Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF Deutschland

WECF France

WECF Nederland

Facebook

Twitter

YouTube

Europees Vrouwen- en Milieunetwerk WECF stelt: Kernenergie mag nooit een optie zijn!

Nucleaire gevolgen natuurramp Japan dramatisch - kernenergie te gevoelig voor klimaatverandering en natuurrampen

15.03.2011 | WECF Press ReleaseDe grootste aardbeving uit de Japanse geschiedenis heeft geleid tot een humanitaire ramp, die heeft gezorgd voor uitval van en schade aan nucleaire reactoren. WECF biedt haar medeleven aan de slachtoffers van de aardbeving en aan degenen die dierbaren hebben verloren. We zijn zeer bezorgd over de potentiële veiligheid- en milieueffecten van de schade aan de Japanse nucleaire installaties.

Nucleaire gevolgen natuurramp Japan dramatisch  - kernenergie te gevoelig voor klimaatverandering en natuurrampen

Gisteravond vond in de Beierse hoofdstad Munchen daarom een grote anti-kernenergie demonstratie plaats. WECF coordinator Energie Sabine Bock sprak daar over WECF’s ervaringen met slachtoffers van kernenergie en als uiting van solidariteit met de Japanse bevolking, met als boodschap dat kernenergie nooit en te nimmer veilig kan zijn.

WECF werkt sinds haar ontstaan in 1994, intensief samen met slachtoffers van de nucleaire industrie; gemeenschappen in de buurt van uraniummijnen, van nucleaire test sites en slachtoffers van de kernrampen in Tsjernobyl en Mayak. Uit de recente nucleaire ramp in Japan na de aardbeving blijkt eens te meer dat de beloften van de industrie dat kernenergie veilig zou zijn, misleidend is.

Momenteel bestaan er  wereldwijd plannen voor 60 nieuwe kernenergie-installaties vaak met als argument dat kernenergie nodig is  vanwege klimaatverandering en de toenemende vraag naar energie.  Kenners weten dat dit een oneigenlijk argument is, - puur een marketing slogan - want nucleaire installaties zijn meer dan enige andere vorm van energie opwekking, gevoelig voor klimaatverandering. Kerncentrales hebben grote hoeveelheden koelwater nodig, juist in de droge tijd  – bovendien is langdurige droogte een  gevolg van klimaatverandering.  De ernstige bosbranden in Rusland afgelopen zomer -  bereikten bijna de kerncentrales – waardoor klimaatverandering kan leiden tot nucleaire rampen vergelijkbaar met Tsjernobyl. Kerncentrales blijven een radioactieve dreiging ook als ze eenmaal zijn gestopt met werken – want wat zijn de risico’s als de gehele installatie belandt onder water als gevolg van de stijgende zeespiegel - zoals zou gebeuren met de geplande nieuwe centrales in Nederland?

Gedurende lange tijd heeft de nucleaire industrie betoogd dat de problemen die we hadden in het verleden waren te wijten aan de "oude type" reactoren, zoals die in Tsjernobyl.  Japan is echter de 3de grootste economie in de wereld, en staat bekend om de meest geavanceerde en best beveiligde kerncentrales van planten in de wereld. Als Japanse ingenieurs niet kunnen omgaan met een natuurramp, dan kan waarschijnlijk geen enkel land in de wereld dat.

Zoals Sabine Bock, directeur van WECF Duitsland zegt: "Er is niet een verzekeringsmaatschappij die de nucleaire industrie kan verzekeren voor de enorme schade die kan optreden in het geval van een ramp. Uiteindelijk is het de belastingbetaler en de toekomstige generaties, die betalen - met hun gezondheid, leven, het land ".
 
WECF partner Natalia Manzurova, nucleaire wetenschapper en een van de weinige nog levende liquidatoren van Tsjernobyl legt uit wat er gebeurd is 25 jaar geleden: "probeer je voor te stellen als een soortgelijke nucleaire ramp zou gebeuren hier, in deze stad, en dat ieder van ons zou worden verzocht te vertrekken en onmiddellijk zou worden afgevoerd in bussen. We zouden niet weten wat er is gebeurd met onze gezinnen, onze kinderen. We zouden worden gevraagd ons uit te kleden en nieuwe rare kleren aan te trekken.  En vervolgens nooit meer in staat te zijn om naar huis te gaan, het verleden en toekomst zijn in een klap afgesloten.
WECF is van mening dat dit onaanvaardbaar is. WECF pleit voor het onmiddellijk beginnen met een geleidelijke afschaffing van kernenergie en een einde te maken aan subsidies - met inbegrip van subsidies voor de zogenaamd "onderzoek", WECF vindt het onaanvaardbaar dat de Europese Commissie de begroting voor onderzoek voor de nucleaire industrie, verhoogt, daarmee is meer dan 50% van het totale budget niet meer beschikbaar voor onderzoek naar duurzame energie. Sabine Bock van WECF beweert: "Export waarborgen voor de nucleaire industrie, zoals beoefend door onder andere Frankrijk, moet ook worden beëindigd. WECF heeft ook bezwaar tegen de voorstellen van Japan en andere landen in de afgelopen jaren, dat kernenergie in aanmerking komt voor financiering uit het VN-Klimaatverdrag (UNFCCC). Sabine Bock sprak gisteren, maandag 14 maart 2011, tijdens een anti-nucleaire rally op de Karlsplatz in München.

WECF publicatie over kernenergie "”The Critical Question"
WECF publiceerde eerder, zowel in het Engels, Duits en Frans, het boek “The Critical Question. WECF medewerkers spraken met getuigen uit de uit de eerste hand van de frontlinie van de nucleaire brandstofketen. In dit boekje, brengen insiders verslag uit over hun directe ervaring met uraniumwinning en - verrijking, met nucleaire rampen en met de opslag van radioactieve stoffen. Deze mensen getuigen over de interne werking van kerncentrales, het gebruik van verarmd uranium (DU) munitie in oorlogsgebieden en de gevolgen van het opwerken van splijtstoffen. Alle verhalen hebben een ding gemeen: zij weten dat de weg naar de toekomst anders moet zijn dan het uranium pad van het verleden. Het boek kan besteld worden bij WECF via wecf@wecf.eu  voor 5 euro inclusief verzendkosten.

Meer informatie kan hier gevonden worden
Related News

Congratulations Sascha!
Named thirty-third most influential sustainability fighter in the Netherlands
08.10.2018

Live from Copenhagen: Nuclear Energy is not a solution to Climate Change - WECF side event
"Nuclear is not a solution but a barrier for climate safe development"
12.12.2009 | WECF Press Release

Russian human rights organisation has won court case against government’s tax department
WECF network member Planet of Hopes acquitted of accusations
19.06.2009 | WECF Press Release

Noreena Hertz, Minister Cramer at WECF Anniversary
WECF celebrated 15 year anniversary with conference "Innovation for sustainability - the crisis as opportunity"
11.06.2009 | Chantal van den Bossche