Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF Deutschland

WECF France

WECF Nederland

Facebook

Twitter

YouTube

Kernenergie is niet Co2 vrij!

Klacht van o.a. WECF-oprichter Marie Kranendonk over reclame Atoomstroom gegrond verklaard

13.10.2011 | WECF Press ReleaseUtrecht, 13 oktober 2011 – In augustus heeft de oprichtster en oud-voorzitter van WECF, Marie Kranendonk, in navolging van Jan Juffermans, bezwaar gemaakt bij de Reclame Code Commissie (RCC) tegen reclame van het bedrijf Atoomstroom. In deze reclame beweerde het bedrijf dat kernenergie CO2-vrij zou zijn.

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft bepaald dat het energiebedrijf 'Atoomstroom' niet meer mag adverteren met de korte kreet dat "Kernenergie CO2-vrij" zou zijn. De RCC kwam tot deze uitspraak na een ingediende klacht van Jan Juffermans.

Tijdens de procedure tegen ‘Atoomstroom’ bleek bovendien dat energiebedrijven alleen maar over de zogenaamde ‘opwekkingsfase’ van hun energievorm communiceren, terwijl voor een goede vergelijking de hele keten gemeten moet worden. In andere sectoren wordt dat al lang gedaan.

Juffermans onderbouwde zijn klacht bij de RCC met een artikel van Herman Damveld. De berekening van Damveld geeft aan dat de CO2-uitstoot van 1 kWh atoomstroom ruim 30% is, vergeleken met de CO2-uitstoot van 1 kWh van een gascentrale.
Bij alle werkzaamheden zijn machines nodig die benzine of diesel gebruiken en zo CO2-uitstoot veroorzaken. Dit heet de indirecte CO2-uitstoot.De CO2-uitstoot neemt over een jaar of 15 toe naar 60%, omdat dan moeilijker te winnen uraniumerts moet worden gebruikt. Het is dus geen te verwaarlozen hoeveelheid CO2.

Tijdens de behandeling van de klacht bleek dat niet alleen Atoomstroom slechts communiceert over de opwekkingsfase, maar dat ook andere energiebedrijven dat doen. Helaas mag Atoomstroom daarom nog wel blijven beweren dat kernenergie CO2-vrij is, als daar uitdrukkelijk bij vermeld wordt dat het dan alleen de ‘opwekkingsfase’ betreft. Volgens de RCC zou het dan duidelijk zijn voor de consument.

Al eerder had Greenpeace tevergeefs een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. Deze keer echter heeft de Reclame Code Commissie de klachten terecht bevonden omdat ze met wetenschappelijk onderzoek waren onderbouwd. De energiedeskundige Herman Damveld had de onderbouwing geleverd.

Gevolgen voor reclame-uitingen Atoomstroom

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft deze week haar beslissing bekendgemaakt. Het energiebedrijf ‘Atoomstroom’ mag niet meer adverteren en radiocommercials uitzenden met de bewering dat “Kernenergie CO2-vrij” zou zijn. Voor Atoomstroom heeft deze uitspraak flinke gevolgen. Ze moeten nu hun reclames aanpassen en mogen daarin dus niet meer beweren dat kernenergie CO2-vrij is. En dat terwijl het hun belangrijkste verkoopargument is. Op dit moment hebben ze hun website nog niet aangepast, daarop staat nog prominent te lezen dat kernenergie CO2-vrij is:

Voor meer gegevens over CO2-uitstoot van kernenergie zie ‘ook daarom geen kernenergie‘

Over WECF
WECF is een netwerkorganisatie bestaande uit meer dan 100 vrouwen- en milieuorganisaties in veertig landen in Europa en de EECCA regio (Oost-Europa, Kaukasus en Centraal-Azië) die gezamenlijk werken aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding. Met ons projectwerk ontwikkelen we praktische en betaalbare oplossingen op hetgebied van chemicaliën, sanitatie, energie en voedselproductie. Met ons beleidswerk brengen we de perspectieven van vrouwen voor het voetlicht op Europees, VN, nationaal en internationaal niveau.

www.wecf.eu


--------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over het werk van WECF kunt u contact opnemen met: Chantal van den Bossche, persvoorlichter, WECF, +31-6 2812 9992

Marie Kranendonk:
Marie Kranendonk, oprichtster van WECF, Women in Europe for a Common Future, werkt al twintig jaar lang met partners en lokale groepen in Oekraine en Oeral waar zich kernrampen hebben afgespeeld; Tsjernobyl en Mayak. Het nucleaire complex Mayak, waar ooit de ramp plaatsvond en die al 50 jaar de regio zeer vervuilt, is nog volop in gebruik. Vroeger maakte men er kernwapens, nu wordt daar het afval uit het buitenland - ook uit westerse landen – naar toe vervoerd om opgewerkt en opgeslagen te worden.

The Critical Question:
WECF publiceerde vorig jaar zowel in het Engels, Duits en Frans, het boek “The Critical Question. WECF-medewerkers spraken met getuigen uit de uit de eerste hand van de frontlinie van de nucleaire brandstofketen. In dit boekje brengen insiders verslag uit over hun directe ervaring met uraniumwinning en -verrijking, nucleaire rampen en de opslag van radioactieve stoffen. Deze mensen getuigen over de interne werking van kerncentrales, het gebruik van verarmd uranium (DU) munitie in oorlogsgebieden en de gevolgen van het opwerken van splijtstoffen. Alle verhalen hebben een ding gemeen: zij weten dat de weg naar de toekomst anders moet zijn dan het uraniumpad van het verleden. Het boek kan besteld worden bij WECF via wecf@wecf.eu voor 5 euro inclusief verzendkosten.