Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Nederland telt meer fietsen dan inwoners, toch kan het altijd nog beter!

WECF ondersteunde in 2018 twee projecten op het gebied van actieve mobiliteit; een loopfietsenproject voor peuters in Amersfoort en een fietsproject voor nieuwkomers in de gemeente Haarlem

14.01.2019 |
Vrouwelijke statushouders leren fietsen

In oktober 2017 verscheen een alarmerend rapport van de Lancet-commissie voor Milieu & Gezondheid. Daarin werd geconcludeerd dat luchtvervuiling momenteel een van de grootste oorzaken is van ziekten en vroegtijdige sterfgevallen in de wereld, ook in Europa.

Het rapport wijst erop dat milieuverontreiniging armen en kwetsbaren onevenredig raakt en dat kinderen een verhoogd risico lopen op ziekten en aandoeningen die verband houden met vervuiling. Dit geldt in het bijzonder in de meest kwetsbare tijdsvensters, te weten de eerste levensjaren. De Lancet-commissie beveelt aan om milieugezondheidspreventie nationaal en internationaal een hoge prioriteit te geven en te integreren in nationale en stedelijke planningsprocessen.

Kwetsbare groepen 

Om er voor te zorgen dat juist kwetsbare groepen de kans krijgen om mobiel te blijven schreef WECF een wedstrijd uit. In de vorm van een zogeheten ‘seed grant’ (€500), werden 2 projecten financieel ondersteund op het gebied van actieve mobiliteit.  De prijs was een geldbedrag van 500 euro en gaf de winnaarsde mogelijkheid om ook op de door WECF in 2018 georganiseerde events rondom haar werk over de SDG’s de projecten te presenteren. De winnaars van de projectsubsidies waren Keistad Fietsfestival in Amersfoort en Fietsschool Haarlem.  

Startersfietsen voor nieuwkomers 

Nieuwkomers in Nederland kunnen over het algemeen niet fietsen. Zij hebben veelal zelf geen fiets en hebben een startersfiets nodig die hun de mogelijkheid geeft met beide benen op de grond te staan. Het is dus belangrijk dat zij een aangepaste fiets krijgen met handremmen. Een goede vouwfiets voldoet het beste aan deze eisen, omdat die qua grootte heel goed aan het postuur van cursisten kan worden aangepast. Als cursisten eenmaal kunnen fietsen, stappen zij over op een grotere fiets, waarover de Fietsschool nu wel de beschikt.

De 500 euro projectsubsidie is gebruikt voor de aanschaf van twee 2e hands vouwfietsen en een leskist. Daar zit werkmateriaal in: pilonnen, hoedjes om een parcours uit te zetten waarbij cursisten leren bochtjes te draaien en een goede balans te houden. Ook een pomp, een set sleutels en ander gereedschap.  Een groot bijkomend voordeel is dat de vouwfietsen ook na 2018 kunnen worden gebruikt.

Eerste peuterloopfietsenkampioenschap

Op donderdag 11 oktober opende Hans Buijtelaar, wethouder mobiliteit van Amersfoort, samen met initiatiefnemers Imke van de Venne en Jocelyn Kemker-de Kruif het allereerste Keistad Fietsfestival in Theater Film Café De Lieve Vrouw in Amersfoort. Een festival waar de fiets centraal staat en er verschillende activiteiten om de fiets heen worden georganiseerd. 

Het eerste Keistad Fietsfestival bood een breed programma met fietsactiviteiten voor jong en oud, een feestje met de fiets in de hoofdrol. Er waren lezingen, toertochten, de Kids Night Ride en voor de sportievelingen een MTB toer en een wielrentoertocht, en een grote Fiets Fair met allerlei activiteiten, workshops, clinics en foodtrucks. De 500 euro projectsubsidie van WECF werd gebruikt voor het aanleggen van het parcours en de organisatie van het Amersfoorts loopfietsenkampioenschap, een wedstrijd voor kinderen van 2 tot 5 jaar, op zaterdag 13 oktober.  Juist omdat het festival een groot bereik had en ze een specifieke activiteit organiseerden voor de allerjongsten besloten we dit initiatief te honoreren. 

 


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

Overzicht stand van zaken onderzoek weidevogels Gelderland
Na presentatie onderzoeksresultaten ontstak mediastorm, gevolgd door kamervragen
11.05.2019