Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF Deutschland

WECF France

WECF Nederland

Facebook

Twitter

YouTube

WECF writes letter to Dutch Ministers

Lot of vegetables and fruit still contain residues; women are concerned about health of children and unborn baby's

23.12.2005 |Irma Thijssen
WECF heeft samen met NL vrouwenorganisaties op 21 december een brief gestuurd aan Nederlandse Ministers Veerman en Hoogervorst en aan Staatssecretaris Van Geel en aan de Tweede Kamercommissies VWS, VROM en LNV over residuen van bestrijdingsmiddelen in groenten en fruit. De vrouwenorganisaties zijn zeer bezorgd over de effecten op de gezondheid van kinderen en ongeborenen.

Ook is hierover dit persbericht aan dagbladen en diverse tijdschriften gestuurd:

Download the letter to Minister Van Geel.

Persbericht

Women in Europe for a Common Future (WECF), Utrecht, 22 december 2005

Deel van groenten en fruit bevat nog steeds resten bestrijdingsmiddelen
Vrouwen zijn bezorgd over gezondheid van kinderen en ongeborenen

De EU heeft een rapport gepubliceerd over residuen van bestrijdingsmiddelen in plantaardige producten. In 44% van de onderzochte monsters zijn residuen aangetoond. In 1999 was dit nog 36%. In Nederland is zelfs in 58% van de onderzochte monsters residuen aangetroffen. In 5,5% van de onderzochte groenten en fruitsoorten wordt de maximaal toegestane dosis bestrijdingsmiddelen overschreden. Nederland is zelfs koploper met 7,6%. De gevonden stoffen zijn giftig, neurotoxisch, hormoonverstorend, kankerverwekkend en/of vervuilen het grondwater.

Tot slot zijn bij 21% van de producten meerdere actieve stoffen gevonden; in 1999 was dat in 14% het geval. Ook hier is Nederland weer koploper met 34%.

De Europese organisatie Women in Europe (WECF) en de Nederlandse vrouwenorganisaties Passage, Zij-Actief, Tiye, Vrouw en Milieu (VeM), NBvP -Vrouwen van NU en de Nederlandse Vrouwen Raad zijn zeer bezorgd over deze resultaten. De huidige EU regelingen om pesticiden in het voedselpakket te reduceren hebben blijkbaar te weinig effect gehad. Zeker in Nederland. De vrouwenorganisaties zijn vooral bezorgd over de gezondheid van ongeborenen, baby’s en kinderen. Zij zijn veel gevoeliger voor chemische stoffen dan volwassenen. De grenswaarden voor residuen in en op plantaardig voedsel zijn in sommige gevallen 1000 maal zo hoog als de grenswaarden voor voorverpakte babyvoeding en dus niet afgestemd op de bescherming van deze meest gevoelige groepen.

De vrouwenorganisaties hebben gezamenlijk Ministers en Tweede Kamerleden gevraagd om niet langer te tolereren dat dergelijke stoffen in ons voedsel zitten. Het is wel degelijk mogelijk om bij de conventionele levensmiddelenproductie residuen te vermijden. Het is onnodig om kwetsbare groepen aan deze risico’s bloot te stellen. De vrouwen roepen op om alle mogelijke maatregelen te nemen om residuen uit ons voedselpakket te verbannen, door in te zetten op aanscherping van de huidige EU wetgeving, door (betaalbare!) residuvrije groenten- en fruitproductie te promoten, en door producenten en consumenten te informeren over de gezondheidsproblematiek van residuen met name voor gevoelige groepen als kinderen.

Meer informatie:

  • EU rapport
  • Women in Europe for a Common Future (WECF), Marie Kranendonk, voorz. 030-2310300, 06-53556941 
  •  NBvP, Vrouwen van Nu, Ien Vinkenburg-Bos, voorzitter
  • Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, Lina van Zanten-Hagelvlag, voorzitter
  • Zij-Actief, katholiek vrouwennetwerk op het (verstedelijkte) platteland, Evelien Blom, voorzitter
  • Tiye International, koepel voor zwarte, migranten en vluchtelingen, Rita Naloop, voorzitter
  • VeM, Centrum vrouw en milieu, Margreet Hofstede, voorzitter
  • Nederlandse Vrouwen Raad (NVR), Marianne Horsman-Wagener, voorzitter