Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF Deutschland

WECF France

WECF Nederland

Facebook

Twitter

YouTube

Toxic free tips for last minute Saint Nicolas shopping!

WECF vanavond in Uitgesproken VARA om half negen, Nederland 2: Laatste tips voor hulpsinterklazen in zoektocht naar gifvrij speelgoed

17.11.2010 | WECF the Netherlands Press ReleaseUtrecht, 3 december 2010 – De Sint heeft nog twee dagen tijd voor zijn laatste inkopen. Maar met dit grote kinderfeest voor de boeg nemen ook de zorgen van ouders toe. Nog steeds laat veel onderzoek zien dat speelgoed gemaakt van zacht kunststof verboden ftalaten bevat. Het gaat hier om stoffen die de gezondheid van kinderen kunnen schaden. WECF – Women in Europe for a Common Future – vraagt daarom ouders om de Sint zijn werk naar eer en geweten te kunnen doen.

Het is onmogelijk voor Sinterklazen en Kerstmannen om op alle giftige stoffen te letten. In plastic speelgoed zijn weekmakers – ftalaten – het grootste probleem. Deze stoffen gedragen zich als een hormoon en beïnvloeden zo gedrag en karakter. Kinderen en vooral jongens zijn bijzonder kwetsbaar voor de effecten van ftalaten. Een aantal recente studies laat zien dat de risico’s veel groter zijn dan in eerste instantie werd gedacht. Nu blijkt dat deze stoffen een zogenaamd cumulatief effect hebben en dat blootstelling aan kleine beetjes bij elkaar (die eerder door de deskundigen en de politiek als ongevaarlijk werden geacht) toch een groot risico met zich mee brengen met name op de hormoonhuishouding van jongens. Het is in elk geval zeker dat ftalaten allergieën veroorzaken. Kijk je naar houten speelgoed, dan is het belangrijk dat het massief hout is. Gelijmd houten speelgoed bevat vaak de kankerverwekkende stof formaldehyde. Pas ook op voor beschilderde oppervlakken, omdat deze lood of andere zware metalen kunnen bevatten, die schadelijk zijn voor de ontwikkeling van de hersenen. Kleine kinderen krijgen doordat ze veel lijfelijker zijn en nog veel in hun mond stoppen vaak meer van deze stoffen binnen dan volwassenen.


Ingrid Elbertse, projectleider van Een Veilig Nest van WECF stelt: “ Met Sinterklaas voor de boeg krijg ik een ongemakkelijk gevoel. Te meer als ik denk aan cumulatieve effecten, de continue blootstelling via andere routes waar ftalaten nog volop vrij kunnen worden gebruikt en het feit dat het verbod onvoldoende is geïmplementeerd door de industrie (zoals eerder onderzoek door de VWA laat zien). De kans is groot dat de goedheiligman – wellicht onbedoeld - de gezondheid van mijn kinderen in gevaar brengt door het schenken van illegaal speelgoed. Kan ik het hem kwalijk nemen? Je kunt aan het uiterlijk van een stuk speelgoed niet zien of het wel of geen ftalaten bevat”.
 
Waar kan de Sint op letten?
Er zijn gelukkig keurmerken die veilig en gifvrij speelgoed garanderen. Producten die op de Europese markt verkocht worden moeten voldoen aan veiligheidsregels en het CE –label dragen. Maar dit label zegt niets over mogelijk schadelijke stoffen. Merken die daar wel iets over zeggen zijn het Duitse Spielgut label, het “GS” label en het TUV-label. Ook wordt er speelgoed verkocht met de EU bloem, het zogeheten Ecolabel. Belangrijk voor alle sinterklazen en kerstmannen is vooral of geverfd of gekleurd materiaal een DIN 53160 keurmerk heeft. Dit garandeert namelijk dat de verf niet oplost in speeksel van kleine kinderen. Ook heeft WECF een speelgoedfolder uitgegeven met tips voor veilig speelgoed.

Eerder (in 1999) heeft de Nederlandse regering zich verzet tegen een Europees verbod op ftalaten met als argument dat de ook risico’s beheerst kunnen worden door normen te stellen voor maximaal toelaatbare afgiftewaarden. Dit standpunt heeft het niet gehaald en de EU is inmiddels tot een verbod op ftalaten in speelgoed overgegaan, al is het verbod lang niet zo streng als WECF zou willen.
 
De WECF speelgoedwijzer is hier te downloaden
 


Voor de redactie:
 
Voor meer informatie over de speelgoedwijzer kunt u contact opnemen met:
Chantal van den Bossche, persvoorlichter WECF, +31-6 2812 9992, chantal.vandenbossche@wecf.eu
 
Over Een Veilig Nest
WECF lanceerde in 2007 de pan-Europese website www.eenveilignest.nl (www.projectnesting.org) waarop ouders worden voorzien van uitgebreide informatie om zo een gezonde leefomgeving voor hun pasgeboren baby te creëren. Een Veilig Nest leidt jonge ouders door het oerwoud van keuzes waaraan consumenten van babyproducten tegenwoordig worden blootgesteld en beslaat een hele fase uit een kinderleven. Ook richtte WECF in 2010 de International Safe Toys Coalition op waar zich inmiddels al ruim 35 NGO’s bij aan hebben gesloten. In november 2010 vond zowel in Parijs als in Berlijn een speelgoedconferentie plaats, georganiseerd door WECF mmv Europarlementariers en afgevaardigden van de speelgoedindustrie.
 
Over WECF
WECF is een netwerkorganisatie bestaande uit meer dan 100 vrouwen- en milieuorganisaties in veertig landen in Europa en de EECCA regio (Oost-Europa, Kaukasus en Centraal-Azi ë) die gezamenlijk werken aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding. Met ons projectwerk ontwikkelen we praktische en betaalbare oplossingen op het gebied van chemicaliën, sanitatie, energie en voedselproductie. Met ons beleidswerk brengen we de perspectieven van vrouwen voor het voetlicht op Europees, VN, nationaal en internationaal niveau.