WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Alarmerende concentraties kwik in lichamen vrouwen en kinderen door ambachtelijke goudwinning

WECF co-organiseert side event over "Vrouwen en kwikvervuiling in de ambachtelijke goudwinningsgebieden" " op de Minamata Conventie Dipcom in Japan, donderdag 10 oktober

02.10.2013 | WICF
Photo Credit: Larr y C . Price/Pulitzer Center on Crisis R eporting, 2013

Minamata is een neurologisch syndroom dat wordt veroorzaakt door ernstige kwikvergiftiging. Minamata werd voor het eerst ontdekt in Minamata stad in Kumamoto prefectuur, Japan, in 1956. De ziekte wordt veroorzaakt door het vrijkomen van methylkwik in  industriëel afvalwater. Door deze zeer giftige chemische bioaccumulatie raakte schelpdieren en vis in de Minamata Bay en de Shiranui Zee vergiftigd. De lokale bevolking raakte vergiftigd door het eten van deze vervuilde schelpdieren en vis.

In veel gebieden waar aan klein schalige ambachtelijke goudwinning gedaan wordt( ASGM ), voeren vrouwen de meest giftige taken uit, omdat deze taken de minste kracht vereisen. Deze banen zoals het gieten van de kwik in de molens, het mengen of het verbranden van amalgaam, gebeurt vaak met hun kinderen of baby's in de de buurt. In sommige landen dragen de vrouwen de stenen ook van de mijnen naar de verwerkingsinstallaties.

Biomonitorings’ resultaten, uit verschillende ASGM landen, tonen alarmerende concentraties van kwik in het haar, de urine en het bloed van kinderen, vrouwen en mannen aan. Er is een snel groeiende hoeveelheid aan kennis op dit gebied, wat ook is gebleken is dat er een aantal symptomen lijken op Minamata en de nadelige gevolgen en schade bij de ontwikkeling van de hersenen is van bijzondere zorg .

Een side-event wat mede georganiseerd is door WECF zal bespreken en presenteren wat er van de ramp in Minamata geleerd kan worden, hoe de gezondheid van vrouwen tegen kwikblootstelling het best beschermd kan worden en de beste manierom blootstelling aan kwik in ASGM gemeenschappen zoveel mogelijk te vermijden. Maar er zal ook aandacht worden besteed aan de bewustmaking en regelgevende maatregelen, die de overheid kan nemen ter ondersteuning. En de manieren waarop succesvolle en zinvolle kwik verdragen ervoor kunnen zorgen dat de blootstelling van kwik aan vrouwen , kinderen en toekomstige generaties verminderd kan worden.

Download de uitnodiging voor de side event hier

Dit side-event wordt mede georganiseerd door het Ministerie van Mijnen van Ethiopië , het ministerie van Volksgezondheid van Indonesië en zal worden voorgezeten door de co-voorzitter van het Netwerk van vrouwelijke ministers en leiders van Milieu , HE Verheug Mabudafhasi , Ministerie van Water en Milieu Zaken van Zuid-Afrika , mede georganiseerd met WECF International , IPEN , de Women's Major Group bij UNEP , en met de steun van de Deense Ministerie van Milieu en de regering van Zwitserland.


Meer Nieuws

Chemische industrie bij woonwijk Zaltbommel. Is er een duurzame oplossing?
Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel organiseert bijeenkomst over risico's chemische industrie dichtbij de bebouwde kom
09.01.2019

'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag
Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.
22.11.2018

WECF Nederland reageert op de landbouwnota van Minister Schouten: “Kringlooplandbouw is mooi, maar gaat niet samen met pesticiden”
In september presenteerde Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten haar visie op de toekomst van de Nederlandse landbouw: “Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden, Nederland als koploper in kringlooplandbouw.” Deze week werd over haar plannen voor de financiering van deze visie in de Tweede Kamer gedebatteerd.
01.11.2018

WECF presenteert Petititie Nationaal Plan Hormoonverstorende Stoffen in Tweede Kamer
Afgelopen dinsdag 25 september was Sanne Van de Voort (links op de foto) namens WECF in de Tweede Kamer om samen met Wemos, Tegengif en de Plastic Soup Foundation haar Nationaal Actieplan Hormoonverstorende Stoffen aan te bieden aan Tweede Kamerleden.
30.09.2018

WECF organiseert in huis Consultatiesessie Waterkwaliteit
Woensdag 27 juli jongstleden vond de consultatiesessie waterkwaliteit plaats op het kantoor van WECF aan de Korte Elisabethstraat in Utrecht. Er waren verschillende deelnemers met verschillende achtergronden, maar allen met één doel: zorgen uiten en de overheid adviseren over het verbeteren van de waterkwaliteit in Nederland.
30.07.2018