Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF Deutschland

WECF France

WECF Nederland

Facebook

Twitter

YouTube

Invitation to Seminar in The Hague on 'biofuels from a southern perspective'

Seminar: "Impact van bio-energie gebaseerd op hout op bossen, inheemse volkeren en het klimaat - Een zuidelijk perspectief"

29.04.2010 |
Seminar: "Impact van bio-energie gebaseerd op hout op bossen, inheemse volkeren en het klimaat - Een zuidelijk perspectief"

Woensdag 26 mei 2010, 09.30 tot 13.00 uur
 The Art of Meeting
Stationsweg 147
2515 BM Den Haag
 
Wij nodigen u uit voor een seminar over de gevolgen van de groeiende Europese vraag naar bio-energie gebaseerd op hout op bossen, inheemse volkeren en het klimaat. Organisatoren van de bijeenkomst zijn de Global Forest Coalition, een netwerk van NGO's en inheemse volkerenorganisaties die opkomen voor een rechtvaardig bosbeleid, Global Justice Ecology Project, Biofuelwatch en Friends of the Earth International.
Vertegenwoordigers van inheemse volkeren en verschillende maatschappelijke organisaties gelieerd aan de Global Forest Coalition zullen presentaties geven over de directe en indirecte effecten van het grootschalige gebruik van hout voor de productie van bio-energie voor elektriciteit en warmte, en transport. Ook de rol van genetisch gemanipuleerde bomen in bio-energie productie zal worden toegelicht.

Achtergrond
Het wordt verwacht dat bio-energie de grootste bijdrage zal leveren aan de Europese doelstelling om in 2020 20% van de energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen te laten komen. Veel van deze energie wordt geleverd door het verbranden van hout in speciale energiecentrales of door het mee stoken van hout met steenkool. Een groeiend aandeel van dit hout is geen restafval, maar komt van bomen die speciaal voor dit doel gekapt zijn. Bedrijven moeten steeds meer hout importeren om aan de groeiende vraag te voldoen. Zo zoekt het energiebedrijf Vattenfall momenteel naar houtproducenten in Liberia om onder andere in Nederland bij te stoken. Ook de Europese papierindustrie heeft er opgewezen dat grotere import van hout nodig zal zijn om aan de bestaande vraag te voldoen als een groot aandeel van het Europese hout voor bio-energie productie bestemd wordt. McKinsey heeft uitgerekend dat de huidige bio-energie doelstellingen tot een tekort aan 200 -250 miljoen kubieke meter hout per jaar zal leiden. Dit zal uiteraard de druk op bossen in andere continenten vergroten, met grote gevolgen voor inheemse volkeren en lokale gemeenschappen die van die bossen afhankelijk zijn. Ook zullen meer grootschalige houtplantages worden aangelegd, die in veel landen tot grote sociale en ecologische problemen hebben geleid: biodiversiteitsverlies, watervervuiling, en plattelandsontvolking.

Tot nu toe komt de meeste Europese houtimport uit Noord-Amerika, waar houtkap en grootschalige monoculturen reeds tot veel milieuproblemen hebben geleid. Maar in West Papua, Guyana, Ghana en de Democratische Republiek Congo worden reeds plannen gemaakt om de export van hout uit te breiden, mede in het licht van de gestegen vraag naar bio-energie in Europa. Dit zal ook leiden tot een grotere promotie van genetisch gemanipuleerde bomen; bomen die sneller groeien en makkelijker zijn om te zetten in ethanol, een belangrijke brandstof voor transport.

Doel
Het doel van deze bijeenkomst is om Nederlandse beleidsmakers, NGO's en andere geÔnteresseerden te informeren over de potentiŽle directe en indirecte sociale en ecologische gevolgen van een stijgende Europese houtvraag voor bio-energie op bossen, inheemse volkeren, en het klimaat.

Programma
09.30 Ontvangst met koffie en thee
10.00 Opening door de voorzitter, Fiu Elisara Mata'ese, directeur van Ole Siosiomaga Society (OLSSI), Samoa
10:10 Verwelkoming door de heer Paulus Jansen, 2e Kamerlid (Socialistische Partij, NL)
 
10:25 Gevolgen van grote toename van het verbruik van hout bio-energie in Europa, Deepak Rughani , Biofuelwatch, het Verenigd Koninkrijk.
 
10.40 De gevolgen van grootschalige bioenergie produktie en de uitbreiding van boomplantages op bossen en inheemse volkeren in Zuid-Amerika, Camila Moreno, Friends of the Earth, BraziliŽ
 
11.00 Dorette Corbey, Nationale Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa: Kunnen de directe en indirecte negatieve sociale, ecologische en klimatologische gevolgen van de Europese vraag naar bio-energie worden vermeden?
 
11:15 Debat
 
11.40 Indirecte effecten van bio-energie op bossen en inheemse volkeren in de VS en de bedreigingen van genetisch gemanipuleerde bomen. Anne Petermann, Global Justice Ecology Project, VS

11.55 De gevolgen van internationale handel in grondstoffen als hout voor ontwikkelingslanden en climate justice, door Mary Lou Malig, Focus on the Global South, Filippijnen
 
12.10 Open debat: EU-bevordering van bio-energie en genetisch gemanipuleerde bomen
 
12.40 Conclusies door Fiu Elisara Mataese, Ole Siosiomaga Society, Samoa en Simone Lovera, Global Forest Coalition en Sobrevivencia / Friends of the Earth-Paraguay.
 
12.55 Afsluiting door de heer Paulus Jansen, 2e Kamerlid (Socialistische Partij, NL)

Registratie
Om in te schrijven voor het seminar kunt u contact opnemen met Yolanda Sikking, tel. 06-23913217 of mailen naar: yolanda.sikking@globalforestcoalition.org
 
Voor meer informatie zie: www.globalforestcoalition.org/paginas/view/244
 Related News

Meet the Winners of the Gender Just Climate Solutions Award at COP24
On the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, we awarded Gender Just Climate Solutions Winners at the climate negotiations in Katowice, Poland
11.12.2018

Getting to the Future We Want
4-7 November, Brussels: European Environmental Bureauís (EEB) Annual Conference
12.11.2018

What to expect from the climate talks that resumed in Bangkok this week?
COP24: second intersession of the climate change negotiations 2018, Bangkok, Thailand
07.09.2018

Application open for Gender Just Climate Solutions Award 2018!
WECF and partners invite you to participate in the 4th annual Gender Just Climate Solutions Awards
01.08.2018

Women and Gender Constituency Joint Statement On SB48
Real commitment to rights-based, gender-just solutions to climate change is imperative for the effective implementation of the Paris Agreement.
18.06.2018