Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF Deutschland

WECF France

WECF Nederland

Facebook

Twitter

YouTube

After 5 years European Chemicals Policy REACH is still disappointing

WECF press release (Text in Dutch)

13.02.2006 |Daniela Rosche
Na vijf jaar hervormingsproces

is Europees Stoffenbeleid REACH nog altijd teleurstellend

 

Women in Europe for a Common Future (WECF) roept vijf jaar na de presentatie van het Witboek[1] met een strategie voor chemische stoffen,de overheid en Nederlandse Euro-parlementariërs op verdere verzwakking van REACH[2] tijdens de tweede lezing te stoppen.

“Het is eindelijk tijd de beloftes van het witboek waar te maken. Als de kans op een effectief REACH gemist wordt, krijgen we een zwakkere bescherming tegen schadelijke effecten van stoffen in alledaagse producten”, stelt Daniela Rosche, REACH expert van WECF.

Het Witboek is ontstaan omdat chemische stoffen in alledaagse producten een stille bedreiging vormen voor de gezondheid van vrouwen, mannen en het nageslacht. Het oorspronkelijke REACH was een voorstel waarin alle chemische stoffen voortaan op hun veiligheid getest moesten worden. Het veelbelovend voorstel van toen is tijdens discussie in het Europees parlement en de raad verworden tot een bureaucratisch monster dat nauwelijks bescherming biedt. “Bestaande wetgeving voor chemische stoffen op de EU markt is nu al sterker dan het REACH dat na de eerste lezing nu op tafel ligt”, aldus Rosche.

Volgens de vrouwen van het WECF-netwerk is de bestaande versie vooral een gevolg van een sterke industrielobby en hun focus op het korte-termijnvoordeel. Cruciale aspecten zoals het beschikbaar maken van data over stoffen hebben ze sterk kunnen afzwakken. Helaas hebben de Nederlandse vertegenwoordigers in het EP en de Nederlandse chemielobby hiermee indirect vooral de Duitse chemische industrie[3] geholpen om hun nu al sterke marktpositie te versterken.

Het Witboek van 2001 besteedde veel aandacht aan de toepassing van het voorzorgsprincipe. Het argumenteert dat “als betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek aangeeft dat er ernstige twijfels zijn over de veiligheid van stoffen voor de menselijke gezondheid en het milieu, moet besluitvorming niet wachten tot de ernstige schade heeft plaatsgevonden.” Vrouwen van het WECF netwerk geloven dat onze vertegenwoordigers en de industrie de morele verplichting hebben schade te voorkomen.

 

Contact: WECF, Daniela Rosche, REACH expert, 06-2295 0027

Meer informatie over stoffen, vrouwen en wat WECF wil: www.wecf.org/reach

 

 

 [1] Witboek, Strategie voor een toekomstig beleid voor chemische stoffen, 2001

[2] Voorstel voor en Verordening inzake Registratie, Evaluatie en de vergunningverlening van chemische stoffen (REACH- engelse afkorting), 2003,REACH is het resultaat van de omzetting van het Witboek

[3] Het aandeel van de Duitse chemische industrie aan het europees chemische productievolume is 24%. (CEFIC. Juli 2005)