WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


WECF ondertekent brief aan EU-commissaris voor verbod op twee kankerverwekkende pesticiden

Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor gezondheidsrisico’s van glyfosaat en malathion

07.04.2015 | Chantal van den Bossche
Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie verklaarde de pesticiden glyfosaat en malathion tot “mogelijk kankerverwekkende stoffen”. De IARC kwam onlangs tot deze conclusie op basis van bevindingen van zeventien experts uit elf verschillende landen, die in Lyon bij elkaar kwamen om vijf organofosfaatpesticiden te onderzoeken. Gebaseerd op deze bevindingen beargumenteerde PAN Europe in een brief aan EU-commissaris Vytenis Andriukaitis dat glyfosaat en malathion van de markt gehaald moeten worden als voorzorgsmaatregel om arbeiders, consumenten, omstanders en bewoners te beschermen tegen de risico’s van deze chemicaliën. WECF staat volledig achter PAN Europe’s initiatief en heeft dan ook de brief mede-ondertekend.


Meer Nieuws

"Zorgen over gevolgen voor kinderen van bestrijdingsmiddelen in Drents grondwater" - WECF doet verslag
In Drentse wateren zitten veel te veel resten bestrijdingsmiddelen. Dat moet minder. Maar hoe?
19.02.2018

Plastics Campagne: #plasticvasten
Op Valentijnsdag begint de #plasticvasten campagne: 40 dagen geen plastic!
13.02.2018

Symposium Bestrijdingsmiddelen in het milieu - Samenwerken aan schoon water
De Natuur en Milieufederatie Drenthe en WECF (Women Engage for a Common Future) organiseren 16 februari symposium in Drents Provinciehuis
01.02.2018

WECF en WEP Nigeria presenteren documentaire over schadelijke stoffen in afval en het effect hiervan op de gezondheid
De invloed van persistente organische verontreinigende stoffen, schadelijke stoffen en afval op de gezondheid van vrouwen en mannen.
29.01.2018

Mogelijk relatie tussen medicijnvervuiling en autisme
In onlangs gepubliceerd Amerikaans onderzoek in Neuroscience Letters wordt een verband gelegd tussen verontreiniging van oppervlaktewater door uitgescheiden medicijnen en autisme bij de mens. De hoofdauteur van dit onderzoek, Gaurav Kaushik, licht tijdens de Green Pharmacy conferentie in Utrecht, op 27 oktober, zijn onderzoeksbevindingen toe
26.10.2017