Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF Deutschland

WECF France

WECF Nederland

Facebook

Twitter

YouTube

Towards a sustainable rural Overijssel

Naar een Duurzaam Platteland

23.04.2008


Countries: The Netherlands
Donors: Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM), The Netherlands
Partners: Oons Ambacht
Issues: Biodiversity & Food
Duration: 01/2007 - 06/2008

(text in Dutch)

In 2007 heeft WECF in Overijssel het proefproject Duurzaam Platteland uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel van dit proefjaar was het werkbezoek van een delegatie boeren en andere stakeholders aan een succesvol voorbeeld van duurzame plattelandsontwikkeling in Duitsland, “Unser Land Netwerk”.

Het “Unser Land Netwerk” in de regio München is gekozen als inspirerend voorbeeld, omdat het per bedrijfstak duurzaamheidscriteria heeft ontwikkeld in samenwerking met boeren en andere belanghebbenden zoals natuur; - en landschapsorganisaties, waterschappen, consumenten en middenstand. Met sterke marketing en promotiecampagnes is een goede afzetmarkt opgebouwd.

De milieueffecten van Unser Land zijn opmerkelijk: verminderde transportemissies, behoud van biodiversiteit en regionale rassen, natuurbehoud, ontwikkeling van duurzaam toerisme, vermindering van inzet van chemische stoffen in de landbouw

Het proefproject in Overijssel is op gericht om met behulp van dit voorbeeld in Duitsland een vergelijkbaar proces in een Nederlandse voorbeeldregio op gang brengen. De bereidheid tot samenwerking ten behoeve van verduurzaming van de landbouw en plattelandsontwikkeling moet van onderop groeien. Dat kan alleen met een duidelijk economisch en sociaal perspectief. Men moet de meerwaardeonderzoeken van samenwerking tussen verschillende groepen streekproducenten en andere belanghebbenden.

In de loop van 2007 zijn diverse bijeenkomsten en gesprekken met boeren, maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen, toerisme, landgoederen en marketing – deskundigen georganiseerd om tot nadere samenwerking te komen.

In dit WECF project is de rol van vrouwen als motor en promotor van duurzaamheid essentieel. Gelijkwaardige participatie van vrouwen bij plattelandsontwikkeling verdient aandacht en middelen.

Meer informatie is te lezen op de website van Oons AmbachtRelated News

Meet the Winners of the Gender Just Climate Solutions Award at COP24
On the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, we awarded Gender Just Climate Solutions Winners at the climate negotiations in Katowice, Poland
11.12.2018

Invitation: Gender Just Climate Solutions Award 2018
10 December, COP24 Katowice
04.12.2018

Getting to the Future We Want
4-7 November, Brussels: European Environmental Bureau’s (EEB) Annual Conference
12.11.2018

GoodFood4All
WECF and partners all over Europe start GoodFood4All Campaign
06.11.2018

Lack of trustworth information is a barrier to chemicals & product related decision-making
8-9 October, Geneva: short report of the meeting of the Aarhus Convention’s task force on public participation in decision-making
12.10.2018

Congratulations Sascha!
Named thirty-third most influential sustainability fighter in the Netherlands
08.10.2018

The Netherlands in the next gear - Adopt an SDG Live!
WECF and Building Change organised the event “The Netherlands in the next gear – Adopt an SDG live” on 27 September in the Koorenhuis in The Hague
02.10.2018

Human Biomonitoring for Europe
Vienna, 26 September: stakeholder forum
28.09.2018