Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF Deutschland

WECF France

WECF Nederland

Facebook

Twitter

YouTube

Vrouwen van Nu

Exchange of information for women on different subjects

Country: The Netherlands
Home page: vrouwenvannu.nl

21.10.2014


<<>>

Vrouwen van Nu heeft als missie om met de kracht van vrouwen de leefomgeving te versterken. De vereniging heeft geen politieke of religieuze kleur. Elke vrouw is welkom. Met circa 46.000 leden georganiseerd in ruim 525 afdelingen zijn we de grootste vrouwenvereniging van Nederland.

Ons uitgebreide ledenbestand en netwerk stelt ons in staat om actief en betrokken te zijn bij zaken die de vrouw van nu bezig houdt en belangrijk vindt. We spreken ons uit op congressen, bij beleidsmakers of lezingen. We inspireren elkaar tijdens ontmoetingsbijeenkomsten, reizen en excursies. We leren van en met elkaar tijdens trainingen, workshops en cursussen en we hebben zorg en oog voor elkaar in onze woonomgeving tot ver over de landsgrenzen heen.

Vrouwen van Nu staat bekend als een kweekvijver van bestuurlijk talent. Je komt ons tegen in gemeenteraden, waterschappen, de tweede kamer en tal van besturen, commissies en inspraakorganen.