Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


WECF organiseert Webinar over Gender, de SDG’s en het HLPF 2018

Tijdens het zogenoemde ‘High Level Political Forum’ dat plaatsvindt in New York van 9 tot 18 juli zullen wereldleiders en diplomaten van over de hele wereld stilstaan bij de vraag: Hoe staan we ervoor als het gaat om het bereiken van de Sustainable Development Goals en de Agenda 2030?

26.06.2018 |
Tijdens het zogenoemde ‘High Level Political Forum’ dat plaatsvindt in New York van 9 tot 18 juli zullen wereldleiders en diplomaten van over de hele wereld stilstaan bij de vraag: Hoe staan we ervoor als het gaat om het  bereiken van de Sustainable Development Goals en de Agenda 2030? 

Dit jaar zullen in het kader van het thema ‘Transformation towards sustainable and resilient societies’ de volgende doelen onder de loep worden genomen (inclusief Doel 17):

In de aanloop naar de HLPF van dit jaar zal WECF op dinsdag 3 juli een Engelstalig webinar organiseren, waarin wordt gefocust op het belang van gender en gelijkheid voor een succesvolle implementatie van ALLE SDG’s. Er zal worden ingegaan op de rol die vrouwenrechtenactivisten kunnen spelen om de regering van hun land op hun verantwoordelijkheid te wijzen en vooruitgang te monitoren. Tijdens het webinar zullen we ons specifiek richten op SDG 6, 7 en 12. 

Wil je meer weten over hoe maatschappelijke organisaties invloed kunnen hebben op het SDG-implementatieproces?  En hoe jij hierbij betrokken kunt raken Luister dan in tijdens ons Engelstalige webinar! 

Wanneer? Dinsdag 3 juli, 14:00-15:15

DEAR Webinar on SDG 6,7 and 12 and cross cutting gender by WECF

Link: https://global.gotomeeting.com/join/399645469  

Agenda en sprekers: 

  • Sascha Gabizon, Internationaal Directeur WECF – Introductie over HLPF 2018, voorbereidingen van de Voluntary National Reviews en SDG 6: Water en Sanitatie
  • Camila Rolando, ICTA UAB – SDG 15, 12 en de connectie met SDG 16 om milieubeschermers beter te beschermen d.m.v. juridische middelen. 
  • Katharina Habersbrunner: Hoofd Energie en Klimaat WECF – Hoe verzekeren we gelijke toegang tot veilige, hernieuwbare,  en betaalbare energie? Waar ligt de focus voor de review van SDG7? 
  • Johanna Hausmann, senior adviseur Toxic Pollution van WECF – Duurzame consumptie- en productie, SDG 12: waarom ontbreken de problemen rondom schadelijke stoffen en afvalverwerking, en de impact hiervan op vrouwen en mannen, in de review van SDG 12? En wat kunnen we hieraan doen? 

•Q&A

•Moderator: n.t.b., European Environmental Bureau 

Ben je verhinderd en kun je niet meeluisteren? Het webinar wordt opgenomen en kan op een voor jouw geschikt moment worden afgeluisterd

Contact: WECF Nederland Chantal.vandenbossche@wecf.org  

    

Het 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen' project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Europese Commissie.

This webinar has been produced with the financial assistance of the European Union.  The contents of this webinar are the sole responsibility of “Make Europe Sustainable For All” project and can under no circumstances be taken as reflecting the position of the European Union.


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019