Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF Deutschland

WECF France

WECF Nederland

Facebook

Twitter

YouTube

Pesticide residues data in food now available

The Netherlands finally provides access to food testing data (text in Dutch)

16.10.2006 |Sascha Gabizon
Source: nieuwsbrief 10 oktober 2006 van Stichting Natuur en Milieu.

VOEDSEL - Gegevens over bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit voortaan openbaar De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) controleert groenten en fruit op de aanwezigheid van restanten van bestrijdingsmiddelen. Op 1 oktober 2006 is de VWA gestart met het openbaar maken van haar bevindingen. Stichting Natuur en Milieu voerde samen met Milieudefensie en Goede Waar en Co een jarenlange strijd voor openbaarmaking van deze gegevens. De organisaties deden onder meer een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Het openbaar maken van deze meetgegevens is een belangrijke stap naar meer  transparantie in de voedselketen.

Uit de gegevens blijkt direct wie goed bezig is, en wie tot de achterblijvers in de sector behoort. Tuinders, handelaren en supermarkten die het goed doen, kunnen zich nu  positief onderscheiden. Voor de achterblijvers is de openbaarmaking een stimulans; zij zullen zich meer bewust worden van hun gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Dat is goed voor ieders gezondheid en het milieu. Natuur en Milieu zal de openbaar gemaakte gegevens samen met Milieudefensie analyseren. De organisaties gaan speciaal letten op de aanwezigheid van hormoonverstorende en kankerverwekkende bestrijdingsmiddelen. Ook worden mogelijk gevaarlijke  combinaties van bestrijdingsmiddelen onderzocht. De uitkomsten van de analyse worden op de website   gepubliceerd. Overigens zijn per 1 oktober 2006 nog niet alle verzamelde gegevens beschikbaar.

Ze zullen wekelijks worden  aangevuld, zodat rond 1 januari 2007 van een groot aantal bedrijven de controlegegevens beschikbaar zullen zijn. Een filiaal van Dirk van den Broek in Amsterdam is de eerste over wie de VWA informatie openbaar heeft gemaakt. Naast de gegevens over residuen in groenten en fruit, maakt de VWA ook de controlegegevens bekend over vloeibaar  frituurvet in de horeca.

Proef
De openbaarmaking van de meetgegevens door de VWA is vooralsnog een proef. In de loop van 2007 vindt een evaluatie plaats. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de koepelorganisatie van de supermarkten, is niet blij met de nieuwe openheid en overweegt om via een rechtszaak een einde aan de openbaarmaking te maken.