WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


WECF ondertekent brief aan EU-commissaris voor verbod op twee kankerverwekkende pesticiden

Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor gezondheidsrisico’s van glyfosaat en malathion

07.04.2015 | Chantal van den Bossche
Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie verklaarde de pesticiden glyfosaat en malathion tot “mogelijk kankerverwekkende stoffen”. De IARC kwam onlangs tot deze conclusie op basis van bevindingen van zeventien experts uit elf verschillende landen, die in Lyon bij elkaar kwamen om vijf organofosfaatpesticiden te onderzoeken. Gebaseerd op deze bevindingen beargumenteerde PAN Europe in een brief aan EU-commissaris Vytenis Andriukaitis dat glyfosaat en malathion van de markt gehaald moeten worden als voorzorgsmaatregel om arbeiders, consumenten, omstanders en bewoners te beschermen tegen de risico’s van deze chemicaliën. WECF staat volledig achter PAN Europe’s initiatief en heeft dan ook de brief mede-ondertekend.


Meer Nieuws

Plastic speelgoed, door recycling, vervuild met giftige stoffen uit electronisch afval
“Giftige stoffen uit elektronisch afval mogen gewoon niet teruggevonden worden in kinderspeelgoed. Dit probleem moet op nationaal en mondiaal niveau worden aangepakt,” stelt Chantal Van den Bossche, woordvoerder van het Gender- en Duurzaamheidsnetwerk WECF, dat als Nederlands IPEN-lid meewerkte aan het onderzoek
18.04.2017

Komt er ooit een verbod op hormoonverstorende stoffen?
Of er in de toekomst een verbod komt op EDC’s blijft vooralsnog een vraag. In juni 2017 zal de Europese Commissie nieuwe regelgeving rondom chemische middelen presenteren, waarin duidelijk moet worden of er strengere maatregelen komen rondom hormoonverstorende stoffen in producten.
10.04.2017

"Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen - Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe"
WECF Nederland publiceert rapport over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe
24.03.2017 | Margriet Samwel-Mantingh

WECF vraagt zich af waarom milieu & gezondheid in Nederland geen thema's zijn in de verkiezingscampagnes
Nieuw rapport WHO toont aan dat milieuvervuiling verantwoordelijk is voor de dood van 1,7 miljoen kinderen per jaar
10.03.2017

Geldelijk gewin boven onze volksgezondheid
WECF ondertekent samen met 65 maatschappelijk organisaties brief aan voorzitter Europees Parlement over TTIP
07.07.2016