WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Reactie van Women's Major Group en WECF op nieuwe VN Post 2015 rapport

Het Verenigde Naties (VN) High Level Panel post 2015 rapport is niet ambitieus genoeg en zet niet de benodigde verandering in werking om een einde te maken aan armoede en om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen

10.06.2013 |
Het High-level Panel (HLP) of Eminent Persons van de VN heeft op 30 mei haar rapport uitgegeven met daarin aanbevelingen voor de Post 2015 Development Agenda. Het rapport, samengesteld door 26 vooraanstaande personen, bestaat uit twaalf mogelijke doelen als follow-up voor de Millennium Development Goals (MDGs).

Vrouwenorganisaties die samenwerken op mondiaal niveau in de Women's Major Group, om de duurzame ontwikkelingsagenda te beïnvloeden, hebben een gezamenlijk een reactie voorbereid op het rapport. Deze reactie is hier te lezen.

Shannon Kowalski van het International Women’s Health Coalition zegt: “hoewel vrouwen erg kritisch zijn over het gehele rapport, zijn we erg blij dat het HLP de noodzaak van “empower women and girls and achieve gender equality” erkent als een doel dat voorrang hoort te krijgen. Bovendien stelt zij doelen voor die enkele belangrijke en structurele barrières voor vrouwen en meisjes aanpakken. Deze hebben vooral te maken met mensenrechten en gender equality. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
  • Voorkomen en elimineren van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes (doel 2a)
  • Beëindigen met het sluiten van kinderhuwelijken (doel 2b)
  • Verzekeren van gelijke rechten voor vrouwen om eigendommen te bezitten en te erven, contracten te tekenen, ondernemingen op te starten en bankrekeningen te openen (doel 2c)
  • Elimineren van discriminatie tegen vrouwen in politiek, economisch en publiek leven (doel 2d)
  • Verzekeren van universele seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRHR) (doel 4d)

“Echter”, zegt Shannon, “we zijn bang dat het HLP het niet helemaal bij het goede eind heeft. Bijvoorbeeld, SRHR zijn goed gedefinieerd in internationale afspraken, maar ze blijken vaak een politieke bliksemafsleider te zijn wanneer medewerkers van de overheid en diplomaten niet bekend zijn met de terminologie. Het HLP zou hun aanbeveling kunnen versteken door de betekenis van SRHR meer expliciet te benoemen.”

“Het HLP rapport is daarom een beginpunt voor discussie, maar overheden dienen veel ambitieuzer en meer gefocussed te zijn om de oorzaken van armoede en ongelijkheid, welke inherrent zijn aan de bestaande economische paradigma’s, aan te pakken wanneer zij de volgende sustainable development framework in de Open Working Group over SDGs bespreken. 

Alexandra Garita van RESURJ, uit Mexico vertelt dat “het rapport niet voorziet in de doelen door geen omgevingen te creëren die nodig zijn voor het behalen van deze mensenrechten. De opvallende nalatigheid van uitgebreide seksuele voorlichting, de preventie en de behandeling van HIV en AIDS, verschillende seksuele geaardheden, en veilige abortusdiensten gaan tegen de aanbevelingen van duizenden jongeren in die gegeven zijn in de vele consultatierondes.”

Veel van de twaalf mogelijke doelen die in het rapport van HLP gepresenteerd zijn richten zich op universele toepassing om maar niemand achter te laten. Zo zijn de doelen bijvoorbeeld bedoeld om absolute armoede uit te bannen, honger te stoppen, de dood onder kinderen te beëindigen, universele seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te verzekeren, basis- en middelbaar onderwijs universeel te maken en iedereen van toegang tot water en sanitatie te voorzien.


Gabriele Koehler, adviseur van WECF International zegt hierover: “sommige doelen ondermijnen echter de juiste benadering. De universele verplichting om een einde te maken aan armoede lijkt ambitieus, maar het is slechts een kleinigheid wanneer we het behalen van dit doel kunnen uitstellen naar 2030. Dit betekent dat er getolereerd wordt dat er nog een generatie van 2 miljard mensen in extreme armoede opgroeien en leven terwijl het mogelijk is om absolute armoede op dit moment uit te bannen. Het rapport is tevreden met het uitroeien van armoede, maar dan wel alleen de meest extreme vorm van inkomensarmoede (onder $1,25 per dag). We hebben van de MDGs geleerd dat in veel gevallen extreme armoede blijft bestaan, zelfs met het dubbele inkomen. Dit kwam recentelijk nog aan het licht doordat de stijgende voedselprijzen de lage inkomens het snelst treffen.”

“De inkomensarmoedegrens negeert bovendien specifieke economische lasten afhankelijk van het land en de situatie. Belangrijker nog, een indicator die gebaseerd is op inkomen geeft gedeeltelijk verkeerde informatie over wie daadwerkelijk in armoede leeft en of er ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Doordat de meerderheid van de mensen die in armoede leven vrouwen zijn, en veel van hen geëngageerd zijn in de informele en onzekere sector, of in levensvoorziening afhankelijk zijn van toegang tot natuurlijke middelen, is armoede onder vrouwen vaak onzichtbaar met een dergelijke inkomensindicator”, legt Sascha Gabizon, directeur van WECF uit.

Het rapport erkent de ecologische grenzen van het ‘groei’-paradigma dat duurzame ontwikkeling in gevaar brengt niet. Zonder de economische en sociale paradigma’s serieus te hervormen tot omgevingen waar nationale overheden hun bevolking daadwerkelijk de diensten kunnen aanbieden die zij nodig heeft en de mensenrechten geven waar zij recht op heeft, zal er geen verandering voor vrouwen, mannen, jongeren of het milieu bewerkstelligt worden.

Bovendien is de rol van de private sector te veel benadrukt in het rapport. Nicole Bidgain van Dawn merkt op dat: “ de private sector heeft meer regulatie nodig en dient meer verantwoording af te leggen. We moeten zakelijke partnerships voor duurzame ontwikkeling niet bevoordelen, evenals ondernemingen rechten en prioriteiten geven boven die van vrouwen, mannen en kinderen. Het lijkt wel alsof doel 1b van de voorgestelde doelen hier volledig tegen in gaat.”

“Een voorbeeld hiervan is de vernietigende aard van de extractievensector, zoals de uranium mijnen, die de natuurlijke bronnen van ontwikkelingslanden uitput terwijl alle winsten hiervan naar het buitenland verdwijnen en het onherroepelijke schade voor het milieu en de publieke gezondheid aldaar veroorzaakt”, argumenteert Sabine Bock, Coordinator Klimaat & Energie van WECF.
Meer Nieuws

Dinsdag 22 januari bood een delegatie namens 31 organisaties Petitie Brede Welvaart 2019-2030 aan aan Tweede Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat.
"Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de rol van vrouwen. Hun potentieel om de strijd tegen klimaatverandering, milieuvervuiling en aantasting van de biodiversiteit tegen te gaan wordt nog onvoldoende benut"
24.01.2019

Nederland telt meer fietsen dan inwoners, toch kan het altijd nog beter!
WECF ondersteunde in 2018 twee projecten op het gebied van actieve mobiliteit; een loopfietsenproject voor peuters in Amersfoort en een fietsproject voor nieuwkomers in de gemeente Haarlem
14.01.2019

Dien met je organisatie een projectvoorstel in en 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen'!
Subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN" open tot en met 15 februari 2019
12.01.2019

Chemische industrie bij woonwijk Zaltbommel. Is er een duurzame oplossing?
Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel organiseert bijeenkomst over risico's chemische industrie dichtbij de bebouwde kom
09.01.2019

Klimaattop Katowice: hoog tijd om wakker te worden
Terwijl wij in het Noorden van de wereld klagen over te warme zomers, is klimaatverandering in andere delen van de wereld al een zaak van leven en dood.
28.12.2018