Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF Deutschland

WECF France

WECF Nederland

Facebook

Twitter

YouTube

New Chair CSD positive on women's networks during Convention on Biodiversity, Bonn

WECF glad with addition of Dutch Minister of Agriculture, Gerda Verburg, at Meeting Network of Women Ministers during Convention on Biodiversity (tekst in het Nederlands)

01.06.2008 |Chantal van den Bossche
Minister Verburg positief over vrouwennetwerken tijdens 9e Conferentie voor de Conventie voor Biodiversiteit (CBD COP-9)  in Bonn
Women in Europe for a Common Future hecht veel belang aan oproep van de Nederlandse Minister van Landbouw, Gerda Verburg, om als vrouwenorganisaties niet alleen te netwerken maar elkaar ook te inspireren en elkaar te versterken.

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Gerda Verburg (CDA) deed haar oproep tijdens de speciale bijeenkomst voor het Netwerk van Vrouwelijke Ministers waarin het Gender Plan van Actie voor deze Conventie van Biodiversiteit werd besproken. WECF (Women in Europe for a Common Future) was één van de organisatoren van de bijeenkomst samen met de IUCN (International Union for Conservation of Nature), UNEP (United Nations Envrionment Program) en UNDP (United Nations Development Program).

Gerda Verburg stelde in haar bijdrage aan het debat dat de geschiedenis ons leert dat vrouwen altijd vooraan staan als het op veranderingen aankomt. Ze benadrukte het belang daarom van vrouwennetwerken want “het is erg belangrijk dat we onze ideeën en visies uit kunnen wisselen en een goed contact onderhouden met vrouwelijke beslissers – zij hebben onze stem, ons vertrouwen. Laten we met elkaar in contact blijven om elkaar steun te geven zodat zij in hun beleid het genderperspectief mee kunnen nemen”.

Sascha Gabizon, internationaal directeur van WECF was erg blij met de bijdrage van minister Verburg: “Het was een ondersteunend betoog, een oproep om nauw samen te werken en met name te werken aan capacity building. Ik zie dat als een positieve ontwikkeling”. Gerda Verburg deed haar oproep ook vanuit haar nieuwe positie als nieuwe voorzitter van de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (CSD) van de Verenigde Naties in New York. Vorige week werd bekend gemaakt dat Verburg voorzitter zal zijn van de zeventiende sessie volgend jaar.

Vrouwen van over de hele wereld kwamen deze week samen tijdens een door WECF geďnitieerde Women’s Caucus tijdens de Verenigde Naties Conventie over Biodiversiteit in Bonn. De Women’s Caucus, een samenwerkingsverband tussen tientallen vrouwenorganisaties, was in het leven geroepen om een stem te geven aan vrouwen en aan het ontwikkelen van een krachtig Gender Action Plan. Vooral omdat vrouwen, en zeker inheemse vrouwen, vaak weinig tot niet gehoord worden als het gaat om biodiversiteit. De biodiversiteit in onze samenleving staat zwaar onder druk, Terwijl juist onze prioriteit zou moeten uitgaan naar een duurzame economie, gebaseerd op gezamenlijke waardes als diversiteit, waardigheid, behoud van culturele identiteit en boven al, respect voor het leven. De conferentie in Bonn, die vrijdag werd afgesloten, trok meer dan 6.000 vertegenwoordigers uit 70 landen.