Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Duurzame Ontwikkelingsagenda 2030 presenteert gedurfde visie voor vrouwen en meisjes

WECF en de Women's Major Group maken zich klaar voor werk dat eraan komt

09.08.2015 |Verenigde Naties, 8 augustus 2015 —193 overheden werden het deze week eens over de nieuwe agenda voor mondiale, duurzame ontwikkeling. De Women’s Major Group, bestaande uit meer dan 600 vrouwenorganisaties en –netwerken overal ter wereld, erkent deze ontwikkelingsagenda.

Centraal op deze agenda staan de opvolgers van de Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDGs), zijnde de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) die formeel zullen worden aangenomen door staatshoofden tijdens de Algemene Vergadering van de VNin september. De SDGs schetsen het pad van internationale ontwikkelingssamenwerking voor de komende vijftien jaar, op sociaal, ecologisch en economisch gebied. Als deze nieuwe ontwikkelingsdoelen volledig geďmplementeerd worden, kunnen ze aanzienlijke verandering teweegbrengen voor vrouwen en meisjes overal ter wereld.

De Women’s Major Group nam de afgelopen jaren actief deel aan de onderhandelingen over de SDGs, pleitend voor gendergelijkheid als prioriteit en voor meer nadruk op mensenrechten. De Women’s Major Group riep ook op tot duidelijke actie om het mondiale politieke en financiële systeem te veranderen. Volgens de vrouwengroep benadeelt het huidige systeem immers ontwikkelingslanden en veroorzaakthet economische, ecologische en klimatologische crises waar vrouwen vaak de dupe van worden. Maatschappelijke organisaties werden actief betrokken bij de onderhandelingen over de nieuwe mondiale agenda die universeel is en alle landen erbij betrekt.

De nieuwe mondiale ontwikkelingsagenda behelst onder andere de volgende plichten: het vergroten van economische kansen voor vrouwen; het reduceren van de lasten van onbetaald zorgwerk; het dichten van de genderkloof op scholen; het beëindigen van discriminatie en geweld tegen vrouwen; het elimineren van kindhuwelijken en vrouwelijke genitale verminking; en het zekerstellen van seksuele en reproductieve zorg en rechten van vrouwen en meisjes. Het is de Women’s Major Group gelukt om mensenrechten voor iedereen te laten opnemen in de politieke verklaring van de nieuwe agenda.

Overheden hebben ook toegezegd te werken aan een aantal sociale, economische en ecologische kwesties die impact hebben op vrouwen en meisjes, waaronder economische ongelijkheid, landbouw, energie, biodiversiteit en klimaatverandering, vrede en veiligheid. “Een groot succes van de SDGs is dat bij veel ‘ecologische’ doelen de genderdimensie erkend wordt," zegt Sascha Gabizon, co-voorzitter van de Women’s Major Group, en directeur van internationale vrouwenorganisatie WECF (Women in Europe for a Common Future).

Het plan bevat wel een aantal zwakke punten, volgens de Women’s Major Group. Om de SDGs te implementeren, leunen de overheden hevig op de zwakke uitkomst van de recente Derde Internationale Conferentie over Financiering voor Ontwikkeling in Addis Ababa, wat betekent dat er een immense tekortkoming is in de financiering die nodig is om de doelen en targets te behalen. De Women’s Major Group stelt ook dat de nieuwe, mondiale agenda uiteindelijk niet het mondiale economische systeem verandert dat gebrekkig functioneert.

Volgens de vrouwengroep is het nu een prioriteit om ervoor te zorgen dat de ambitieuze agenda volledig gefinancierd wordt, dat landen effectieve plannen en maatstaven voor vooruitgang ontwikkelen, en dat overheden verantwoordelijk gesteld worden. 

“De nieuwe ontwikkelingsagenda is een enorme prestatie en kan een groot keerpunt betekenen voor vrouwen en meisjes,” zegt Shannon Kowalski van internationale vrouwennetwerk IWHC (International Women’s Health Coalition). “Maar de verbintenissen vereisen actie door overheden op alle niveaus, effectieve financiering, en een blijvende rol voor vrouwen- en feministenorganisaties in de planning en besluitvorming. Ons werk is nog maar net begonnen.”


Contact:

Sascha Gabizon, WECF (Women in Europe for a Common Future)
wecf@wecf.eu
Tel: +31 30 2310300

Shannon Kowalski, IWHC (International Women’s Health Coalition)
info@iwhc.org
Tel: +1 212 979 8500


Notes:

Transforming our World - 2030 Agenda for Sustainable Development, United Nations website https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/negotiationsoutcome3
 
The role of the Women’s Major Group is to assure effective public participation of women’s non-governmental groups in UN policy processes on sustainable development and environmental matters, http://www.womenmajorgroup.org a role recognized by the United Nations. https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/women


Meer Nieuws

Waarom gendergelijkheid de Sustainable Development Goals kan maken of breken
WECF directeur Sascha Gabizon schreef een artikel voor een serie van het World Economic Forum over de nieuwe mondiale doelen voor duurzame ontwikkeling. Haar artikel richt zich op doel 5: het bereik van gendergelijkheid en het versterken van de positie van vrouwen en meisjes
15.01.2016 | World Economic Forum

Meld je nu aan voor WECF-workshop over genderaspecten in ontwikkelingsprojecten
WECF en EWB organiseren gezamenlijk een workshop op 11 juni in Utrecht
04.06.2015

WECF in Sotsji : Sporten voor een gezond milieu en gelijke rechten
WECF directeur Sascha Gabizon sprak tot Internationaal Olympisch Comité in Sotsji, Rusland, over milieubeheer, volksgezondheid en gelijke rechten voor iedereen
03.11.2013 | WICF

Commission on the Status of Women 58- De inbreng van WECF en de Women's Major Group
In februari 2014 vindt de 58e Commission on the Status of Women in New York plaats. WECF zal hier als co-organisator van de Women's Major Group aanwezig zijn vanwege haar betrokkenheid bij de Sustainable Development Goals en de Post2015 agenda.
28.10.2013 | WICF

Post 2015 proces - WECF als mede-voorzitter van de Women’s Major Group
Reactie Women’s Major Group (WMG) op Rapport van de Secretaris Generaal van de VN
28.10.2013 | WICF