Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Waarom gendergelijkheid de Sustainable Development Goals kan maken of breken

WECF directeur Sascha Gabizon schreef een artikel voor een serie van het World Economic Forum over de nieuwe mondiale doelen voor duurzame ontwikkeling. Haar artikel richt zich op doel 5: het bereik van gendergelijkheid en het versterken van de positie van vrouwen en meisjes

15.01.2016 | World Economic Forum
Ondanks het feit dat de Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) geratificeerd is in meer landen dan enige andere VN conventie, bestaat er nog steeds veel ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de wereld.

Sterker nog, in veel landen zijn vrouwenrechten achteruit gegaan door regeringen die reproductieve rechten van vrouwen proberen terug te dringen of die kinderopvang zo duur maken dat vrouwen praktisch gedwongen worden om hun banen op te geven. Ook zien we een stijging in het aantal meisjes die de middelbare school verlaten in veel ontwikkelingslanden door de kosten van het schoolgeld of door gedwongen huwelijken.

Gelijkheid versus welvaart

Een vergelijking van gegevens uit het Global Competitiveness Report 2014-2015 en het Global Gender Gap Report 2014-2015


 
Bron: World Economic Forum

Om deze trend om te keren werkt Women in Europe for a Common Future (WECF) samen met meer dan 600 vrouwenorganisaties uit 100 landen om te zorgen dat gender gelijkheid een integraal deel is van de Sustainable Development Goals (SDGs) is, en met name dat doel  5- wat zich richt op gender gelijkheid en het versterken van de positie van vrouwen en meisjes- wordt bereikt.

Gender doet ertoe en dit is waarom:

  1. Ondanks de vooruitgang in de afgelopen 20 jaar in het bestrijden van extreme armoede (mensen die leven op minder dan $ 1.25 per dag) zijn vrouwen en kinderen oververtegenwoordigd in de laagste inkomensgroep. Toen de Lula regering in Brazilie begon met sociale zekerheidsbetalingen voor degenen die in extreme armoede leefden bestond de doelgroep voor 90% uit vrouwen. We moeten ons richten op vrouwen die in extreme armoede leven om te zorgen dat hun rechten beschermd zijn en dat ze de macht krijgen om beslissingen te maken.
  2. Het is belangrijk om de rechten van vrouwelijke migranten en huishoudelijk werkers, vluchtelingen, prostituees, inheems vrouwen en vrouwen in informele en risicovolle banen zonder arbeidsrechten te beschermen. De eerste stap om dit te bereiken is het behalen van een fundering van sociale verzekering voor ieder, zoals het Braziliaanse voorbeeld van de Bolsa Familia om vrouwen, van elke mogelijke achtergrond, uit de greep van armoede te houden.
  3. Een quotum voor vrouwen in de politiek, zoals Indië nu heeft voor lokale verkiezingen, is essentieel. Vrouwen in deze panchayats veranderen hoe gemeenschappelijke begrotingen worden uitgegeven, bijvoorbeeld in het aanvoeren van veilig drinkwater. Universele sociale voorzieningen zijn bovendien belangrijk in het genereren van werkgelegenheid voor vrouwen.
  4. Veel vrouwen worden het slachtoffer van stigmatisatie en fysieke bedreigingen als ze proberen deel te nemen in het openbare leven en in bestuur, bijvoorbeeld de Libische advocate Salwa Bugaigis die vermoord werd in 2014. Een op de drie vrouwen zal slachtoffer worden van gender based violence in haar leven. Dit is een epidemie die moet eindigen.
  5. Verzorgen, schoonmaken, koken en water en hout halen zijn allemaal onbetaalde taken die voornamelijk worden uitgevoerd door vrouwen en, in mindere mate, door kinderen. Onderzoek naar tijdsbesteding in Kyrgyzstan liet zien dat mannen twee uur per dag aan onbetaald zorgwerk besteden, terwijl dit onder vrouwen bijna zes uur is. Dit geeft weinig tijd voor betaalde arbeid. De organisatie Equidad the Genero schat dat 60% van de ‘werkwaarde’ wereldwijd word gecreëerd door vrouwen, maar omdat het meeste onbetaald is, subsidiëren vrouwen de mondiale economie.
  6. Onderzoek door vakbonden wijst uit dat bezuinigingen  vrouwen disproportioneel hard hebben getroffen, omdat de opheffingen van sociale voorzieningen tot de stijging van onbetaald zorgwerk hebben geleid onder vrouwen. Het SDG gender doel erkent deze last van onbetaald werk en we zullen ons hard maken voor een vermindering en meer gelijke verdeling van dit onbetaalde werk tussen de staat en huishoudens, en tussen vrouwen en mannen.
  7. Blootstelling aan giftige stoffen zoals kwik heeft een disproportioneel negatief effect of vrouwen en kinderen in sommige gebieden. Ondanks een mondiale conventie om kwik af te bouwen, zijn er Japanse bedrijven die kwik naar Indonesie exporteren waar sommige gezinnen hun keukens gebruiken om de erts te smelten en daarmee giftige kwikdampen de lucht in laten komen. Behalve het aantasten van de gezondheid van vrouwen, is er een risico dat hun kinderen hevige geboortemisvormingen krijgen. De vrouwen die in Chelyabinsk in de voormalige Soviet Unie werkten om radioactief afval op te ruimen na de eerste Mayak kernramp, tasten hun eigen gezondheid en die van hun kinderen en zelf hun kleinkinderen, aan.
  8. Hoewel sommigen, waaronder de premier van het Verenigd Koninkrijk David Cameron, pleiten voor minder doelen, zijn de doelen alleen logisch als een universele, ondeelbare agenda van alle 17 doelen. Zelfs als alle landen vrouwen gelijke rechten voor grondbezit zouden geven, zou dit nog steeds niet voldoende zijn als klimaatverandering hun bron van inkomsten verwoest. Gender gelijkheid kan niet bestaan op een dode planeet en daarom gaan we door met het pleiten voor doelen die de aansprakelijkheid van bedrijven verzekeren en milieu en klimaatverwoesting behandelen.

Over de auteur:

Sascha Gabizon(1964) studeerde Europese studies in Amsterdam en vervolgens internationale bedrijfskunde aan een Europese Business opleiding in Parijs, aan de  Ecole d’Affairs de Paris (EAP).  Na een vervolg stage in Bangkok en Kuala Lumpur werkte zij gedurende een aantal jaren bij internationale consultancy bureaus in Frankrijk, Spanje en Duitsland. In 1992 ging zij werken voor BAUM – een milieunetwerk voor het Duitse bedrijfsleven en werkte ook tot 1997 als onderzoeker bij het Wuppertal Instituut voor  Klimaat, Milieu  en Energie in Wuppertal, Duitsland. Inmiddels is ze de Algemeen Directeur van de Women in Europe for a Common Future (WECF) en speelde ze als co-facilitator van de Women’s Major Group over de Sustainable Development Goals een belangrijke rol in de VN onderhandelingen over de toekomstige SDGs.

Gast-redacteur van deze serie is Owen Gaffney, Directeur Internationale Media en Strategie, Stockholm Resilience Center and Future Earth.


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019

#HerstoryofChange: Het belang van de internationale vrouwenbeweging
WECF organiseerde ook dit jaar weer een workshop tijdens de Afrikadag in het KIT, Amsterdam
19.03.2019