WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Het evenement van de Womens Major Group bij de VN – Groot succes!

donderdag 19 september – “Versterking van gender gerechtigheid en mensenrechten om duurzame ontwikkeling te bereiken."

20.09.2013 | WECF
De Womens Major Group (WMG) en Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)  organiseerde samen met UNWOMEN het side-event, "Versterking van gender rechtvaardigheid en mensenrechten om duurzame ontwikkeling te bereiken, 'op donderdag 19 september bij de Verenigde Naties’ Trusteeship Council Chamber, New York, USA.

Het evenement werd mede voorgezeten door de ambassadeurs van Oost-Timor en Noorwegen.

De webcast is op aanvraag is te vinden op: http://webtv.un.org

De Trusteeship Council Chamber van de VN zat vol met meer dan 200 mensen, waaronder veel vertegenwoordigers van regeringen. Er werd drie uur lang in de speeches van de sprekers - Vivienne, Azra, Caroline, Marisa, Bhumika, Noelene, Sascha - aan aangrijpend bewijs geleverd over de noodzaak van gender en economische rechtvaardigheid. Ook waren er veel vragen en opmerkingen vanuit de zaal.

Bij dit evenement werd de gezamenlijke publicatie van het artikel van WMG en FES gelanceerd. Het artikel was getiteld: "Strengthening Gender Justice and Human Rights to Achieve Sustainable (Versterking van gender rechtvaardigheid en mensenrechten om duurzame ontwikkeling te bereiken). Ook werd hier het door de WMG gecompileerde document "gendergelijkheid, rechten en prioriteiten van de vrouw : Aanbevelingen voor de Voorgestelde Sustainable Development Goals (SDGs ) en de post-2015-ontwikkelingsagenda ", gepresenteerd. Het artikel van de WMG en FES was op dit document gebaseerd.
Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019

WECF reageert op commentaren onderzoeksrapport weidevogels en bestrijdingsmiddelen in Gelderland
De publicatie van ons onderzoeksrapport "Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven“ heeft geleid tot een golf van publiciteit en een reactie van Minister Schouten
13.05.2019

Overzicht stand van zaken onderzoek weidevogels Gelderland
Na presentatie onderzoeksresultaten ontstak mediastorm, gevolgd door kamervragen
11.05.2019

Presentatie Onderzoek naar bestrijdingsmiddelen en afname weidevogels in Gelderland
12 april 2019 presenteerden WECF en Buijs Agro-Services in het provinciehuis in Arnhem hun onderzoeksresultaten over de mogelijke relatie tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven
19.04.2019