Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Beleidsnota Ploumen: Wat de wereld verdient

WO=MEN over brede integratie vrouwenrechten

29.04.2013 | Chantal van den Bossche
Maandag 22 april werd er in Den Haag een hoorzitting gehouden over de recent uitgebrachte beleidsnota van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Minister Ploumen benadrukt in deze beleidsnota de nieuwe agenda op de terreinen van handel, ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding. Tijdens de hoorzitting afgelopen week, werd aan 18 deskundigen gevraagd een voordracht te geven over deze nota. Na het uitgebreid bespreken van internationale handel, ontwikkelingssamenwerking en het revolverende fonds sprak Elisabeth van der Steenhoven namens WO=MEN (Dutch Gender Platform) over vrouwenrechten en Seksuele Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR). Ze gaf aan dat de minister al goed op weg is, maar het blijft wel noodzaak dat vrouwenrechten breder ge´ntegreerd worden. Ook lichtte Elisabeth toe dat SRGR en vrouwenrechten complementair zijn aan elkaar, maar niet hetzelfde. Dit pleidooi werd enthousiast ontvangen door de aanwezige Kamerleden.

Lees hier meer over WO=MEN en de hierboven beschreven hoorzitting.

Het volledige pleidooi van Elisabeth van der Steenhoven is hier terug te zien.