WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Het evenement van de Womens Major Group bij de VN – Groot succes!

donderdag 19 september – “Versterking van gender gerechtigheid en mensenrechten om duurzame ontwikkeling te bereiken."

20.09.2013 | WECF
De Womens Major Group (WMG) en Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)  organiseerde samen met UNWOMEN het side-event, "Versterking van gender rechtvaardigheid en mensenrechten om duurzame ontwikkeling te bereiken, 'op donderdag 19 september bij de Verenigde Naties’ Trusteeship Council Chamber, New York, USA.

Het evenement werd mede voorgezeten door de ambassadeurs van Oost-Timor en Noorwegen.

De webcast is op aanvraag is te vinden op: http://webtv.un.org

De Trusteeship Council Chamber van de VN zat vol met meer dan 200 mensen, waaronder veel vertegenwoordigers van regeringen. Er werd drie uur lang in de speeches van de sprekers - Vivienne, Azra, Caroline, Marisa, Bhumika, Noelene, Sascha - aan aangrijpend bewijs geleverd over de noodzaak van gender en economische rechtvaardigheid. Ook waren er veel vragen en opmerkingen vanuit de zaal.

Bij dit evenement werd de gezamenlijke publicatie van het artikel van WMG en FES gelanceerd. Het artikel was getiteld: "Strengthening Gender Justice and Human Rights to Achieve Sustainable (Versterking van gender rechtvaardigheid en mensenrechten om duurzame ontwikkeling te bereiken). Ook werd hier het door de WMG gecompileerde document "gendergelijkheid, rechten en prioriteiten van de vrouw : Aanbevelingen voor de Voorgestelde Sustainable Development Goals (SDGs ) en de post-2015-ontwikkelingsagenda ", gepresenteerd. Het artikel van de WMG en FES was op dit document gebaseerd.
Meer Nieuws

Dinsdag 22 januari bood een delegatie namens 31 organisaties Petitie Brede Welvaart 2019-2030 aan aan Tweede Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat.
"Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de rol van vrouwen. Hun potentieel om de strijd tegen klimaatverandering, milieuvervuiling en aantasting van de biodiversiteit tegen te gaan wordt nog onvoldoende benut"
24.01.2019

Nederland telt meer fietsen dan inwoners, toch kan het altijd nog beter!
WECF ondersteunde in 2018 twee projecten op het gebied van actieve mobiliteit; een loopfietsenproject voor peuters in Amersfoort en een fietsproject voor nieuwkomers in de gemeente Haarlem
14.01.2019

Dien met je organisatie een projectvoorstel in en 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen'!
Subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN" open tot en met 15 februari 2019
12.01.2019

Chemische industrie bij woonwijk Zaltbommel. Is er een duurzame oplossing?
Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel organiseert bijeenkomst over risico's chemische industrie dichtbij de bebouwde kom
09.01.2019

Klimaattop Katowice: hoog tijd om wakker te worden
Terwijl wij in het Noorden van de wereld klagen over te warme zomers, is klimaatverandering in andere delen van de wereld al een zaak van leven en dood.
28.12.2018