Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF Deutschland

WECF France

WECF Nederland

Facebook

Twitter

YouTube

Dutch minister for Development cooperation promises study into sustainable energy

The Dutch SP party has asked the Dutch minister of Development cooperation to look into sustainable energy and the importance for development of low income countries (text in Dutch).

28.04.2006 |Sascha Gabizon
Van Ardenne zegt SP studie toe naar duurzame energie

28-04-2006 • SP-Kamerlid Harry van Bommel vindt datNederland zich tijdens de komende duurzaamheidtop van de VN moet inzetten voor de koppeling van duurzame energie aan demillenniumdoelstellingen. “Duurzame energie is goed voor de lokale economie”, zegtVan Bommel. “Het geeft een stevige impuls aan het allerarmsten blijkt uitonderzoek, dus daar moeten we op inzetten.” Minister Van Ardenne namde boodschap over en zal de impact van duurzame energie op het bereikenvan de doelstellingen laten onderzoeken.

Uit onderzoek blijkt dat het nationale inkomen van de landen waar veel is geïnvesteerd in fossiele brandstoffen er sinds 1980gemiddeld 2,1% op achteruit is gegaan. “Ontwikkelingslanden trappen nu te snel in de valkuilen van de fossiele brandstof. Investeringen in fossielebrandstof bereiken slecht een kleine toplaag van de allerarmste landen”.

De landen die investeren in duurzame energie kennen daar tegenover in dezelfde periode een groei van 0,5%. De opbrengst daarvan komt ook nog eens ten goede aan een groot deel van de lokale bevolking. “Vooral waar de ontwikkeling van energievoorzieningen nog moet beginnen kunnen overheden veel winst boeken als het gaat om millenniumdoelstellingen.De allerarmsten daar hebben het geld hard nodig voor scholing, gezondheidszorg en gezonde voeding.”

Zie artikel