WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Nieuwe maatregelen in Zweden voor regulering hormoonverstorende stoffen en Bisfenol A moeten voorbeeld zijn voor andere Europese lidstaten

Blootstelling tot giftige hormoonverstorende stoffen (EDCs) zoals Bisfenol A kan voortkomen uit verschillende bronnen. Dit is een van de redenen waarom het nodig is om een omvangrijke strategie voor de regulatie van deze stoffen te ontwikkelen.

10.06.2013 | WECF
Blootstelling tot giftige hormoonverstorende stoffen (EDCs) zoals Bisfenol A kan voortkomen uit verschillende bronnen. Dit is een van de redenen waarom het nodig is om een omvangrijke strategie voor de regulatie van deze stoffen te ontwikkelen. Zweden heeft de eerste stappen naar dit doel gezet.

Bisfenol A is waarschijnlijk de meest gebruikte hormoonverstorende stof. De mate van blootstelling aan deze stof kan zeer verschillen per bron. Toch worden de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan Bisfenol A nog steeds onderschat. Ook zijn de wettelijke voorschriften voor het gebruik van en de blootstelling aan deze stof nog niet voldoende. Op dit moment zijn Frankrijk en Zweden de enige Europese lidstaten die dit probleem proberen aan te pakken.

In een recentelijk interview geeft Lena Ek (Zweedse minister voor Milieu) een overzicht van de huidige stand van zaken van EDCs en Bisfenol A in Europa. In het interview benadrukt ze de verschillende bronnen van blootstelling, de gezondheidsrisico’s, recente wetenschappelijke bevindingen en Europese wettelijke kaders voor het reguleren van chemicaliën. Zweden heeft hormoonverstorende stoffen hoog op haar politieke agenda staan, naast het werken aan een beter klimaat. Zij zien beide zaken als zeer belangrijk voor de toekomst. Het reguleren van het gebruik van EDCs door onder andere Bisfenol A te verbieden in voedselverpakkingen geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar, zorgt ervoor dat kwetsbare groepen zoals kinderen minimaal blootgesteld worden aan deze gevaarlijke stoffen. EDCs hebben langdurige schadelijke gevolgen voor de gezondheid, die zelfs al met een zeer lage dosis van blootstelling kunnen ontstaan. Zweden werkt individueel naar een betere regulatie, aangezien de wetgeving op Europees niveau veel te langzaam werkt, legt Lena Ek uit.

Frankrijk voert ook een nationale strategie uit om het gebruik van EDCs te reguleren. Deze strategie is deels beïnvloed door WECF. Pogingen om EDCs en Bisfenol A te verbieden in speelgoed werden geïntroduceerd door een petitie die begonnen is door WECF en welke resulteerde in gesprekken met ministers over strategieën om chemicaliën te reguleren. Denemarken wordt ook steeds kritischer over hormoonverstorende stoffen in producten en heeft voorgesteld om enkele ftalen op de huidige REACH lijst te plaatsen. Deze lijst bepaalt welke chemicaliën niet meer gebruikt mogen worden in Europa.

Echter, juist Bisfenol A wordt veelvuldig gebruikt en kan gevonden worden op onverwachte plekken. Bisfenol A is een veelgebruikte stof in plastic en wordt dus vaak aangetroffen in voedselverpakkingen, flesjes en aan de binnenkant van blikjes. Zodoende kan deze stof in het voedsel elf terecht komen. Recentelijk hebben gezondheidsexperts ook gewaarschuwd voor Bisfenol A in kraanwater. Dit is dan voornamelijk afkomstig van waterpijpleidingen van epoxy, een veelgebruikte techniek in Europa om oude leidingen te verbeteren in plaats van vervangen (hetgeen veel duurder is). Daarnaast dienen de reguleringen uitgebreid worden naar alle EDCs, omdat het vervangen van giftige stoffen voor een andere (zoals thermospapier en inkt op bonnetjes) stof hetzelfde effect blijkt te hebben als Bisfenol A. De wetenschappelijke bewijzen die de negatieve effecten van Bisfenol A en EDCs onderschrijven groeien, zoals een recent rapport van UNEP en WHO die EDCs linkt aan obesitas, diabetes en kanker. Toch blijft de industrie de gezondheidsrisico’s bagatelliseren door oude bewijzen en bevoordeelde onderzoeken te citeren.

EDCS als Bisfenol A, Bisfenol S en ftalen zijn stoffen die het gevoelige, menselijke hormoonsyteem beïnvloeden. Zodoende veroorzaken zij ernstige gevolgen voor de gezondheid. Deze kunnen variëren van een hogere bloeddruk tot obesitas, psychische aandoeningen, onvruchtbaarheid en zelfs misvormingen in de voortplantingsorganen van ongeboren baby's. Naast het effect van een lage dosis EDCs (een lage dosis van blootstelling aan EDCs kan al zichtbare effecten hebben), spreken wetenschappers ook over het cocktail effect (verschillende stoffen waaraan blootgesteld wordt, kunnen in het lichaam op verschillende manieren op elkaar reageren). Dit laatste moet ook zeker niet onderschat worden.Meer Nieuws

Medicijnvervuiling - een bittere pil om te slikken
Vrijdag 27 Oktober vindt de Green Pharmacy Conference plaats, georganiseerd door WECF in samenwerking met de MVO, NVMM, GGD GHOR, IVM, Stichting Triocare en HCWH.
19.09.2017

Plastic speelgoed, door recycling, vervuild met giftige stoffen uit electronisch afval
“Giftige stoffen uit elektronisch afval mogen gewoon niet teruggevonden worden in kinderspeelgoed. Dit probleem moet op nationaal en mondiaal niveau worden aangepakt,” stelt Chantal Van den Bossche, woordvoerder van het Gender- en Duurzaamheidsnetwerk WECF, dat als Nederlands IPEN-lid meewerkte aan het onderzoek
18.04.2017

Komt er ooit een verbod op hormoonverstorende stoffen?
Of er in de toekomst een verbod komt op EDC’s blijft vooralsnog een vraag. In juni 2017 zal de Europese Commissie nieuwe regelgeving rondom chemische middelen presenteren, waarin duidelijk moet worden of er strengere maatregelen komen rondom hormoonverstorende stoffen in producten.
10.04.2017

Geldelijk gewin boven onze volksgezondheid
WECF ondertekent samen met 65 maatschappelijk organisaties brief aan voorzitter Europees Parlement over TTIP
07.07.2016

WECF International zoekt stagiair(e) Communicatie & Advocacy “Women & Chemicals”
Wij zoeken een enthousiaste, leergierige stagiair(e) (m/v) ter versterking van ons internationale Women & Chemicals communicatie- en advocacyteam.
28.06.2016