WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Appel aan Nederlandse overheid: nu stappen nodig tegen zorgwekkende stoffen!

Zembla toont: Buurlanden nemen wel wettelijke stappen om kinderen te beschermen tegen hormoonverstorende stoffen – waarom Nederland niet?

19.12.2013 | WECF Pers

Utrecht, 19 december 2012 – “Waarom doet Nederlandse overheid niets om kwetsbare groepen te beschermen tegen zorgwekkende stoffen?” Deze vraag stelt de organisatie WECF – een internationaal netwerk van vrouwen en milieuorganisaties voor een duurzame toekomst ¬– in een brief aan de Minister van Gezondheidszorg en de staatssecretarissen van Milieu en Economische Zaken naar aanleiding van een uitzending van het TV programma Zembla. In de brief wordt  gewezen op het gevaar van zogeheten hormoonverstorende stoffen voor met name zwangere vrouwen en kinderen.
 
Er zijn steeds duidelijkere aanwijzingen dat hormoonverstorende stoffen tot blijvende gezondheidsschade leiden. Kinderen in de ontwikkelingsfase voor en na de geboorte zijn het meest kwetsbaar voor hormoonverstorende stoffen. De gezondheidseffecten zijn vaak onomkeerbaar en treden vaak pas later in het leven op. Deze stoffen zitten in een groot aantal consumenten producten o.a. in onze voeding, dranken, in plastic, in speelgoed, in keukengerei, in meubels, in kleren, in verzorgings- en schoonmaakproducten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vormen hormoonverstorende stoffen een bedreiging voor de volksgezondheid, natuur en milieu.
 
Er is voortschrijdend wetenschappelijk inzicht dat blootstelling aan zelfs hele lage doses EDC’s de ontwikkeling van de hersenen en andere organen verstoort. De blootstelling gaat via allerlei wegen zoals voeding, via de huid en inademing. De WHO (Wereld Gezondheid Organisatie) bracht recent rapporten uit over de potentiële schade aan de ontwikkeling van kinderen. Ook het Europese Milieu Agentschap EEA publiceerde een uitgebreid overzichtsrapport dat wijst op een relatie tussen hormoonverstoring  en de opmerkelijk sterke toename chronische ziekten en aandoeningen in de laatste decennia. Beide organisaties roepen beleidsmakers op tot versnelde preventieve maatregelen, ookal zijn er nog lacunes in de kennis. Denemarken, Zweden en Frankrijk hebben al wettelijke stappen genomen om bepaalde EDC’s te verbieden en kwetsbare bevolkingsgroepen pro-actief te informeren, zoals blijkt uit de uitzending van Zembla, maar Nederland blijft achter.

Vermijding van blootstelling is vrijwel niet mogelijk voor de burger
Wettelijke bescherming loopt  ver achter bij nieuwe wetenschappelijke inzichten. De toelatingsnormen voor chemische stoffen en bestrijdingsmiddelen zijn niet afgestemd op schadelijke effecten die bij blootstelling aan zeer lage doses EDC’s kunnen optreden. Ze zijn ook niet afgestemd op de veel grotere gevoeligheid van kinderen in hun ontwikkeling voor en na de geboorte. Zoals uit de Zembla uitzending bleek, kan de Nederlandse overheid niet meer volhouden dat producten op de Nederlandse markt wat betreft EDC’s veilig zijn.

Sascha Gabizon , directeur van WECF, zegt: “De verantwoordelijkheid voor de bescherming van de Volksgezondheid ligt in de eerste plaats bij de nationale overheid. Wij zijn van mening dat de ernst van de problematiek in Nederland ten onrechte wordt ontkend of genegeerd. Er is teveel prioriteit gegeven aan korte termijn bedrijfsbelangen ten kosten van gezondheidsbelangen. Als er één terrein is waar de industrie maatschappelijke verantwoordelijk moet tonen, dan is het wel hier”.

De brief van WECF, PAN en Ecobaby geeft 9 concrete aanbevelingen voor het versneld aanpakken van preventie, informatie aan de burgers en ondersteuning van Europese beleidsmaatregelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Sascha Gabizon, Algemeen Directeur WECF Internationaal 030-2310300

Marie Kranendonk, senior adviseur Gezondheid en Milieu WECF, 06-53556941

Chantal Van den Bossche, persvoorlichter 06-28129992www.eenveilignest.nl

Lees het volledig persbericht met bijlage hier


Meer Nieuws

Medicijnvervuiling - een bittere pil om te slikken
Vrijdag 27 Oktober vindt de Green Pharmacy Conference plaats, georganiseerd door WECF in samenwerking met de MVO, NVMM, GGD GHOR, IVM, Stichting Triocare en HCWH.
19.09.2017

Plastic speelgoed, door recycling, vervuild met giftige stoffen uit electronisch afval
“Giftige stoffen uit elektronisch afval mogen gewoon niet teruggevonden worden in kinderspeelgoed. Dit probleem moet op nationaal en mondiaal niveau worden aangepakt,” stelt Chantal Van den Bossche, woordvoerder van het Gender- en Duurzaamheidsnetwerk WECF, dat als Nederlands IPEN-lid meewerkte aan het onderzoek
18.04.2017

Komt er ooit een verbod op hormoonverstorende stoffen?
Of er in de toekomst een verbod komt op EDC’s blijft vooralsnog een vraag. In juni 2017 zal de Europese Commissie nieuwe regelgeving rondom chemische middelen presenteren, waarin duidelijk moet worden of er strengere maatregelen komen rondom hormoonverstorende stoffen in producten.
10.04.2017

Geldelijk gewin boven onze volksgezondheid
WECF ondertekent samen met 65 maatschappelijk organisaties brief aan voorzitter Europees Parlement over TTIP
07.07.2016

WECF International zoekt stagiair(e) Communicatie & Advocacy “Women & Chemicals”
Wij zoeken een enthousiaste, leergierige stagiair(e) (m/v) ter versterking van ons internationale Women & Chemicals communicatie- en advocacyteam.
28.06.2016