Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


WECF tijdens Stockholm Wereld Water Week: WASH en Menstruele Hygiene horen in SDG indicatoren!

Hoe kunnen gender sensitieve indicatoren toegepast worden op Duurzame Ontwikkelingsdoel 6?

15.09.2015 | Chantal van den Bossche
SDG, Wereld water week, duurzaamheid, duurzame ontwikkeling

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen komen er aan en WECF vraagt zich af hoe de impact van deze doelen gemonitord en gemeten worden. Hierbij is het uitermate belangrijk dat een genderperspectief wordt gehanteerd bij de uitvoering van deze doelen.

Op 27 augustus organiseerde WECF - in samenwerking met UNEP, GIZ, GWA, UNESCO,Borda, SuSanA en AMCOW - een side-event tijdens de jaarlijkse Wereld Water Week in Stockholm. Het doel van het side-event was een antwoord te vinden op de vraag hoe de gender-sensitieve indicatoren in het Sustainable Development Goal (SDG) inzake water (in het bijzonder was er aandacht voor SDG 6.2 en 6.3) gemonitord kunnen worden.

Het side event tijdens de Wereld Water Week in Stockholm werd bezocht door 65 deelnemers en geopend en gemodureerd door Priscilla Achakpa van WEP Nigeria.

Sascha Gabizon, directeur van WECF International, trapte het evenement af door een korte presentatie te gevenover de huidige status van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN). Hierbij focuste ze in het bijzonder op de indicatoren en de monitoring mechanismes voor de sub-doelen 6.2 en 6.3. Respectievelijk betreffen deze doelen de sanitatie en speciale behoeftes van vrouwen en meisjes en het beheer en hergebruik van afvalwater. Sascha besprak de gender sensisitieve indicatoren voor deze Ontwikkelingsdoelen zoals voorgesteld door de Women’s Major Groep. Ze pleitte voor het gebruik van innovatieve datasystemen voor het verkrijgen van de juiste data voor de monitoring. Ook benadrukte ze de noodzaak van donorlanden om de ontwikkelingslanden te helpen bij het bewerkstelligen van gender sensitieve indicatoren inzake sanitatie en het beheer van afvalwater.

Vervolgens nam Francesca Greco van UNESCO WWAP het woord en presenteerde een nieuwe toolkit als een van de uitkomsten de evaluatie van hun programma omtrent gender sensitieve monitoring van water projecten. Daarnaast liet zij de resultaten van de WWAP gender experts groep zien, welke een lijst van aanbevelingen opgesteld hadden met betrekking tot gender sensitieve indicatoren voor het Duurzame Ontwikkelingsdoel 6.
Hierna werden maar liefst vijf organisaties op het podium uitgenodigd om hun ervaringen te presenteren met de waarborging van gender sensitief beleid in diverse projecten.

Zo vertelde Claudia Wendland van WECF over haar nieuw opgestelde guidelines en toolkit voor het beheer van afvalwater. Zij identificeerde hierbij een viertal issues; het gebrek aan awareness, het gebrek aan effectieve participatie, het gebrek van technologie of juist gebruik van beschikbare technologie en het gebrek aan data.
Nelson Gomonda van AMCOW benadrukte juist het belang van een splitsing in de data op grond van geslacht en leeftijd. Verder verzekerde hij dat het essentieel is om zowel mannen als vrouwen te trainen in capaciteitsopbouw voor het afvalwater beheer.

Maren Heuvels van BORDA presenteerde een Indiaans project en onderstreepte de noodzaak om vrouwen te betrekken bij het eerste begin van een project. Ook benadrukte Maren dat het bij alle tijden voorkomen moest worden dat er sanitatie systemen gerealiseerd werden die niet gebruikt zouden worden door vrouwen.

Tynar Musabaev van CAAW lichtte een aantal projecten van de Kaukasus en Centraal Azie toe. Hij gaf aan dat in deze projecten voor betere sanitatie, privacy werd geidentificeerd als het grootste struikelblok voor meisjes. De besproken projecten vormen een goed voorbeeld voor de indicatoren voor de SDGs aangezien de gevonden data is gebaseerd op de gehele gemeenschap. Bovendien is deze data weer effectief verspreid door het gebruik van sociale media.

Shaila Shahid van GWA Bangladesh gaf aan in haar bevindingen dat het essentieel is voor een gender sensitieve benadering dat vrouwen betrokken zijn gedurende het gehele project. Hiervoor moeten de posities van vrouwen in afvalwater beheer ook gemonitord worden.
Ismael Nouns van GIZ Jordanie sloot af met drie voorbeelden vanuit Jordanie waaruit blijkt dat de succesfactor voor de projecten ligt in het feit dat vrouwen meedoen.

Na de presentaties vond er een korte paneldiscussie plaats. Uschi Eid (UNSGAB), Catarina de Albuquerque (SWA), Eric Hoa (UNEP), en Nelson Gomonda (AMCOW) namen deel aan deze discussie. Opmerkelijk tijdens deze discussie was het feit dat Catarina de Albuquerque de plichten van landen benadrukte om gendergelijkheid en mensenrechten inzake water en sanitatie te waarborgen. Ook pleitte ze ervoor om in de aanbevelingen naar de VN verder te gaan dan slecht WASH in scholen.WASH moet namelijk ook gewaardborgd worden in kinderopvang en werkplekken. Verder gaf ze aan dat ze slechts ‘toegang’ tot water en sanitatie niet goed genoeg vond als indicatie; het gebruik en de kwaliteit van water en sanitatie moet gemeten worden. 

Zowel Nelson Gomonda (AMCOW) als Uschi Eid (UNSGAB) het belang van het doen van metingen. In de woorden van Eid: “What is not measured, is not being done”. Wat betreft de aanbevelingen voor de gendersensitieve indicatoren uitte ze haar steun. Ze gaf echter aan dat de keuze van het UN statistical committee voor de uiteindelijke indicatoren niet een technisch besluit is, maar een politieke keuze. Daarom is het zaak dat iedereen er voor zorgt dat dit committee de juiste keuze maakt, en deze keuze niet laat afhangen van zijn of haar politieke leiders.

De gehele livestream van het side event kan hier worden terugbekeken.


Meer Nieuws

Dien met je organisatie een projectvoorstel in en 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen'!
Subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN" open tot en met 15 februari 2019
12.01.2019

Dien je projectvoorstel in en 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen'!
WECF Nederland mag 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen en maatschappelijke organisaties die op lokaal niveau actief zijn en werken aan de uitvoering van en bewustwording over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de Agenda 2030
09.04.2018

Wil jij ook graag meewerken aan het mee helpen realiseren van de Global Goals, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (de SDGs) ?
Wij zoeken een enthousiaste, leergierige en zelfstandig werkende stagiair(e) (m/v) ter versterking van ons internationale communicatie- en advocacyteam
30.05.2017

Petitie Duurzaam Regeerakkoord Ondertekend door WECF  
Om de Agenda 2030 te realiseren is het van belang dat de SDG's voorop worden gesteld in het politieke beleid. Daarom hebben de organisaties Partos en de Groene Zaak het initiatief genomen voor een publieke oproep aan de om de SDG's op te nemen in het regeerakkoord. Meer dan 400 bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben hieraan gehoor gegeven, waaronder WECF. 
17.05.2017

Stem namens jouw organisatie mee in de verkiezingen van de Women's Major Group!
WECF directeur Sascha Gabizon genomineerd als coördinator voor UNECE Europese Regio & Centraal-Azië
11.02.2017