WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


"De gentech lobby"

Zembla-uitzending wijst op gezondheidsrisicoís van gemanipuleerde gewassen

08.03.2015 | WECF
ZEMBLA INTERNATIONAAL zond eind februari een reportage uit van veelvuldig onderscheiden journalist Paul Moreira. Deze Franse onderzoeksjournalist volgt het spoor van de bedrijven die handelen in genetisch gemanipuleerde gewassen en de bijbehorende bestrijdingsmiddelen.

ArgentiniŽ is de afgelopen vijftien jaar een van de grootste exportlanden geworden van genetisch gemanipuleerde soja. Journalist Moreira bezoekt de landbouwgebieden in ArgentiniŽ en spreekt met bezorgde bewoners, zorgmedewerkers en artsen. Alejandro Mentaberry, topambtenaar van het Argentijnse ministerie van Wetenschap, bevestigt in de reportage dat er gezondheidsproblemen zijn in de gentechgebieden.
 
In Europa wordt de Argentijnse gensoja vooral geÔmporteerd voor het diervoer. Nu gelden er nog strenge regels voor het verbouwen van gemanipuleerde gewassen. Er is echter een vrijhandelsverdrag tussen Amerika en Europa in de maak: de TAFTA/TTIP. Als multinationals t.z.t. vinden dat een land handelt in strijd met dit verdrag, kunnen ze zich wenden tot een arbitragetribunaal. Dat land moet dan mogelijk miljoenen of miljarden euroís aan sancties betalen als hij gemanipuleerde gewassen blijft weigeren, vreest EuroparlementariŽr Corinne Lepage.

Corinne Lepage is een van de adviseurs van WECF. Lees hier meer over haar bijdrage aan onze organisatie.

 


Meer Nieuws

Nederland in actie voor schoon water! Wat vind jij?
WECF organiseert woensdag 27 juni Consultatiesessie Waterkwaliteit
01.06.2018

"Zorgen over gevolgen voor kinderen van bestrijdingsmiddelen in Drents grondwater" - WECF doet verslag
In Drentse wateren zitten veel te veel resten bestrijdingsmiddelen. Dat moet minder. Maar hoe?
19.02.2018

Symposium Bestrijdingsmiddelen in het milieu - Samenwerken aan schoon water
De Natuur en Milieufederatie Drenthe en WECF (Women Engage for a Common Future) organiseren 16 februari symposium in Drents Provinciehuis
01.02.2018

Europese NGO's richten Save The Bees Coalition op om compleet verbod op neonicotinoÔden te eisen
In December 2013 beperkte de Europese Commissie het gebruik van 3 insecticiden die zeer giftig zijn voor bijen. Nu, vier jaar later stellen wetenschappers dat deze beperkingen lang niet ver genoeg gaan. 80 Europese NGOs, waaronder WECF, hebben zich daarom verenigd in de Save the Bees Coalition, met als doel zogeheten neonics geheel te verbieden
06.12.2017

Drents water nog steeds vervuild met bestrijdingsmiddelen
Na eerder onderzoek door WECF tonen metingen van de provincie vervuiling boven de norm aan
26.09.2017