Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


WECF aanwezig bij UNECE evenement in Maastricht voor partijen betrokken bij het Verdrag van Aarhus

Informatieverstrekking, mensenrechten en inspraak in relatie tot het milieu staan op de agenda

02.07.2014 |
De vijfde sessie van de ‘Meeting of the Parties (MOP) to the Aarhus Convention’ zal van 30 juni tot 4 juli plaatsvinden in Maastricht. Het Verdrag van Aarhus handelt over mensenrechten met betrekking tot informatieverstrekking en inspraak omtrent milieuvraagstukken. Het doel van de vijfde sessie is om kennis uit te wisselen en samenwerking te bevorderen tussen verschillende betrokken partijen. Tegelijkertijd zullen de successen en uitdagingen van de afgelopen jaren besproken worden.

WECF is aanwezig als lid van de ‘Task Force on Public Participation in Decision-Making’. Terwijl het Verdrag van Aarhus vrouwen en meisjes niet expliciet als doelgroepen erkent vindt WECF dat zij, als meest kwetsbare groepen, juist extra aandacht nodig hebben. Dit schrijft WECF adviseur Anke Stock in haar beleidsadvies.

Meer informatie:
- Mop 5: Officiële website het evenement
- UNECE website