Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF Deutschland

WECF France

WECF Nederland

Facebook

Twitter

YouTube

Netherlands EU Presidency

What Women expect of the Dutch EU presidency (in Dutch)

11.11.2004 |WECF Press Release
Naar een toekomst zonder gif

Samenwerkingsproject van Women in Europe for a Common Future en Nederlandse Vrouwenorganisaties


Wat vrouwen verwachten van het Nederlands voorzitterschap

Wij spreken namens duizenden leden van Nederlandse vrouwenorganisaties die hun handtekening hebben gezet onder een oproep aan Staatssecretaris van Geel van Milieu, zich in te zetten voor een Gifvrije Toekomst.
Steeds meer vrouwen maken zich zorgen over de toename van  immuunziekten, borstkanker en veel andere soorten kanker, astma, leer - en gedragsproblemen (bij kinderen) en de groeiende bewijzen dat er een samenhang is met blootstelling aan chemische stoffen.

Onze markt wordt overspoeld door producten die zijn gemaakt met synthetische chemicalin en ons lichaam wordt  in toenemende mate belast met deze stoffen, waarvan wij er nu gemiddeld al zeker 300 tot 500 meedragen. Sommigen zijn persistent, bio-accumulatief (ze hopen zich op in het lichaam), hormoonverstorend of kankerverwekkend. Van anderen weten we veel te weinig omdat ze onvoldoende zijn getest, maar bestaat de kans dat ze ook schadelijk zijn.

Onze lichamen zijn belast met deze stoffen zonder onze toestemming en zonder dat we het weten, en zonder het te willen geven wij deze stoffen door aan onze kinderen in de meest kwetsbare fase van hun ontwikkeling vr de geboorte. Deze chemische stoffen kunnen schade toebrengen aan de ontwikkeling van hersenen en lichaam. Er zijn duidelijke signalen in onze samenleving van toename van allergie en astma, immuunziektes, kanker, leer - , concentratie en gedragsproblemen bij kinderen. Onderzoek toont aan dat al deze gezondheidseffecten verband kunnen houden met schade door chemische stoffen tijdens de eerste levensfase.

Onderzoek in de afgelopen jaren aan Nederlandse universiteiten heeft aangetoond dat in Nederland naar schatting 5 tot 10 % van de kinderen die jaarlijks worden geboren (10.000 tot 20.000), te hoog is belast met persistente toxische stoffen, door blootstelling voor de geboorte, en dat deze blootstelling de toegestane limieten van de Wereld Gezondheid Organisatie overschrijdt. Deze kinderen lopen gevaar dat zij hiervan negatieve gevolgen ondervinden voor hun geestelijke en lichamelijk ontwikkeling.

Toen de Europese lidstaten in 1997 besloten dat een grondige herziening van het chemische stoffenbeleid nodig was, was de reden dat zij inzagen dat de volksgezondheid en het milieu absoluut niet voldoende beschermd werden. Er was grote consensus in de Europese Commissie over het Witboek voor het EU Chemische Stoffenbeleid dat in 2001 werd uitgebracht onder de naam van REACH.. Maar sindsdien is er in die eensgezinde politieke bereidheid  een grote bres geslagen onder druk van de lobby van de industrie die de economische gevolgen zwaar aanzette. Uit meerdere studies o.a. van de Europese Commissie blijkt  dat gezondheid - en milieu voordelen van REACH de kosten voor de industrie verre overtreffen. Bovendien moet bij een valide kosten-baten analyse niet alleen gekeken worden naar de korte termijneffecten voor de economische sector maar ook naar de langere termijneffecten voor gezondheid en milieu, die immers door de gemeenschap worden gedragen
Hoeveel is onze gezondheid en die van toekomstige generaties ons waard?

Wij roepen de Staatssecretaris op, om zich tijdens het Nederlandse Voorzitterschap sterk te maken voor:

* Vooruitziend beleid dat het belang van burgers en milieu vooropstelt boven de korte termijn winstbelangen en dat de bescherming van kwetsbare groepen als kinderen waarborgt. Uiteindelijk zal ook de economie en de concurrentiepositie daar wel bij varen, want een gezond, intelligent volk en een gezond milieu zijn daarvoor de belangrijkste peilers


*  hanteren van toelatingsnormen die kwetsbare groepen zoals kinderen en vrouwen, volledig beschermen en in het geval van wetenschappelijke onzekerheid het voorzorgsprincipe toe te passen


* het opleggen van een zorgplicht aan de industrie en het uitvoering geven aan de zorgplicht van de EU en de nationale overheden om alle chemische stoffen te vervangen en uit te faseren die zich in onze lichamen en in het milieu ophopen, en welke hormoonverstorend zijn


* een eind te maken aan de vervuiling van ons lichaam met chemische stoffen door REACH aanzienlijk sterker te maken.