WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Grotere kans op obesitas en diabetes door dagelijkse blootstelling aan chemische stoffen

Nieuwe kansen voor terugdringen diabetes en obesitas?

22.03.2012 | WECF Pers

Utrecht, 22 maart 2012 - Diabetes en obesitas zijn snel uitbreidende ziekten in Nederland en Europa, die niet alleen de kwaliteit van leven voor veel mensen en ook kinderen verminderen maar ook een groot deel van de stijgende zorgkosten in beslag nemen. Een analyse  van meer dan 240 wetenschappelijke studies, deze week gepubliceerd in Engeland door de organisatie CHEM Trust [1], laat zien dat oorzaken van deze toename mede gezocht moeten worden bij  dagelijkse blootstelling aan geringe hoeveelheden chemische stoffen die hormoonverstorend kunnen werken. Die stoffen zouden dringend verboden moeten worden om de gezondheid te beschermen, aldus WECF.

Juist nu er vanwege de bezuinigingen discussie wordt gevoerd over de stijgende zorgkosten, komt er zicht op nieuwe mogelijkheden om onderschatte oorzaken van toenemende gezondheidsproblemen  als obesitas en diabetes aan te pakken. De laatste jaren zijn er steeds meer wetenschappelijke bewijzen gekomen dat juist blootstelling aan geringe hoeveelheden van sommige chemische stoffen een verstoring kan geven van het hormoonsysteem en dat dit mede een rol kan spelen bij het ontstaan van o.a. obesitas en diabetes.

Dit wordt ook bevestigd in een deze week verschenen rapport, dat is opgesteld door twee vooraanstaande epidemiologische onderzoekers, Professor Miquel Porta en Professor Duk-Hee Lee (2). Deze analyse vat recent laboratorium-  en bevolkingsonderzoek samen en laat zien dat de toename van obesitas en diabetes samenhangt met blootstelling aan zeer kleine doses  van een aantal veel in consumentenproducten toegepaste chemische stoffen. Deze stoffen komen voor als weekmakers in allerlei plastic, zoals voedselverpakkingen en -blikjes, in speelgoed, cosmetica, als broomhoudende brandvertragers in elektronische apparaten, kleding (Zie an,2).

WECF, een organisatie van vrouwen- en milieuorganisaties in de pan-Europese regio, houdt zich al jaren bezig met de risico’s van hormoonverstorende stoffen. Marie Kranendonk van WECF : “De bewijzen zijn met name de afgelopen zes jaar bijzonder overtuigend geworden.(An.1) De bestaande opvatting dat zulke gezondheidseffecten alleen kunnen optreden bij blootstelling aan hogere doses van die stoffen, moet op grond van deze overweldigende hoeveelheid gegevens worden herzien. Nieuwe grenswaarden voor toelaatbare blootstelling zijn hard nodig.”

De sterke toename van obesitas en diabetes kan niet alleen toegeschreven worden aan verkeerde voeding en gebrek aan beweging. Dit betekent dat er nieuwe kansen liggen voor de overheid om met preventieve maatregelen dit soort aandoeningen terug te dringen. Een welkome boodschap voor Minister Schippers.Want 5.6 % van onze bevolking (noot 4) heeft nu al diabetes en de stijging is vooral opvallend in de laatste tien jaren en neemt epidemische vormen aan. Hetzelfde geldt voor obesitas. Men ziet eenzelfde trend in veel andere Europese landen (4).

Een van de onderzoekers Professor Porta stelt: "Uit deze analyse blijkt zonneklaar dat de mens zo weinig mogelijk aan hormoonverstorende stoffen moet worden blootgesteld. Dit is vooral van belang voor vrouwen die zwanger willen worden, want het ziet ernaar uit dat juist de zich nog ontwikkelende foetus het grootste risico loopt." WECF is dan ook van mening dat er alle reden voor overheid, politiek en gezondheidssector is, om versneld beschermende maatregelen te nemen en vooral ook op EU niveau een krachtig preventief beleid te bevorderen”.

WECF is een netwerk van ruim 120 vrouwen- en milieuorganisaties in 40 landen in Europa en de EECCA regio (Oost-Europa, Kaukasus en Centraal-Azië) die gezamenlijk werken aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding.

WECF is op dit moment voorzitter van de wereldwijde groep van vrouwenorganisaties (Women’s Major Group) in aanloop naar de VN duurzaamheidsconferentie RIO+20, die in juni in Rio de Janeiro zal plaatsvinden.

-------   EINDE PERSBERICHT  ------
 
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie:
•    Chantal van den Bossche, persvoorlichter, WECF, +31-6 2812 9992
•    Marie Kranendonk, 06-53556941

Meer informatie, noten en annexen zijn te vinden in de PDF

Meer Nieuws

Nederland in actie voor schoon water! Wat vind jij?
WECF organiseert woensdag 27 juni Consultatiesessie Waterkwaliteit
01.06.2018

Afrika-dag in Amsterdam: eco-activisme en WECF
Op zaterdag 14 april 2018 hield Women Engage for a Common Future haar eerste workshop tijdens de jaarlijkse Afrika-Dag in Amsterdam.
29.04.2018

"Zorgen over gevolgen voor kinderen van bestrijdingsmiddelen in Drents grondwater" - WECF doet verslag
In Drentse wateren zitten veel te veel resten bestrijdingsmiddelen. Dat moet minder. Maar hoe?
19.02.2018

Plastics Campagne: #plasticvasten
Op Valentijnsdag begint de #plasticvasten campagne: 40 dagen geen plastic!
13.02.2018

Symposium Bestrijdingsmiddelen in het milieu - Samenwerken aan schoon water
De Natuur en Milieufederatie Drenthe en WECF (Women Engage for a Common Future) organiseren 16 februari symposium in Drents Provinciehuis
01.02.2018