WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"

De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen

03.07.2018 |
WECF Nederland mocht onlangs 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen en maatschappelijke organisaties die op lokaal niveau actief zijn en werken aan de uitvoering van en bewustwording over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de Agenda 2030. Lokale organisaties door heel Nederland konden zich aanmelden voor de subsidie van 1000 euro voor het organiseren van een activiteit in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. 

En de winnaars zijn geworden:

Goed WEL (Goede Wijkpraktijken in Energietransitie Leiden)

Sinds 2005 is Stichting Ideewinkel hét informatiepunt voor duurzame ontwikkeling en burgerinitiatieven in en rond Leiden. De Stichting wil initiatiefnemers van duurzame projecten op gebieden zoals milieu, biodiversiteit, voeding, en leefomgeving op weg helpen en ondersteunen.  Ze fungeert als paraplu voor projecten, zoals inspiratietuin Vrij Groen en het Groene Ideecafé. Het Groene Ideecafé biedt sinds 2009 een platform en ontmoetingsplaats aan mensen met duurzame ideeën en initiatieven. Het Ideecafé werkt daarbij samen met maatschappelijke organisaties in de regio.

Zaltbommel: Gelijkwaardige participatie van burgers in lokale beslissingen over duurzame ontwikkeling van de stad en regio

De Stichting Veiliger Zaltbommel is vanaf zijn oprichting al bezig met het onderzoeken en kritisch volgen van milieu en gezondheidsproblemen in de gemeente Zaltbommel, en bestaat 5 jaar. 

Het comité bezorgde bewoners is in 2017 opgezet door een groep burgers die zich zeer bezorgd maken over de besluitvorming, over een chemische fabriek in de gemeente Zaltbommel (27.000 bewoners). 

De doelstelling van de stichting en het comité is om duurzame ontwikkeling in Zaltbommel te stimuleren, waarbij de visies, behoeftes en zorgen van iedereen gedeeld worden, en een evenwichtig ontwikkelingsplan tot stand komt. 

'Hoopvol of hopeloos landschap' een honderd dagen debat

De Stichting Bollenboos bestaat uit burgers uit de gemeente Westerveld die zich zorgen maken over de nadelige gevolgen van de lelieteelt in Drenthe.

Stichting Bollenboos wil dat meer mensen zich realiseren dat het telen van leliebollen risico's kan opleveren voor de gezondheid en een bedreiging vormt voor het milieu en het landschap. Stichting Bollenboos spoort de gemeente Westerveld en de provincie aan om maatregelen te nemen teneinde de groei van de milieubelastende lelieteelt tegen te gaan en de nadelige gevolgen ervan te beperken.

Stichting Bollenboos is sinds 2001 actief en heeft de afgelopen 18 jaar meerdere uitgaves verzorgd, publieke debatten georganiseerd, rechtszaken gevoerd.

De komende maanden zullen we jullie op de hoogte houden van de activiteiten van deze lokale organisaties. 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door financiering van de EU in het kader van het DEAR programma

Meer Nieuws

Dinsdag 22 januari bood een delegatie namens 31 organisaties Petitie Brede Welvaart 2019-2030 aan aan Tweede Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat.
"Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de rol van vrouwen. Hun potentieel om de strijd tegen klimaatverandering, milieuvervuiling en aantasting van de biodiversiteit tegen te gaan wordt nog onvoldoende benut"
24.01.2019

Dien met je organisatie een projectvoorstel in en 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen'!
Subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN" open tot en met 15 februari 2019
12.01.2019

Chemische industrie bij woonwijk Zaltbommel. Is er een duurzame oplossing?
Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel organiseert bijeenkomst over risico's chemische industrie dichtbij de bebouwde kom
09.01.2019

Duurzaamheid is niet alleen voor rijke mensen
Maak Europa Duurzaam voor Iedereen maakte inspiratiesessies voor energiegesprekken met je buren mogelijk in Leiden
19.12.2018

‘Hoopvol of hopeloos landschap, het 100-dagen debat’
Er heerst grote zorg onder inwoners van Westerveld over de staat van hun landschap en hun gezondheid. Stichting Bollenboos organiseerde, met steun van WECF, een debat
14.11.2018