Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF Deutschland

WECF France

WECF Nederland

Facebook

Twitter

YouTube

Strengere aanpak containers met schadelijke gassen

Minister Cramer roept in Brussel op tot mondiale aanpak gebruik van gassen

02.03.2009 |Persbericht Ministerie van VROM
Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft vandaag tijdens de Milieuraad in Brussel haar Europese collega's opgeroepen te komen tot een mondiale aanpak voor het gebruik van ontsmettende gassen bij de behandeling van ladingen en containers. In de EU wordt nu al gewerkt aan een Europees fasegewijs ingevoerd verbod op het gebruik van methylbromide bij het vervoer van goederen. Dat verbod is niet alleen gunstig voor het herstel van de ozonlaag, maar ook voor de veiligheid en gezondheid van het personeel dat de behandelde ladingen vervoert of openmaakt.

Methylbromide is echter niet de enige - voor mens en milieu - schadelijke stof die gebruikt wordt bij het ontsmetten van ladingen. Minister Cramer drong daarom ook aan op beperking tot een minimum van de risico's van andere stoffen voor gezondheid en milieu.

Afgelopen vrijdag meldde Cramer de Tweede Kamer dat de samenwerkende inspectiediensten in Nederland harder gaan optreden tegen containers met gevaarlijke gassen. Nederlandse afnemers moeten contractuele eisen gaan stellen aan hun leveranciers over het gebruik van gas.

Ministerie van VROM

References:

www.vrom.nl/pagina.html?id=38795