Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Post 2015 proces - WECF als mede-voorzitter van de Women’s Major Group

Reactie Women’s Major Group (WMG) op Rapport van de Secretaris Generaal van de VN

28.10.2013 | WICF
Sinds de grote conferentie in Rio in 1992 zijn vrouwen een belangrijke groep voor duurzame ontwikkeling met eigen prioriteiten. Vrouwenvertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties nemen deel aan de onderhandelingen als de "Women's Major Group".

De Women’s Major Group is zeer actief binnen de VN in New York als het gaat om de participatie van vrouwen bij processen als de agenda-setting van de opvolgers van de Millenniumdoelen, de Sustainable Development Goals (SDGs). Tijdens de Earth Summit in Rio in 2012, RIO+20, werd de toezegging gedaan tot deze SDG's en hier wordt wereldwijd door overheden over onderhandeld.

De Women’s Major maakt zich vooral hard voor vrouwenrechten, duurzame ontwikkeling en milieu-issues. De WMG reageerde in september op het rapport van de Secretaris Generaal van de VN en richhte zich vooral op de volgende vier kernpunten:
  • Gendergelijkheid
  • Seksuele en reproductieve gezondheid en Rechten
  • Vrouwen, Vrede en Veiligheid
  • Ingrijpende economische transformatie.
Ondanks de millenniumdoelstellingen en een gemiddelde van 100 miljard US Dollars die jaarlijkse geinvesteerd worden in ontwikkelingssamenwerking blijft de armoede toenemen , ook in middeninkomen landen . De meerderheid van deze armen zijn vrouwen, zowel in de minst ontwikkelde als in de geïndustrialiseerde landen.  Om armoede daadwerkelijk te elimineren  moeten onderliggende oorzaken van ongelijkheid aangepakt worden. Gemeenschappen die in armoede leven zijn het zwaarst getroffen door de vernietiging en vervuiling van het milieu. Dit komt doordat zij voor hun voortbestaan afhankelijk van de natuur, visserij en landbouw.

Reactie Women’s Major Group op Rapport van Secretaris Generaal van de VN
Klik hier voor de brief die zij aan de Secretaris Generaal van de VN hebben gestuurd n.a.v. zijn rapport.Brief aan SG

Publicatie Women's Major Group
 Gender Equality, Women's Rights and Women's Priorities: recommendations for the proposed sustainable development goals (SDG's) and the Post 2015 Development Agenda

Meer informatie over de Women's Major Group is te vinden op www.womenrio20.org


Meer Nieuws

Dien met je organisatie een projectvoorstel in en 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen'!
Subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN" open tot en met 15 februari 2019
12.01.2019

Dien je projectvoorstel in en 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen'!
WECF Nederland mag 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen en maatschappelijke organisaties die op lokaal niveau actief zijn en werken aan de uitvoering van en bewustwording over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de Agenda 2030
09.04.2018

Wil jij ook graag meewerken aan het mee helpen realiseren van de Global Goals, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (de SDGs) ?
Wij zoeken een enthousiaste, leergierige en zelfstandig werkende stagiair(e) (m/v) ter versterking van ons internationale communicatie- en advocacyteam
30.05.2017

Petitie Duurzaam Regeerakkoord Ondertekend door WECF  
Om de Agenda 2030 te realiseren is het van belang dat de SDG's voorop worden gesteld in het politieke beleid. Daarom hebben de organisaties Partos en de Groene Zaak het initiatief genomen voor een publieke oproep aan de om de SDG's op te nemen in het regeerakkoord. Meer dan 400 bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben hieraan gehoor gegeven, waaronder WECF. 
17.05.2017

Stem namens jouw organisatie mee in de verkiezingen van de Women's Major Group!
WECF directeur Sascha Gabizon genomineerd als coördinator voor UNECE Europese Regio & Centraal-Azië
11.02.2017