WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Dien je projectvoorstel in en 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen'!

WECF Nederland mag 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen en maatschappelijke organisaties die op lokaal niveau actief zijn en werken aan de uitvoering van en bewustwording over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de Agenda 2030

09.04.2018 |
In het project "Maak Europa Duurzaam voor Iedereen" staan de onderlinge verbanden van alle 17 SDG’s centraal. Door middel van diverse Europese, nationale en lokale acties, met speciale aandacht voor thematische campagnes over bestrijden van ongelijkheid (jaar 1), het aandacht geven aan duurzame voedselvoorziening en landbouw (jaar 2) en duurzame consumptie en productie (jaar 3) wordt aandacht gegeven aan vraagstukken over gender, migratie en klimaatverandering.

Bestrijden van ongelijkheid is het thema van het eerste jaar: “Fighting Inequalities”.  Voor WECF ligt de focus op ongelijkwaardigheid als het gaat om de rol van mannen en vrouwen op het gebied van milieuvervuiling, gezondheid en klimaat. WECF strijdt voor een gezonde, genderrechtvaardige en duurzame wereld. Klimaatverandering heeft daarnaast een disproportionele invloed op vrouwen en minderheden. Vrouwen hebben een grotere kans om slachtoffer te worden van natuurrampen.

Een van de onderdelen van het project is het verlenen van subsidies aan lokale groepen en maatschappelijke organisaties die op lokaal niveau actief zijn en werken aan de uitvoering van en bewustwording over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de Agenda 2030. 

Lees hier meer over het indienen van een projectvoorstel

Het aanmeldformulier

Het Budget

 

    

Het 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen' project is mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van de Europese Commissie.


Meer Nieuws

Dinsdag 22 januari bood een delegatie namens 31 organisaties Petitie Brede Welvaart 2019-2030 aan aan Tweede Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat.
"Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de rol van vrouwen. Hun potentieel om de strijd tegen klimaatverandering, milieuvervuiling en aantasting van de biodiversiteit tegen te gaan wordt nog onvoldoende benut"
24.01.2019

Dien met je organisatie een projectvoorstel in en 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen'!
Subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN" open tot en met 15 februari 2019
12.01.2019

Chemische industrie bij woonwijk Zaltbommel. Is er een duurzame oplossing?
Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel organiseert bijeenkomst over risico's chemische industrie dichtbij de bebouwde kom
09.01.2019

Duurzaamheid is niet alleen voor rijke mensen
Maak Europa Duurzaam voor Iedereen maakte inspiratiesessies voor energiegesprekken met je buren mogelijk in Leiden
19.12.2018

‘Hoopvol of hopeloos landschap, het 100-dagen debat’
Er heerst grote zorg onder inwoners van Westerveld over de staat van hun landschap en hun gezondheid. Stichting Bollenboos organiseerde, met steun van WECF, een debat
14.11.2018