Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube

“Empower Women – Benefit (for) All (EWA)” - WECF EWA programma

Het WECF EWA programma heeft als doel een bijdrage te leveren aan de economische en politieke empowerment van vrouwen in rurale en randstedelijke regio’s met lage inkomens in zes ontwikkelingslanden (Afghanistan, Georgië, Kirgizië, Zuid-Afrika, Tadzjikistan en Oeganda).

29.08.2012 | WECF


Countries: Afghanistan, Georgië, Kirgizië, Zuid-Afrika, Tadzjikistan, Oeganda
Donateurs: Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland
Duration: 01/2012 - 12/2015

WECF is in 2012 begonnen met een nieuw programma – “Empower Women – Benefit (for) All (EWA)”, ofwel: de empowerment van vrouwen heeft voordelen voor iedereen. De algemene doelstelling van het WECF EWA programma is om een bijdrage te leveren aan de economische en politieke empowerment van vrouwen in rurale en randstedelijke regio’s met lage inkomens in zes ontwikkelingslanden (Afghanistan, Georgië, Kirgizië, Zuid-Afrika, Tadzjikistan en Oeganda).

Verder bouwt het programma voort op de meerjarige aanpak van WECF 2010 - 2015, welke erop gericht is een bijdrage te leveren aan het bereiken van de VN Milleniumdoelen 1, 3 en 7. Sinds januari 2012 is WECF begonnen met werken aan een nieuw programma Empower Women – Benefit (for) All. De activiteiten van het programma zullen worden gespreid over een periode van 4 jaar, vanaf begin 2012 tot het eind 2015. EWA is mogelijk gemaakt door Funding Leadership and Opportunities for Women (FLOW) subsidie. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland heeft in het kader van FLOW €1,86 miljoen ter beschikking gesteld.

Volgens de Wereldbank is investeren in vrouwen een van de beste manieren om een gemeenschap verder te ontwikkelen. WECF deelt dit idee maar erkent dat er structurele barrières (bijv. gebrek aan beslissingsbevoegdheid en aan elementaire levensomstandigheden) zijn waarmee veel vrouwen wereldwijd dagelijks te maken hebben,

Verder, gegeven het feit dat het grootste deel van de armen ter wereld vrouw is (of kind), besteedt WECF vooral aandacht aan economische empowerment van vrouwen. De algemene doelstelling van het programma is dus om een bijdrage te leveren aan een toename van de participatie van vrouwen in de formele economie (resulterend in een hoger inkomen en grotere financiële onafhankelijkheid). Desondanks vindt WECF het ook belangrijk dat er geinvesteerd wordt in de zogenaamde “zorgeconomie”. De tweede strategie voor de economische empowerment van vrouwen is er dus op gericht om basisvoorzieningen en duurzame levensomstandigheden te garanderen.

Door middel van haar activiteiten wil het programma ook een bijdrage leveren aan de politieke empowerment van vrouwen. Alle bovengenoemde landen hebben te maken met een enorme kloof tussen de wettelijke kaders en de rechtspraktijk, vooral in rurale gebieden. De gebruikelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen heeft als gevolg, vrouwen die weinig tijd overhouden voor productieve activiteiten, gebrek aan eigendom en controle over productiemiddelen en inbreng en een gebrek aan professionele vaardigheden. Door zich te richten op de economische en politieke empowerment van vrouwen probeert EWA grotere gendergelijkheid en langdurige armoedevermindering te bereiken in de beoogde gemeenschappen.

Verwacht wordt dat het EWA programma zal bijdragen aan de toegang van 12.000 vrouwen en mannen tot betaalbare middelen van bestaan, 14.900 vrouwen en mannen zullen economisch onafhankelijker zijn en hun inkomens zullen met meer dan 50% toenemen, 5.000 vrouwen in 20 rurale gebieden met lage inkomens zullen toegang hebben tot kredieten, in 4 landen zal de positive van vrouwen in het lokale besluitvormingsproces met 30% versterkt worden en tegen het einde van 2015 zullen 10 miljoen mensen zich bewust worden van de voordelen van de economische en poltieke empowerment van vrouwen.


Meer Nieuws


Nieuws

Hoe een biogasinstallatie het leven van Jane verbeterde
WECF’s partner ARUWE helpt de gemarginaliseerde bevolking op het platteland vanOeganda
07.01.2016


WECF partner Gertrude Kabusimbi Kenyangi wint de Wangari Maathai prijs
Collaborative Partnership on Forests (CPF) vereren Gertrude Kabusimbi Kenyangi
15.09.2015 | Chantal van den Bossche


“De moestuin stelt me in staat om iets terug te geven aan mijn familie en gemeenschap”
Het persoonlijke verhaal van Nokuphumla Sipayise die profiteert van de moestuin
01.12.2014


EWA Oeganda: Lessen over landbouw als een bedrijf
“Ik wist niet dat geld lenen de winst beïnvloedt”
14.10.2014


EWA Oeganda: "Koken is geen werk"
Nieuws van WECF’s partner AT Uganda
02.10.2014


EWA Kirgizië: De interesse opwekken van parlementariërs voor water en sanitatie kwesties
Een verhaal over WECF’s partner STA
29.09.2014


EWA Kirgizië: leiderschapstrainingen en de toegang tot drinkwater
Een verhaal over WECF’s partner CAAW
29.09.2014


Naaicentrum biedt werkgelegenheid voor Tadzjiekse vrouwen
EWA Tadzjikistan: een verhaal van WECF's partner ASDP NAU
22.09.2014


Werken aan de link tussen Gender en Duurzaamheid in Zuid-Afrika
Een update van het EWA programma in Zuid-Afrika voor 2014
18.09.2014


Het Kirgizische abrikozen festival
Festival georganiseerd binnen het kader van het EWA programma
02.08.2014