WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Bijeenkomst "Relatie Bestrijdingsmiddelen en Weidevogels“

Op 12 april 2019 worden in de Zuid-Zaal van het provinciehuis van Gelderland door Buijs Agro-service en WECF Nederland de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de relatie tussen bestrijdingsmiddelen en weidevogels in de provincie Gelderland

22.03.2019 |
Op 12 april 2019 worden in de Zuid-Zaal van het provinciehuis van Gelderland de resultaten gepresenteerd van:

EEN ONDERZOEK NAAR MOGELIJKE RELATIES TUSSEN DE AFNAME VAN WEIDEVOGELS EN DE AANWEZIGHEID VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN OP VEEHOUDERIJBEDRIJVEN IN GELDERLAND

De bijeenkomst zal worden geopend door de heer Peter Drenth, gedeputeerde van Landbouw, Natuur en Energietransitie, Provincie Gelderland . Vervolgens zullen Frank Berendse, emeritus hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie en Jan Diek van Mansvelt, emeritus hoogleraar alternatieve methoden in land- en tuinbouw, een korte toelichting geven op de achtergronden van dit onderzoek. Na de presentatie van het onderzoek door Margriet Mantingh en Jelmer Buijs, zullen Miriam van Bree namens Bionext en Jan Dirk van de Voort namens het Maatschap Van de Voort (veeteeltbedrijf) een reactie geven op dit onderzoek.

De actualiteit van de uitkomsten is hoog, i.v.m. al eerder gepubliceerde feiten over het verlies aan biodiversiteit in ons land. De uitkomsten van het onderzoek zijn voor een klein deel op het internet gepubliceerd en hebben nu al tot kamervragen geleid. 

Het programma

Dagvoorzitter Sascha Gabizon, directeur WECF International

13.30 Inloop en registratie

13.45 Opening door Peter Drenth, gedeputeerde van Landbouw, Natuur en Energietransitie

13.55 Frank Berendse, emeritus hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie 

14.10 Jan Diek van Mansvelt, emeritus hoogleraar alternatieve methoden in land- en tuinbouw

14.25 Presentatie van onderzoeksresultaten door Jelmer Buijs (Buijs Agro-Services) en Margriet Mantingh (WECF)

15.30 Pauze

15.45 Miriam van Bree, manager kennis & innovatie, Bionext

15.55 Resultaten van het onderzoek gezien vanuit perspectief van veehouder Jan Dirk van de Voort (veehouderij De Groote Voort te Lunteren)

16.10 Discussie en conclusies

16.30 Napraten

Aanmelden

Wij verzoeken u zich uiterlijk 10 april aan te melden via dit aanmeldformulier 

Het eindrapport kan hier worden gedownload als pdf. Als u een papieren versie wilt bestellen, kunt u dat doen door een email te sturen aan press@wecf.eu en 15 euro over te maken ten name van:

Ten name van: Stichting WECF 

IBAN: NL96 RABO 0126 6451 16

Bank: Rabobank Utrecht en omstreken

Als u liever betaalt via Ideal of credit card dan kan dit via deze link 

Ook vragen of opmerking over de aanmelding kunt u aan voornoemd emailadres sturen.  Ook ter plekke kunt u, indien beschikbaar, nog een exemplaar aanschaffen. 

 


Meer Nieuws

Dinsdag 22 januari bood een delegatie namens 31 organisaties Petitie Brede Welvaart 2019-2030 aan aan Tweede Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat.
"Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de rol van vrouwen. Hun potentieel om de strijd tegen klimaatverandering, milieuvervuiling en aantasting van de biodiversiteit tegen te gaan wordt nog onvoldoende benut"
24.01.2019

Dien met je organisatie een projectvoorstel in en 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen'!
Subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN" open tot en met 15 februari 2019
12.01.2019

Chemische industrie bij woonwijk Zaltbommel. Is er een duurzame oplossing?
Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel organiseert bijeenkomst over risico's chemische industrie dichtbij de bebouwde kom
09.01.2019

Duurzaamheid is niet alleen voor rijke mensen
Maak Europa Duurzaam voor Iedereen maakte inspiratiesessies voor energiegesprekken met je buren mogelijk in Leiden
19.12.2018

‘Hoopvol of hopeloos landschap, het 100-dagen debat’
Er heerst grote zorg onder inwoners van Westerveld over de staat van hun landschap en hun gezondheid. Stichting Bollenboos organiseerde, met steun van WECF, een debat
14.11.2018