Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


EWA Oeganda: "Koken is geen werk"

Nieuws van WECF’s partner AT Uganda

02.10.2014 |
Wie zijn de lokale partners van WECF? We introduceren hen, zodat het werk van deze organisaties beter bekend wordt. Deze keer willen we graag Appropriate Technology (AT) Uganda uit Oeganda presenteren.

Twee jaar voordat het EWA programma van start ging in de Oegandese Kapchorwa en Kween districten in 2012, hield AT Uganda in Kapchorwa een focusgroep discussie die aantoonde dat er naast problemen in de  landbouw, ook een gender probleem bestond.

Koken is geen werk
Mannen en vrouwen moesten apart van elkaar een gender werk kalender maken, waarop ze de veronderstelde activiteiten van mannen en vouwen moesten schrijven. Wat volgde na de presentatie van de twee kalenders was een verhit debat. Mannen voerden aan dat koken geen werk was en vrouwen zeiden dat ze het veel werk aan het overnemen waren dat ooit toebehoorde tot de taken van de man. Wat het ontwerpen van de gender werk kalender liet zien was dat de mannen en vrouwen niet altijd een goed beeld hadden van de werkdruk of de activiteiten van de anders sekse. Ook een waardering en erkenning van elkaars werk leek te missen. Om deze perspectieven te veranderen was een training over gender onderwerpen nodig.

Ongelijkheid in het verbouwen van koffie
In 2013 werd een vierdaagse training georganiseerd door AT Uganda voor 22 Ngo’s, gemeenschap organisaties en gemeenschap facilitators in de Kween en Kapchorwa districten over organische landbouw oplossingen en genderdimensies. Een van de doelen van de training was mannen en vrouwen leren over gender problemen in de landbouw, inclusief de behoefte en het proces voor gender dimensies.

Verschillende gender problemen kwamen naar voren in de training. In het kapchorwa district bestaat gender ongelijkheid in het verbouwen van koffie. Zowel mannen als vrouwen zijn betrokken bij het oogsten van koffie, maar de mannen verkopen de koffie en besteden het geld zonder de vrouwen te overleggen. De reden hiervoor is dat mannen beschouwd worden als superieur ten opzichte van vrouwen en daarom houden ze geen rekening met de wensen van de vrouwen. Andere problemen zijn het verwijten van vrouwen wanneer ze alleen het leven schenken aan meisjes, het uitsluiten van vrouwen voor politieke posities en het uitsluiten van vrouwen in het besluitvormingsproces, zoals met de verkoop van landbouwproducten. In een van de regio's werd het onbesneden vrouwen verboden om de graanschuur te beklimmen en als ze het toch deden werden ze gemarteld. Ook bestond er een probleem met de erfenissen, omdat de meeste eigendommen naar mannen gaan.

De deelnemers leerden vervolgens wat er veranderd moet worden om de bestaande gender problemen op te lossen. Mannen en vrouwen moeten samen betrokken in de dingen die ze ondernemen; het besluitvormingsproces, politieke vergaderingen, controle over de hulpmiddelen, budgettering op het huishoudniveau, verkoop van landbouw producten enz.

AT Uganda zal tot eind 2015 blijven werken aan de empowerment van vrouwen in deze twee districten. De focus op de empowerment van vrouwen in de geselecteerde dorpen is gebaseerd op 4 pijlers;
-De lokale trainingen en bijeenkomsten moeten bijgewoond worden door een bepaald percentage aan vrouwen (50-70% vrouwen),
- De gezinnen moet geleerd worden hoe ze hun oogst en voedselproductie kunnen verhogen en hoe ze plaatselijke bodemerosie kunnen stoppen door het beoefenen van conservation landbouw,
- Leren om landbouw als een bedrijf te zien; de identificatie van voor vrouwen aantrekkelijke agrarische productie en marketingstrategieën,
- De oprichting van spaar en krediet groepen in de dorpen, waardoor vrouwen kleine investeringen kunnen doen.

Meer Nieuws

Hoe een biogasinstallatie het leven van Jane verbeterde
WECF’s partner ARUWE helpt de gemarginaliseerde bevolking op het platteland vanOeganda
07.01.2016

WECF partner Gertrude Kabusimbi Kenyangi wint de Wangari Maathai prijs
Collaborative Partnership on Forests (CPF) vereren Gertrude Kabusimbi Kenyangi
15.09.2015 | Chantal van den Bossche

EWA Oeganda: Lessen over landbouw als een bedrijf
“Ik wist niet dat geld lenen de winst beïnvloedt”
14.10.2014

EWA Oeganda: "Koken is geen werk"
Nieuws van WECF’s partner AT Uganda
02.10.2014