Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Post 2015 Civil Society Consultation: What is the future we want?

De netwerken WO=MEN Dutch Gender Platform, Share-Net en Rio+20 Women’s Major Group vertegenwoordigd door WECF slaan de handen ineen met als doel de dialoog aan te gaan met het ministerie van Buitenlandse Zaken

11.12.2012 | Chantal van den Bossche
Consultation Meeting Post 2015: What is the future we want?
Dutch input for Human Rights/Gender/SRGR and Sustainable Development

The networks WO=MEN Dutch Gender Platform, Share-Net and Rio+20 Women’s Major Group representing the Women in Europe for a Common Future (WECF), are joining hands to initiate a dialogue with the Dutch Ministry of Foreign Affairs to ensure that Gender, Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR), Human Rights and Sustainable Development are included in the new framework for global development.
More information can be found here
-----
De netwerken WO=MEN Dutch Gender Platform, Share-Net en Rio+20 Women’s Major Group vertegenwoordigd door Women in Europe for a Common Future (WECF) slaan de handen ineen met als doel de dialoog aan te gaan met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om te verzekeren dat Gender, Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR), Mensenrechten en Duurzame Ontwikkeling een plek krijgen in het nieuwe raamwerk voor mondiale ontwikkeling. 

Meer informatie kan hier gevonden worden