WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Dien met je organisatie een projectvoorstel in en 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen'!

Subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN" open tot en met 15 februari 2019

12.01.2019 |
  • Ben jij lokaal actief in Nederland? 
  • Wil jij graag bijdragen aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen? 
  • Wil jij de wereld ook een beetje mooier maken?
  • En hebben jullie geld nodig voor een specifieke activiteit die anders wellicht niet mogelijk zou zijn?

Dan kunnen wij je misschien helpen....

WECF mag wederom 3 subsidies van 2000 euro verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze subsidies, uit de subsidieregeling "Maak Europa Duurzaam voor Iedereen", zijn bedoeld om lokale organisaties te ondersteunen.

De subsidieregeling is open tot 15 februari 2019 . Dien jouw voorstel in en 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen'!

In het project "Maak Europa Duurzaam voor Iedereen" staan de onderlinge verbanden van alle 17 SDG’s centraal. Door middel van diverse Europese, nationale en lokale acties, met speciale aandacht voor thematische campagnes over bestrijden van ongelijkheid (jaar 1), het aandacht geven aan duurzame voedselvoorziening en landbouw (jaar 2) en duurzame consumptie en productie (jaar 3) wordt aandacht gegeven aan vraagstukken over gender, migratie en klimaatverandering.

Drie projecten 

De drie projecten die het eerste jaar een subsidie toegekend kregen waren Goed WEL (Goede Wijkpraktijken in Energietransitie Leiden), Veilig Zaltbommel (Gelijkwaardige participatie van burgers in lokale beslissingen over duurzame ontwikkeling van de stad en regio) en stichting Bollenboos ('Hoopvol of hopeloos landschap' een honderd dagen debat).

Indienen van subsidieaanvraag

Een van de onderdelen van het project is het verlenen van subsidies aan lokale groepen en maatschappelijke organisaties die op lokaal niveau actief zijn en werken aan de uitvoering van en bewustwording op het terrein van een of meerdere SDGs en de Agenda 2030. Op lokaal en nationaal niveau zijn er 3 projectsubsidies van 2000 euro beschikbaar. Er zijn ook ubsidies beschikbaar voor landelijke non-profits voor grotere nationale campagnes tot een maximum van 7500 euro. Meer info over deze subsidies is te vinden op de website van het EEB: https://makeeuropesustainableforall.org/get-a-grant/#lot2 

Voor de subsidie van 2000 euro kun je je aanmelden bij WECF Nederland. Lees hier meer over het indienen van het projectvoorstel en het opstellen van het budget. 

Aanmeldformulier: https://www.surveymonkey.com/r/VHQDFMD?fbclid=IwAR1Ax372UIGbcm6v0Fbu86Diy9Jk4CsgeeWW6YtdzesvuiaYzIbEQpFkDFo

Budget 

Let er wel op dat je het budget bewaart als PDF als je het wilt verzenden via het aanmeldformulier. Het aanmeldformulier accepteert helaas geen excelfiles.

DEADLINE AANVRAAG 15 FEBRUARI 2019 

Gender Equality

Voor WECF zijn gender equality én duurzaamheid de peilers van haar werk, juist ook als het gaat om milieuvervuiling, gezondheid en klimaatverandering. WECF strijdt voor een gezonde, genderrechtvaardige en duurzame wereld. Klimaatverandering heeft een disproportionele invloed op vrouwen en minderheden. Daarnaast hebben vrouwen hebben een grotere kans om slachtoffer te worden van natuurrampen.

    

Het 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen' project is mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van de Europese Commissie.


Meer Nieuws

Dinsdag 22 januari bood een delegatie namens 31 organisaties Petitie Brede Welvaart 2019-2030 aan aan Tweede Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat.
"Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de rol van vrouwen. Hun potentieel om de strijd tegen klimaatverandering, milieuvervuiling en aantasting van de biodiversiteit tegen te gaan wordt nog onvoldoende benut"
24.01.2019

Dien met je organisatie een projectvoorstel in en 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen'!
Subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN" open tot en met 15 februari 2019
12.01.2019

Chemische industrie bij woonwijk Zaltbommel. Is er een duurzame oplossing?
Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel organiseert bijeenkomst over risico's chemische industrie dichtbij de bebouwde kom
09.01.2019

Duurzaamheid is niet alleen voor rijke mensen
Maak Europa Duurzaam voor Iedereen maakte inspiratiesessies voor energiegesprekken met je buren mogelijk in Leiden
19.12.2018

‘Hoopvol of hopeloos landschap, het 100-dagen debat’
Er heerst grote zorg onder inwoners van Westerveld over de staat van hun landschap en hun gezondheid. Stichting Bollenboos organiseerde, met steun van WECF, een debat
14.11.2018