WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Dien je projectvoorstel in en 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen'!

WECF Nederland mag 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen en maatschappelijke organisaties die op lokaal niveau actief zijn en werken aan de uitvoering van en bewustwording over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de Agenda 2030

09.04.2018 |
In het project "Maak Europa Duurzaam voor Iedereen" staan de onderlinge verbanden van alle 17 SDG’s centraal. Door middel van diverse Europese, nationale en lokale acties, met speciale aandacht voor thematische campagnes over bestrijden van ongelijkheid (jaar 1), het aandacht geven aan duurzame voedselvoorziening en landbouw (jaar 2) en duurzame consumptie en productie (jaar 3) wordt aandacht gegeven aan vraagstukken over gender, migratie en klimaatverandering.

Bestrijden van ongelijkheid is het thema van het eerste jaar: “Fighting Inequalities”.  Voor WECF ligt de focus op ongelijkwaardigheid als het gaat om de rol van mannen en vrouwen op het gebied van milieuvervuiling, gezondheid en klimaat. WECF strijdt voor een gezonde, genderrechtvaardige en duurzame wereld. Klimaatverandering heeft daarnaast een disproportionele invloed op vrouwen en minderheden. Vrouwen hebben een grotere kans om slachtoffer te worden van natuurrampen.

Een van de onderdelen van het project is het verlenen van subsidies aan lokale groepen en maatschappelijke organisaties die op lokaal niveau actief zijn en werken aan de uitvoering van en bewustwording over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de Agenda 2030. 

Lees hier meer over het indienen van een projectvoorstel

Het aanmeldformulier

Het Budget

 

    

Het 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen' project is mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van de Europese Commissie.


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019