Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF Deutschland

WECF France

WECF Nederland

Facebook

Twitter

YouTube

Leefmilieu - Human Environment

Strive for a green and healthy environmen in which people can safely live and work

Country: The Netherlands
City: 6543 JW Nijmegen
Address: Dennenstraat 124
Issues: health
Home page: http://www.leefmilieu.nl/
Email:

20.10.2014
<<>>

Leefmilieu is een vereniging die streeft naar een groen en gezond Leefmilieu. Een milieu waarin mensen veilig kunnen wonen en werken, zonder gezondheidsschade door milieubelasting en milieuoverlast.
Het gaat daarbij niet alleen om negatieve ontwikkelingen te keren maar ook om te streven naar het realiseren van positieve ontwikkelingen. Kenmerken van onze aanpak zijn daarbij: 

    Mensen in heel Nederland die zich inzetten voor hun leefomgeving ondersteunen met informatie en raad en daad;
    Zorgen dat de informatie die mensen nodig hebben om mee te kunnen denken en praten goed beschikbaar komt. Volgens ons moet alle relevante informatie digitaal en gratis toegankelijk zijn;
    Nieuwe milieuproblemen bestuderen en zoveel mogelijk mensen daarover informeren en mee laten denken;
    Inspreken en beroep instellen;
    Bij dit alles samenwerken met milieu- en bewonersgroepen, overheden en andere organisaties;
    De activiteiten op een efficiŽnte en effectieve wijze uitvoeren.