WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


WECF ondertekent brief aan EU-commissaris voor verbod op twee kankerverwekkende pesticiden

Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor gezondheidsrisico’s van glyfosaat en malathion

07.04.2015 | Chantal van den Bossche
Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie verklaarde de pesticiden glyfosaat en malathion tot “mogelijk kankerverwekkende stoffen”. De IARC kwam onlangs tot deze conclusie op basis van bevindingen van zeventien experts uit elf verschillende landen, die in Lyon bij elkaar kwamen om vijf organofosfaatpesticiden te onderzoeken. Gebaseerd op deze bevindingen beargumenteerde PAN Europe in een brief aan EU-commissaris Vytenis Andriukaitis dat glyfosaat en malathion van de markt gehaald moeten worden als voorzorgsmaatregel om arbeiders, consumenten, omstanders en bewoners te beschermen tegen de risico’s van deze chemicaliën. WECF staat volledig achter PAN Europe’s initiatief en heeft dan ook de brief mede-ondertekend.


Meer Nieuws

Mogelijk relatie tussen medicijnvervuiling en autisme
In onlangs gepubliceerd Amerikaans onderzoek in Neuroscience Letters wordt een verband gelegd tussen verontreiniging van oppervlaktewater door uitgescheiden medicijnen en autisme bij de mens. De hoofdauteur van dit onderzoek, Gaurav Kaushik, licht tijdens de Green Pharmacy conferentie in Utrecht, op 27 oktober, zijn onderzoeksbevindingen toe
26.10.2017

Green Pharmacy: nu maatregelen nodig om vervuiling door medicijnen aan banden te leggen
Vrijdag 27 Oktober vindt de Green Pharmacy Conference 2017 plaats, georganiseerd door de VVM en Huize Aarde, in samenwerking met o.a. WECF en HCWH.
20.10.2017

Schoon en circulair: kan het samen?
Woensdag 11 oktober vond het halfjaarlijkse minisymposium over het stoffenbeleid beleid, georganiseerd door het Ministerie van IenM, VNO-NCW, de VNCI en WECF
11.10.2017

Hormoonverstoorders hopen zich op in menselijk brein
Recent wetenschappelijk onderzoek, geleid door het UMCG, heeft nu aangetoond dat hormoonverstorende stoffen zich ophopen in het menselijk brein.
27.09.2017

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen Europarlementariërs op om criteria te verwerpen
27.09.2017