Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Presentatie van de 17 Sustainable Development Goals op de VN top in New York

WECF en WMG zagen werk van jaren beloond bij presentatie Duurzame Ontwikkelings Doelen 2016-2030 aan leiders van ruim 150 landen bij de VN

01.10.2015 |
Afgelopen weekend werd de driedaagse top gehouden in New York op het hoofdkantoor van de VN om de Sustainable Development Goals  voor 2016-2030 aan leiders van ruim 150 landen te presenteren, onder wie president Obama en de Paus.

Sascha Gabizon, uitvoerend directeur van WECF International en co-facilitator van de Women’s Major Group over de Sustainable Development Goals, was ook aanwezig bij deze top en was al enige tijd in NY om te onderhandelen over de doelen en hun indicatoren. Gabizon en de Women’s Major Group vroegen vooral om het versterken van doel  5: het bereiken van gender gelijkheid en het versterken van de positie van vrouwen.  Zie hier Sascha Gabizon’s artikel op de website van het World Economic Forum over waarom de SDGs gender gelijkheid moeten integreren.

Alle landen zijn vereist om de nieuwe doelen, die al eerder aan de Algemene Raad van de VN zijn gepresenteerd nadat ze zijn opgesteld door een open werkgroep waarin 70 landen deelnamen, te implementeren.  De indicatoren voor de doelen worden nog steeds besproken en zullen in maart gepubliceerd worden. Jaarlijks zullen er nationale voortgangsrapportages worden gehouden en elke vier jaar zullen staatshoofden bijeen komen voor een evaluatie.  De SDGs worden geprezen omdat ze meer aandacht besteden aan gender gelijkheid en klimaatverandering dan hun voorganger, de millenniumdoelen. Ook zijn ze alreeds mondiaal gepromoot door campagnes als de Global Goals Campagne door filmmaker Rick Curtis. Anderzijds wordt er ook kritiek geuit op de SDGs voor verwachte problemen met de financiering, het gebrek aan planning voor een herstructurering van het economische- en handelssysteem en een gebrek aan gegevens om voortgang te meten.

Het is van belang om te blijven strijden voor sterke indicatoren voor de SDGs. De Women’s Major organiseerde voor de start van de top een Feminist Forum om hun #feministvision voor de SDGs te delen met andere vrouwenrechtenactivistes. Hierin werden onder andere onderwerpen zoals de rol van de private sector en de rol van discriminatie op basis van seksuele geaardheid of gender identiteit besproken.  

De klimaattop in Parijs in december is volgens sommigen de eerste echte test om te zien of wereldleiders daadwerkelijk zijn toegewijd aan de Sustainable Development Goals.

Zie het artikel over de SDGs door OneWorld:
http://www.oneworld.nl/toekomstdenkers/post-2015/werelddoelen-dit-weekend-gaat-het-gebeuren 


Meer Nieuws

Waarom gendergelijkheid de Sustainable Development Goals kan maken of breken
WECF directeur Sascha Gabizon schreef een artikel voor een serie van het World Economic Forum over de nieuwe mondiale doelen voor duurzame ontwikkeling. Haar artikel richt zich op doel 5: het bereik van gendergelijkheid en het versterken van de positie van vrouwen en meisjes
15.01.2016 | World Economic Forum

Meld je nu aan voor WECF-workshop over genderaspecten in ontwikkelingsprojecten
WECF en EWB organiseren gezamenlijk een workshop op 11 juni in Utrecht
04.06.2015

WECF in Sotsji : Sporten voor een gezond milieu en gelijke rechten
WECF directeur Sascha Gabizon sprak tot Internationaal Olympisch Comité in Sotsji, Rusland, over milieubeheer, volksgezondheid en gelijke rechten voor iedereen
03.11.2013 | WICF

Commission on the Status of Women 58- De inbreng van WECF en de Women's Major Group
In februari 2014 vindt de 58e Commission on the Status of Women in New York plaats. WECF zal hier als co-organisator van de Women's Major Group aanwezig zijn vanwege haar betrokkenheid bij de Sustainable Development Goals en de Post2015 agenda.
28.10.2013 | WICF

Post 2015 proces - WECF als mede-voorzitter van de Women’s Major Group
Reactie Women’s Major Group (WMG) op Rapport van de Secretaris Generaal van de VN
28.10.2013 | WICF