Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Wereld Water Dag 2012: Recht op toegang tot veilig drinkwater & sanitatie voor allen!

Meer aandacht en inspanningen nodig voor landelijke gebieden in ontwikkelingslanden

21.03.2012 | WECF Pers

Utrecht, 21 maart 2012 - In de periode van 1990 tot 2008 is het aantal mensen in ontwikkelingslanden dat geen toegang heeft tot zogeheten ‘verbeterde waterbronnen’, afgenomen van 29 tot 16 procent. Toch hebben nog steeds meer dan 780 miljoen mensen geen toegang tot verbeterde waterbronnen en meer dan 2,5 miljoen hebben geen toegang tot zelfs maar een simpel toilet.
Ter gelegenheid van Wereld Water Dag, 22 maart, roept WECF nationale en internationale verantwoordelijke instanties op om meer aandacht te besteden aan adequate oplossingen voor landelijke gebieden. Om dit streven kracht bij te zetten heeft WECF zich aangesloten bij het European Citizens’ Initiative on Water,  een alliantie van vakbonden en maatschappelijke organisaties, die het recht op water op de agenda van de Europese Commissie willen krijgen.

DOWNLOAD THE PRESS RELEASE AS PDF

 
Er bestaan grote verschillen tussen stad en platteland wat betreft de toegang tot water. Van de bevolking die geen toegang tot verbeterde waterbronnen heeft, woont de overgrote meerderheid, 84% (726 miljoen), in landelijke gebieden; 16% (136 miljoen) woont in stedelijke gebieden.Deze getallen werden in 2011en 2012 door UNICEF en Wereldgezondheid bekend gemaakt. Omdat bij de verzameling van deze gegevens de kwaliteit van het beschikbare water en van de toiletten niet gecontroleerd wordt, is het percentage van mensen zonder veiligwater en veilige toiletten nog veel hoger. Aansluiting tot een waterleiding, al levert die zo nu en dan slechts onveilig water, wordt toch door het bestaande monitoringssysteem van UNICEF/WHO als een verbeterde waterbron beschouwd.
 
Margriet Samwel, coordinator Water van WECF stelt: “Water (en veilige toiletten) is de basis voor een waardig leven en essentieel voor lokale economische ontwikkeling. Voor commercieel georiënteerde waterbedrijven en donoren zijn  investeringen in landelijke gebieden in ontwikkelingslanden vaak niet interessant. Daarom zijn wij van mening dat water niet als handelswaar voor de bevrediging van internationale economische belangen mag worden beschouwd en non-for-profit en pro-poor verzorgingssystemen voor de bevolking  prioriteit moeten hebben”.
 
Op het World Water Forum in Marseille, werd een sessie over het recht op water en sanitatie door de Europese vakfederatie  EPSU georganiseerd, waar ook WECF aan deelnam.  In deze sessie werd een eerste start gemaakt om de thema´s " Veilig water en sanitatie  - een mensenrecht", "Water is geen handelswaar " door middel van de  European Citizen´s Inititaive (ECI) op de politieke agenda van de Europese Commissie te krijgen. Voor dit doel moeten minstens 500.000 inschrijvingen van burgers uit de EU lidstaten opwww.righttowater.eu verzameld worden.


 
WECF meent dat het tijd wordt, dat een meerjarenplan wordt ontwikkeld om ook voor de minst bedeelden toegang tot betaalbaar en veilig water en sanitatie te realiseren.  Sascha Gabizon, directeur WECF: “ Helaas begrijpen velen niet hoe belangrijk het mensenrecht op water en sanitatie is. Canada zorgde er vorige week voor dat deze term niet opgenomen werd in de ministeriele declaratie, ten faveure van het veel minder bindende ‘universele toegang tot water’. Het belangrijkste argument van Canada en ook van het Verenigd Koninkrijk is dat er geen duidelijke definitie bestaat van sanitaire voorzieningen, en dat zij daarom niet weten hoe de implementatie van het recht op sanitatie tot stand zou moeten komen. Ik zou hierbij willen opmerken hoe belangrijk het recht op water en sanitatie is, in het bijzonder voor vrouwen, met name in ontwikkelingslanden en in landen in transitie. Dit recht is vaak een kwestie van leven en dood, van ziekte en geweld tegen vrouwen. We zijn dan ook zeer bezorgd dat een deel van de rijke landen in het noorden, waar gebrek aan sanitaire voorzieningen geen issue is,  dit nieuwe mensenrecht, dat in 2010 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering  van de Verenigde Naties, proberen terug te draaien.
 
WECF en lokale partners werken in landelijke gebieden in Centraal en Oost Europa, Kaukasus en Centraal Azie om samen met de bevolking duurzame en betaalbare water en sanitatiesystemen te ontwikkelen.

Meer Nieuws

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019

'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag
Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.
22.11.2018

‘Hoopvol of hopeloos landschap, het 100-dagen debat’
Er heerst grote zorg onder inwoners van Westerveld over de staat van hun landschap en hun gezondheid. Stichting Bollenboos organiseerde, met steun van WECF, een debat
14.11.2018

WECF organiseert in huis Consultatiesessie Waterkwaliteit
Woensdag 27 juli jongstleden vond de consultatiesessie waterkwaliteit plaats op het kantoor van WECF aan de Korte Elisabethstraat in Utrecht. Er waren verschillende deelnemers met verschillende achtergronden, maar allen met één doel: zorgen uiten en de overheid adviseren over het verbeteren van de waterkwaliteit in Nederland.
30.07.2018

Nederland in actie voor schoon water! Wat vind jij?
WECF organiseert woensdag 27 juni Consultatiesessie Waterkwaliteit
01.06.2018