Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


EDC's en de EU

Artikel van 'Aleph Informeert' over Publieke Consultatie hormoonverstoorders

06.01.2015 | Aleph InformeertWetenschappers uitten al hun zorgen over EDC's omdat die waarschijnlijk bijdragen aan de toename van ernstige ziekten en gezondheidsproblemen, zoals voortplantings- en vruchtbaarheidsproblemen, borst-, prostaat- en teelbalkanker, problemen met de hersenontwikkeling en het zenuwstelsel, en diabetes en obesitas.

Het originele artikel is te vinden op Aleph Informeert

Recente biologische monitoringstudies uit heel Europa hebben aangetoond dat mensen doorgaans meerdere chemicaliŽn in hun lichaam hebben. Speciale aandacht moet gaan naar het terugdringen van blootstelling vůůr en tijdens de zwangerschap, in de vroege kinderjaren en in de puberteit.

Veel mensen komen dagelijks in contact met EDC's, o.a. via consumptiegoederen, de lucht binnenskamers, water, voedsel of de werkplek. Dieren in het wild hebben ook te leiden van hormoonverstoorders en er zijn meldingen van aan EDC's gelinkte
voortplantings- en groeistoornissen bij veel soorten, inclusief vissen, vogels, otters en zelfs ijsberen.

De beleidsopties die de Commissie geeft om hormoonverstorende stoffen (endocrine disrupting chemicals - EDCs) te reguleren bestaan uit vier verschillende mogelijkheden voor wat betreft de criteria om te bepalen welke chemicaliŽn hormoonverstorende eigenschappen hebben.

OPTIE 1: De tussentijdse criteria worden behouden.  Deze optie houdt in dat een aantal hormoonverstorende stoffen onopgemerkt zullen blijven.

OPTIE 2: Definitie  van de World Health Organization International Programme on Chemical Safety (WHO/IPCS) gebruiken om hormoonverstorende chemicaliŽn te identificeren (risico-identificatie). Deze optie zal ďpotentiŽle hormoonverstorende stoffen (EDCís)Ē buiten beschouwing laten.

OPTIE 3: WHO/IPCS definitie gebruiken voor identificatie voor categorisatie
De WHO/IPCS-definitie gebruiken om hormoonverstorende chemicaliŽn te
identificeren en categorieŽn te bepalen op basis van de kracht van bewijsmateriaal. De beste optie om de volksgezondheid te beschermen.

OPTIE 4: WHO/IPCS definitie gebruiken om hormoonverstoorders te identificeren en de potentiŽle kracht mee incalculeren. In geen geval. Slechtste optie.

De publieke raadpleging loopt nog tot 16 januari 2015

http://www.no2hormonedisruptingchemicals.org/nl#take-action-form

Bron: http://www.no2hormonedisruptingchemicals.org/nl/questions-answers
Meer info over EDC's: http://eenveilignest.nl/actie/hormoonverstoorders/

Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliŽn, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen EuroparlementariŽrs op om criteria te verwerpen
27.09.2017

Komt er ooit een verbod op hormoonverstorende stoffen?
Of er in de toekomst een verbod komt op EDCís blijft vooralsnog een vraag. In juni 2017 zal de Europese Commissie nieuwe regelgeving rondom chemische middelen presenteren, waarin duidelijk moet worden of er strengere maatregelen komen rondom hormoonverstorende stoffen in producten.
10.04.2017

Europese Commissie voor Europees Hof van Justitie gedaagd vanwege uitblijven criteria voor hormoonverstoorders
De Europese Commissie (EC) is door Zweden voor de rechter gedaagd vanwege het uitblijven van criteria voor hormoonverstorende stoffen (EDCs) die noodzakelijk zijn om gepaste maatregelen te nemen om de blootstelling aan EDC's aan te pakken.
24.11.2015

"We verdrinken onze wereld in ongeteste en onveilige stoffen"
Europese NGOs verwelkomen waarschuwing van internationale federatie verloskundigen en gynaecologen (FIGO) over mogelijke gezondheidsschade van pasgeborenen door schadelijke chemicalien in consumentenproducten
10.11.2015