Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Nederland zet in op krachtige participatie vrouwen in conflictgebieden

12.12.2012 | Persbericht NAPOnder de titel ‘Women in Warzones: Peace Lords for Change’ gingen dinsdag 11 december politici, hoge militairen en ambtenaren, veldwerkers en activisten in het Paard van Troje in Den Haag met elkaar in discussie over het belang van Nederlandse ondersteuning voor vrouwen in conflictgebieden. Initiatiefnemers van het event zijn de ondertekenaars van het Nederlands Actieplan 1325 ‘Vrouwen, Vrede, Veiligheid’: 3 ministeries en 41 maatschappelijke organisaties. Het is een unicum dat zoveel verschillende organisaties samenwerken om vrouwen wereldwijd te stimuleren actief deel te nemen aan de politiek en maatschappij in hun land.

Plaatsvervangend Directeur Generaal Politieke Zaken Marisa Gerards sprak een speech uit namens Minister Timmermans, die beloofde er volgend jaar wel bij te zijn. Zij benadrukte dat Nederland twee tradities heeft: internationale rechtsorde en vrouwenrechten. Dat het actief betrekken van vrouwen in vredesmissies niet alleen goed is om te doen, maar ook nog eens operationeel effectief beaamde Commandeur Arie Jan van der Waard, plaatsvervangend Directeur Aansturing Operaties, die sprak namens de Commandant der Strijdkrachten.

Onder leiding van arabist Petra Stienen en journalist Frénk van der Linden vond het publiekdebat plaats tussen Kamerleden Ingrid de Caluwé (VVD), Bram van Oijk (GroenLinks), Agnes Mulder (CDA) en Marit Maij (PvdA). Kamerlid van Ojik riep op om de kloof tussen onze idealen en de realiteit te dichten. Volgens hem moet Nederland via geld, maar vooral ook via diplomatie en andere mogelijke middelen vrouwen in die landen ondersteunen. Ook de Caluwé vindt dat er, behalve middels geld, veel bereikt kan worden met gesloten beurs. Bijvoorbeeld via ambassades die aansturen op meer vrouwen aan de onderhandelingstafel en als gesprekspartners.  Volgens Mulder moet Nederland dan ook het goede voorbeeld geven en vrouwen op hoge diplomatieke posten zetten.

Het is duidelijk dat het Nederlands Actieplan 1325 (2012-2015) nog werk in uitvoering is. Zoals een spreker uit de zaal zei “Rome was not built in one day”. Desalniettemin waren er veel positieve geluiden. Zo is er afgelopen jaar hard gewerkt aan het opzetten van 6 landenprogramma’s in o.a. Afghanistan, DR Congo en Zuid- Soedan om vrouwen actief te laten participeren in politiek en maatschappij. Dit heeft geleid tot een meer gerichte en intensieve samenwerking tussen Nederlandse NGO’s.