Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Het evenement van de Womens Major Group bij de VN – Groot succes!

donderdag 19 september – “Versterking van gender gerechtigheid en mensenrechten om duurzame ontwikkeling te bereiken."

20.09.2013 | WECF
De Womens Major Group (WMG) en Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)  organiseerde samen met UNWOMEN het side-event, "Versterking van gender rechtvaardigheid en mensenrechten om duurzame ontwikkeling te bereiken, 'op donderdag 19 september bij de Verenigde Naties’ Trusteeship Council Chamber, New York, USA.

Het evenement werd mede voorgezeten door de ambassadeurs van Oost-Timor en Noorwegen.

De webcast is op aanvraag is te vinden op: http://webtv.un.org

De Trusteeship Council Chamber van de VN zat vol met meer dan 200 mensen, waaronder veel vertegenwoordigers van regeringen. Er werd drie uur lang in de speeches van de sprekers - Vivienne, Azra, Caroline, Marisa, Bhumika, Noelene, Sascha - aan aangrijpend bewijs geleverd over de noodzaak van gender en economische rechtvaardigheid. Ook waren er veel vragen en opmerkingen vanuit de zaal.

Bij dit evenement werd de gezamenlijke publicatie van het artikel van WMG en FES gelanceerd. Het artikel was getiteld: "Strengthening Gender Justice and Human Rights to Achieve Sustainable (Versterking van gender rechtvaardigheid en mensenrechten om duurzame ontwikkeling te bereiken). Ook werd hier het door de WMG gecompileerde document "gendergelijkheid, rechten en prioriteiten van de vrouw : Aanbevelingen voor de Voorgestelde Sustainable Development Goals (SDGs ) en de post-2015-ontwikkelingsagenda ", gepresenteerd. Het artikel van de WMG en FES was op dit document gebaseerd.
Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019