changed our lives”
WECF organiseerde woensdag 21 juni tijdens EU Sustainable Energy Week bijeenkomst om best practices CLEEN project voor het voetlicht te brengen
22.06.2017

Wil jij ook graag meewerken aan het mee helpen realiseren van de Global Goals, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (de SDGs) ?
Wij zoeken een enthousiaste, leergierige en zelfstandig werkende stagiair(e) (m/v) ter versterking van ons internationale communicatie- en advocacyteam
30.05.2017

Petitie Duurzaam Regeerakkoord Ondertekend door WECF  
Om de Agenda 2030 te realiseren is het van belang dat de SDG's voorop worden gesteld in het politieke beleid. Daarom hebben de organisaties Partos en de Groene Zaak het initiatief genomen voor een publieke oproep aan de om de SDG's op te nemen in het regeerakkoord. Meer dan 400 bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben hieraan gehoor gegeven, waaronder WECF. 
17.05.2017

Plastic speelgoed, door recycling, vervuild met giftige stoffen uit electronisch afval
“Giftige stoffen uit elektronisch afval mogen gewoon niet teruggevonden worden in kinderspeelgoed. Dit probleem moet op nationaal en mondiaal niveau worden aangepakt,” stelt Chantal Van den Bossche, woordvoerder van het Gender- en Duurzaamheidsnetwerk WECF, dat als Nederlands IPEN-lid meewerkte aan het onderzoek
18.04.2017