Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF Deutschland

WECF France

WECF Nederland

Facebook

Twitter

YouTube

WECF welcomes Dutch research on chemicals in babyproducts

The Technical University of Delft has published research on chemicals in babyproducts (tekst in het Nederlands)

13.04.2008 |Chantal van den Bossche
To prevent health damage in babies and small childeren, parents should have the babyroom or redecorated house ready in the first month of pregnancy, rather than in the eighth month, according to Dutch scientist Evert Hasselaar.


Om gezondheidsschade bij kleine kinderen te voorkomen, zouden ouders al in de eerste maand van hun zwangerschap de babykamer moeten inrichten. Dit blijkt uit onderzoek van Evert Hasselaar aan de TU Delft waar de Telegraaf gisteren prominent aandacht aan besteedde.

Women in Europe for a Common Future is blij met de aandacht voor dit onderwerp, omdat zwangere vrouwen en baby’s een kwetsbare groep vormen. Op 5 december jongstleden lanceerde deze vrouwen- en milieu organisatie dan ook haar internationale Nesting website, waarin in zes talen, tips worden gegeven om Europese baby’s een gezonde toekomst te kunnen geven.  De website van Veilig Nest biedt praktische tips voor de babykamer en geeft informatie over een veilige en gezonde leefomgeving voor de pasgeboren baby.